Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev januari 2019

Redaktör:
Malin Gärdeman

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
cancercentrum.se/sydost


På gång:

4 februari 2019

Möte om nya vårdprogrammet för prostatacancer

Tid: 9:30-15:00
Plats: 
Hotell Högland, Nässjö

 

18 mars 2019

Nationell dag för kontaktsjuksköterskor

Tid: 10:00-16:15
Plats: 
Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

 

21 maj 2019

Utvecklingskraft cancer

Tid: 9:00-16.10
Plats: 
Konsert & kongress, Linköping

 

30 oktober 2019

Temadag cancerrehabilitering

Plats: Hotell Högland, Nässjö

Mer information kommer.

 
För anmälan och mer "På gång" besök vår kalender »


Teamarbete mot biverkningar på onkologen

På onkologiska kliniken i Region Östergötland finns ett multiprofessionellt samarbete som hjälper patienter med biverkningar efter strålbehandling i bäckenet. Det handlar om extremt livskvalitetsnedsättande besvär, säger överläkaren Annika Holmqvist.

Mottagningen har funnits på onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping i fem år och är relativt unik även på det nationella planet. I gruppen finns specialistsjuksköterskor, läkare, fysioterapeut, dietist och kurator. Varje år hjälper de mellan 80 och 100 kvinnor som har fått biverkningar i bäckenet efter strålbehandling. Det rör sig om mag- och tarmbesvär, urinbesvär, smärta, sexuella besvär och lymfödem. Många gånger har patienten flera av dessa samtidigt i varierande grad.

Läs hela artikeln här


Träning hjälper cancerpatienter - pilotstudie i Region Jönköpings län

Fysisk aktivitet påverkar så gott som alla kroppens processer på ett positivt sätt. Forskning visar att fysisk aktivitet under och efter en cancerbehandling är bra och kan hjälpa patienter att må bättre.

Region Jönköpings län har startat ett pilotprojekt under 2019 med fokus på fysisk aktivitet för cancerpatienter i samarbete med Friskis och Svettis i Jönköping.

– Studier visar att patienter även under tuff cytostatikabehandling har nytta av fysisk aktivitet och får färre biverkningar. Framförallt hjälper träningen att minska fatigue, säger Eva Ulff, verksamhetsutvecklare på onkologen i Jönköping.

Träningstillfällena sker i grupp en gång i veckan. De leds av en tränare från Friskis och Svettis och består av cirkelträning med individuell anpassning. Var sjätte vecka får deltagarna göra konditions- och muskelstyrketest för att var och en ska kunna följa sin utveckling.

– Att träna i grupp är socialt och inspirerar. Det ger möjlighet att komma igång med träning, lära av och peppa varandra. Jag pratade med några patienter efter första tillfället och de var positiva och taggade, säger Eva.

– Kontaktsjuksköterskor informerar patienterna om träningsmöjligheter. Region Jönköpings län har sedan tidigare träning för cancerpatienter i sjukvårdens regi i form av kroppskännedom, bassängträning i grupp och gym individuellt. Tanken är att patienter antingen kan slussas från dessa grupper till träningen på Friskis och Svettis, eller anmäla sig till träningen självmant, berättar Eva.


Utvecklingskraft cancer 21 maj

Regionalt cancercentrum sydöst anordnar varje år Utvecklingskraft cancer, en regional konferens om aktuella ämnen inom cancerområdet.

Konferensen riktar sig till dig i sydöstra sjukvårdsregionen som arbetar med cancer eller möter cancerpatienter, som medarbetare i vården, forskare inom cancerområdet eller kanske som regionpolitiker.

Läs mer och anmäl dig här


Möjlighet att föreslå vård för nationell nivåstrukturering

Riksdagen har beslutat att Socialstyrelsen från och med 2018 ska ansvara för processen att koncentrera högspecialiserad vård på nationell nivå. Den 1 juli avvecklades rikssjukvårdsarbetet och RCC arbetar under 2019 tillsammans med Socialstyrelsen för att föra över arbetet med nivåstrukturering av cancervården. Socialstyrelsen har beslutat att inhämta förslag på områden som är aktuella att sakkunnigbedöma för nationell högspecialiserad vård, från de nationella programområdena.

Läs hela artikeln här


Dödligheten i cancer minskar

Allt fler svenskar drabbas av cancer, men allt färre dör av sin sjukdom. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. 

– Cancerdödligheten sjunker faktiskt något när man tittar på åldersjusterade siffror. Många av de cancerformer som ökar mycket har jämförelsevis hög överlevnad, till exempel hudcancer och sköldkörtelcancer, säger David Pettersson, utredare vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Läs hela artikeln här


Nytt informationsstöd för gynekologisk cellprovskontroll

En folder har tagits fram som informationsstöd till screeningverksamheten i samband med införande av det nationella vård-programmet för cervixcancerprevention. Innehållet ger svar på vanliga frågor och är framtagen med grafisk profil för 1177 Vårdguiden för användning i hela landet.

Läs hela artikeln här


Nationell kontaktsjuksköterskedag på Nalen i Stockholm den 18 mars 2019

Dagen arrangeras i samverkan mellan Sjuksköterskor i cancervård och Regionalt cancercentrum. Dagen innefattar föreläsningar om bl.a. hur kontaktsjuksköterskor jobbar med cancerrehabilitering, Min vårdplan som digital lösning, MDK och uppföljning efter cancerbehandling. Välkommen till en givande och inspirerande dag!

Läs mer och anmäl dig här


Koll på läget – snabb återkoppling med resultat för 21 diagnoser

Nu finns statistik i realtid om behandlingsresultat tillgängligt även för Myleom och Lymfom. Statistikverktyget ”Koll på läget” ger vårdpersonal stöd för verksamhetsuppföljning inom cancervård på den egna verksamheten.

Läs hela artikeln här


Höjd certifieringsnivå för huvud- och halscancerregistret

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har höjt certifieringsnivån för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) från nivå tre till två. Det är ett systematiskt utvecklingsarbete som har lett fram till den höjda certifieringsnivån.

Läs hela artikeln här


Vårdprogrammet för sköldkörtel-cancer är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer har under 2018 genomgått en mindre revidering och publicerades i januari 2019. Den viktigaste förändringen är att vårdprogrammet är anpassat till WHO 2017 och TNM version 8.

Läs hela artikeln här

PREM-data viktigt för både patienter och vårdpersonal

Den första sammanställningen av PREM-enkäter inom peniscancer är publicerad. PREM är ett mått på patientens upplevelse av vårdprocessen, och mäts sedan 2015 genom patientenkäter.

Läs hela artikeln här


Ny kronisk lymfatisk leukemi, KLL registerrapport ute

Det svenska KLL-registret har publicerat registerrapport nummer tre som är en uppföljning efter tidigare rapport publicerad 2016. Rapporten redovisar data på 5240 patienter med diagnos KLL som diagnostiserats mellan 2007 och 2016.

Jämfört med tidigare rapport har den nya KLL-rapporten ett starkare fokus på överlevnadsdata. Intressanta data kan studeras vad gäller skillnader i överlevnad beroende på kön, ålder och region.

Läs hela artikeln och rapporten här


Vårdprogram

Följande vårdprogram är planerade att skickas på remissrunda 1 februari:

Remissrunda 1 

  • Urotelial cancer 
  • Peniscancer
  • Melanom

Remissrunda 2

  • KML
  • Långtidsuppföljning efter barncancer
  • Njurcancer
  • AML

Vårdprogrammen finner du här


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.