Ett klassiskt terränglopp - arrangerat av Göteborgs Skidklubb sedan 1968

Nu söker vi en miljösamordnare till Finalloppet!

Sedan 1968 har Finalloppet varit en given aktivitet inte bara för Skidklubbens funktionärer utan även för många terränglöpare, mest från Västsverige, men även attraktivt för mer långväga löpare.

För några år sedan toppade vi med ca 4000 startande, men med ökande konkurrans har vi nu nått en nivå på knappt 2500 startande

Den senaste 10-årsperioden har Finalloppet varit den bärande kraften i klubbens ekonomi och vi har naturligtvis förhoppningen att det skall förbli så även i fortsättningen!


Finalloppet - ett hållbart evenemang

I våra årliga deltagarenkäter ökar succesivt önskemålen och kraven från deltagarna på ett mer miljömedvetet tänkande.

Finalloppet har nu valt att satsa på att vara framstående inom miljöfrågan och bli ett mer hållbart evenemang.

Inte uppfinna hjulet, samarbeta med andra!

Inom Göteborg finns redan mycket gjort för att möjliggöra hållbara, miljömedvetna evenemang. Så har t.ex. Göteborgs stad  liksom  Göteborg & Co en lång tradition inom området och satsar också mycket på att all offentlig verksamhet skall tänka hållbart!


Nu ger vi dig chansen att bli miljöansvarig med uppgift att starta upp och utveckla Finalloppets miljöarbete!
I samråd med tävlingsledningen skall du då ge förslag på och driva igenom förändringar som på sikt uppfyller vårt mål - att få Finalloppet Miljödiplomerat i samklang med Göteborgs stads premisser.

Som Finalloppets övriga verksamhet sker detta på ideel basis.
Intresserad?
Kontakta Finalloppets tävlingsledning via  info@finalloppet.com,  eller
prata gärna direkt med någon i tävlingsledningen om du träffar oss!
Niklas Grahn, Lennart Andersson, Magnus Wall Jungbjer, Robert Hellsén

facebookinstagramhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Göteborgs Skidklubb. "