Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 1/2019

Detta är August Ludvig Hartwalls stiftelses åttonde nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev handlar om stiftelsens donationer och höjdpunkter under år 2018. Stiftelsen kommer hädanefter att endast skicka ut ett nyhetsbrev per år.


Donationer under 2018

Totalt donerade August Ludvig Hartwalls stiftelse 247 982,66€ under år 2018 för tre olika grundändamål, nämligen ”Understöd till familjer och personer i behov av hjälp”, ”Främjandet av ren miljö” och ”Krisdonationer”.

 

Understöd till familjer och personer i behov av hjälp

Till denna målgrupp donerades 66% av de totala medlen. Donationerna gjordes till Pääkaupungin turvakoti ry:s enhet Kilpola, Unicef/Vietnam (HAPPY-projektet), FinFami rf. Nylands "Start"-projekt, Sjukhusclownerna, Aseman Lapset, Krisjouren för unga, Kansainvälinen Hiihtokoulu, Veikko ja Lahja Hurstin Laupeuden työ ry, Poikien Puhelin, Poikien Talo, Tyttöjen Talo, Shed Helsinki Säätiö, Rädda Barnen (Sportfadderverksamhet), Matkuponger och julklappar till Kolari samt till Finland Ungdomsarbete Allians rf. (gravljus på presidenternas gravar 5.12.18).

Främjandet av ren miljö

Till denna målgrupp donerades 21% av de totala medlen. Donationerna gjordes detta år till Pelikangillet samt WWF, Ilmasto.

Krisdonationer

Till denna målgrupp donerades 13% av de totala medlen. Donationerna gjordes till CMI, HAPPY/Yhdessä (Unicef/Syrien) samt Unicef/Syd-Sudan (hungerkrisen).

 

Mer om donationerna kan du läsa om på stiftelsens hemsida genom att trycka här.


Mehuhetki ordnades av ALH-Ungdom

Lördagen 19.5.18 klockan 11-15 öppnades café Mehuhetki för den sjätte gången vid Havsgatans lekpark. Detta år var det dock ALH Ungdom som stod och drog i trådarna. Med de goda hembakade bakverken, samlade ALH Ungdom in en fin summa för Rädda Barnens Fadderverksamhet, som via August Ludvig Hartwalls stiftelse donerades direkt till ändamålet.

 

År 2019 kommer ALH-Ungdom igen att öppna en restaurang under restaurangdagen, men både platsen, namnet och konceptet är nytt. Mer information följer...

 


ALH deltog i UNICEF:s tacktillfälle

UNICEF ordnade den 22 augusti ett tacktillfälle för alla de som deltagit i projekt YHDESSÄ och därmed donerat till barnen i Syrien via UNICEF. De 42 donatorerna bestod för det mesta av företag men även 9 privatpersoner och 3 stiftelser deltog i insamlingen. August Ludvig Hartwalls stiftelse deltog i två omgångar av projektet YHDESSÄ och tillsammans med de andra donatorerna lyckades projektet samla in sammanlagt 189 956 €.

 

Läs om Hanaa Singer (UNICEF), som själv varit i Syrien under krisen: ”En koskaan ole menettänyt uskoani ihmisyyteen”.


ALH besökte Unicef Supply Division i Danmark

Den 25 till 26 september deltog några ALH styrelsemedlemmar i besöket på Unicef:s Supply Division i Danmark, för att bekanta sig med hur distributionen av donerat material, till länder med behovet av det, fungerar.

 

Läs om deras upplevelse och vad de lärt sig om Unicef Supply Division här.


ALH deltog i FBN International Summit 2018 i Venedig

Den 10 till den 12 oktober 2018 möttes ca 600 representanter från olika familjeföretag på den årliga FBN International World Summit-konferensen i Venedig. Hartwalls och Ahlströms familjer var med och representerade sina egna familjeföretag på konferensen, men hade även den stora äran att stå på scen och få presentera det gemensamma HAPPY-projektet för intresserade. Det treåriga projektet stöder den inkluderande utbildningen för funktionshindrade barn i Vietnam. Därtill  presenterade vi även resultatet från vårt YHDESSÄ (together)-projekt, som vuxit till liv genom HAPPY-projektet, där 43 finländska familjeföretag eller enskilda personer samlades för att genom UNICEF stöda syriska barn i Syrien och dess närliggande länder.

 

Läs mer om besöket här!


HAPPY-rapporten: så här har det gått!

HAPPY-gruppen har ju som bekant tillsammans med UNICEF Finland stött den inklusiva utbildningen för barn med funktionshinder i Vietnam sedan april 2016. Syftet med projektet är att stärka Vietnams utbildningssystem så att de kan åstadkomma en inklusiv och relevant utbildning för funktionshindrade barn, på en nationell samt subnationell nivå, för att försäkra sig om att även dessa barn går i skola och för att förbättra deras inlärningsresultat samt i sista hand deras möjligheter i livet.

Arbetet, som UNICEF fortsätter med fastän HAPPY-projektet börjar dra sig mot sitt slut, görs i nära samarbete med statliga aktörer, universitet, utbildningsinstitutioner och -center, andra FN-organ, frivilligorganisationer, organisationer för funktionshindrade samt samhällen och barnen själva. År 2018 betalade ALH stiftelsen den sista raten för HAPPY-projektet.

 

Läs rapporten för hur det har gått i Vietnam under rapporteringsperioden 2016-2018 här. Följande rapport publiceras 2019.


FinFami rf Nyland fick hjälp med "Pre-Start"-projektet

År 2018 bestämde sig August Ludvig Hartwalls stiftelse för att donera en summa till FinFami rf Nylands nya Pre-Start projekt som ämnar att hjälpa unga, i behov av hjälp, att ta sig ut i arbetslivet. Det handlar bland annat om vägledning och kunskapsbyggande för unga som inte vanligtvis går att nås på konventionella sätt, men även kvinnor med invandrarbakgrund.

 

Läs mer om projektet här.


Många glada bagare samlades även i år för ALH:s årliga lillajulsfest!

Den 27.11.18 ordnade stiftelsen sin årliga lillajulsfest för släktens yngre och äldre. På agendan stod som vanligt paketinpackning och pepparkaksbakning. Dessutom samlades det som vanligt in pengar till matpresentkort samt julklappar för barn i Kolari och tack vare generösa donationer lyckades stiftelsen samla in julklappar för alla barn hos Kolari kommuns barnskydd samt sammanlagt 66 presentkort till matbutiken.


ALH donerade till Veikko ja Lahja Hurstin Laupeuden työ:s julfest för mindre bemedlade

August Ludvig Hartwalls stiftelse beslöt att stöda julfesten för ensamma och sämrebemedlade 2018, som Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry ordnade på Mässcentret. Julfesten för ensamma och sämre bemedlade ordnar varje år på julafton. I programmet ingår bland annat olika föreställningar samt såklart smaklig julmat.

 

Läs mer om Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry här.


Pääkaupunkiseudun turvakoti ry fick en tidig julklapp av ALH

August Ludvig Hartwalls stiftelse beslöt i december 2018 att stöda bostadsenheten Kilpola, samt därmed huvudorganisationen Pääkaupungin turvakoti ry, med en arbetares årslön, för att Kilpola i fortsättningen kan hjälpa speciellt flera barn.

 

Läs mer om Pääkaupungin turvakoti ry och bostadsenheten Kilpolas verksamhet här!


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.