Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

Ett framgångsrikt år har nu passerat och vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2019. Det pratas mycket om konjunkturavmattning och mindre byggande. Förhoppningsvis är detta bara ett hack i kurvan då vi fortfarande har en bostadsbrist, renoveringsbehov av befintliga fastigheter och en god global konjunktur, om än med många orosmoln.. 

Under 2019 ska vi fortsätta utvecklas till att bli den affärspartner som ni önskar oss vara. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av vår digitala närvaro i nya lösningar. Under våren kommer vi att lansera en ny hemsida. Mycket fokus är också på att vässa webbshopen med nya användarvänliga funktioner för effektivare användande och överblick. Har du önskemål om hur vi kan bli bättre i digitala lösningar skriv mer än gärna till mig på patrik.ostlund@gothes.se

Sedan vill jag påminna om vårt ON ICE som vi nu 2019 har haft i tio år. Den 13 februari kommer med andra ord att bli ett minnesvärt evenemang med många extra aktiviteter som ni kan läsa mer om nedan under insikt och utsikt. Till hösten, närmare bestämt 24 oktober, drar vi ihop till GIB GO WEST. Vi vill med detta event fira fem år som Göthes Industribeslag. (Hösten 2014 förvärvade Göthes AB, Industribeslag Sjögren AB). Det har varit fem väldigt lärorika och utvecklande år i både i Falun, Kungsbacka och Göteborg där vi idag har vårt säljkontor i Högsbo. Under våren kommer vi också att flytta vårt Stockholmskontor till nya lokaler tillsammans med vårt intressebolag Beslaget AB.  I och med flytten installerar vi också ett hämtlager för våra kunder i stor Stockholm. Den nya adressen gäller från och med 18 mars och är Elektravägen 31 i Västberga. Vi kommer succesivt att bygga upp vårt hämtlager under våren, och skall vara klara med ett behovsanpassat hämtlager senast till semestern 2019.

Det kommer med andra ord att bli ett händelserikt 2019 där vi förhoppningsvis lär oss mer och bättre anpassar oss efter just er verksamhet.

Patrik Östlund

Det finns två typer av märkning för byggprodukter – Tvingande genom lagar, direktiv eller förordningar och frivillig märkning. Till de tvingande hör CE märkning.

En certifierad produkt innebär att en oberoende tredjepartsorganisation har granskat produkten med avseende på den standard eller specifikation som tillverkaren anger att produkten uppfyller. Underlag för denna granskning är ritningar, provningsrapporter, tillverkarens instruktioner för montering och underhåll. Dessutom förekommer tillverkningskontroll, så kallad FPC, vilket omfattar kontroll av tillverkningsprocessen och kvalitetssystemets tillämpning på produkten.

Certifikat som utfärdas mot harmoniserande (tvingande) standarder visar att produkten uppfyller Byggproduktförordningen som är utfärdad av EU. Då ska produkten CE märkas och ha en Prestandadeklaration. Om CE märkning och CPR kan du läsa om i tidigare nummer av Up-to-Date.

Anm. CE märkning av byggprodukter ersätter typgodkännande när produktstandarden är publicerad i OEJU (Official Journal).

Den frivilliga certifieringen blir därför ett kvalitetsmärke som gör det möjligt för tillverkare att visa att produkten har provats och uppfyller kraven i en standard eller norm. Den certifieringen följer motsvarande processer som den tvingande CE märkningen. Skillnaden är att provning och certifiering inte behöver vara ackrediterade av Swedac samt att Boverket inte är kravställare.

Idag erbjuder både SBSC och RISE möjligheten att certifiera de frivilliga egenskaperna för byggprodukter. SBSC använder sina certifieringsmärken och RISE sitt P-märke.

Tillverkare av lås och beslag eller andra byggprodukter kan på frivillig basis välja att tredjepartscertifiera sina produkter enligt en produktstandard eller mot SSF normer.

Källhänvisning: Text från SEM Group

SECURISTYLE PARALLELLGÅNGJÄRN

Securistyle parallellgångjärn, den moderna tekniken att öppna fönster, parallellt istället för uppåt, nedåt eller i sidled. Detta bidrar till bättre ventilation, ekonomi, högre säkerhet och en diskret design.

 • Ventilationen gör att den gamla luften går ut uppåt och den nya friska kommer in nedåt.
 • Ekonomi för att ventilation av lokaler sker mer effektivt med förkortad ventilationstid.
 • Högre säkerhet för att fönstret inte öppnar mer än inställt mått.
 • Design för att fasadens utseende inte ändras nämnvärt på distans.

Eventuella frågor besvaras på vårt order & kundservice nummer 010 - 483 40 25

Källhänvisning: Text och bild från Göthes Industribeslag och Securistyle Ltd. 


Skapa en säker anslagssida och gångjärnssida på samma gång genom att kombinera klämskydd NR32 med BA 28 eller BO 16. Eventuella frågor om kombinationskit ring gärna vår order och kundservice nummer 010 - 483 40 25

KLÄMSKYDD PÅ ANSLAGSSIDAN

Monteras i dörrens bakkant på anslagssidan. Täcker springan mellan dörrblad och karm.

 • Lösningar för alla typer av dörrar
 • Lätt att rengöra & underhållsfri
 • Anpassat för eftermontage
 • Aluminium skenor
 • Induviduella färgval
 • Testade av SAPA för 60 min brand

KLÄMSKYDD PÅ GÅNGJÄRNSSIDAN

Pålitligt klämskydd på gångjärnssidan som täcker hela dörrbladets höjd. Förhindrar att dörren olovligen lyfts av. 

BO 13 passar till snapp gångjärn

BO 16 passar till ASSA 3228 eller 3248

BO 20 och 23 kan passa vissa svetsgångjärn

BA-28

För aluminium dörrar med DR. Hahn gångjärn

 • Lösningar för alla typer dörrar
 • För eftermontage
 • Underhållsfri
 • Lackade eller anodiserade aluminium skenor
 • Anpassad för utomhusbruk
 • Testade av SAPA för 60 min brand

Källhänvisning: Text och bild från Athmer


NYA VERSIONER AV LÅSHUS 710 OCH 711

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB informerar om en versionsuppdatering av låshus 710-50, 710-50 ME, 711-50 och 711-50 ME. De nya versionerna har följande specifikation:

 • Låshusens hakreglar är nu 9 mm, tidigare 7 mm.
 • Cylinderroddaren har 360° nyckelvridning mot tidigare 90°. Låshusen skall därför förses med dubbla cylindrar.
 • Tryckesfallet på 710-50 är vändbart. Vid vändning måste borrskyddsplåten flyttas.
 • Låshusen är godkända enligt SSF 3522 klass 2B. För att uppnå klass 2B skall dubbla runda cylindrar monteras.

Vid montage mot befintligt nödutrymningsbeslag 179A eller 179B måste hänsyn tas till information om montering av fjäderhållare.

Utbyte av låshusversioner kommer att ske succesivt. Eventuellt inneliggande lager av befintliga låshus slutförbrukas av Er och något återköp kommer inte att ske.

Eventuella frågor besvaras via vårt order och kundservice nummer 010 - 483 40 25

Källhänvisning: Text och bild från Assa Abloy


TRÅDLÖS BEVAKNING AV UTRYMNINGSVÄGAR

Exma Duo Alarm ger en flexibel, passiv passagekontroll. Dörren lämnas olåst och om den öppnas utan att giltig kod larmar systemet. En idealisk lösning i situationer där exempelvis utrymningsvägar leds genom lager eller andra känsliga områden. Systemet rymmer upp till 999 koder med valbar längd på 3–7 siffror.

Enkel installation: Exma Duo Alarm är en fristående lösning som är enkel att installera. Ingen ytterligare kabeldragning eller håltagning behövs, vare sig i dörr eller intilliggande karm och vägg.

Användarvänligt: Systemet är smidigt för användaren. All hantering sker från tangentbordet via koder – direkt på enheten.

Eventuella frågor besvaras på vårt order & kundservice nummer 010 - 483 40 25

Källhänvisning: Text och bild från EXMA


DR HAHN SERVICE-KIT TÜRBAND 4 SERIE 60, GAMMAL OCH NY

Tre stycken servicelådor, en för varje modell av gångjärn innehållande erforderliga verktyg för service plus reservdelar till två st. Dr. Hahn gångjärn.

Dessa levereras i färdiga sortimentslådor, där man tydligt kan se vilka artiklar som skall ingå. Enkelt att tilläggsbeställa reservdelar och fylla på sin lådor.

 • Türband 4
  Artikelnummer: 150673
 • Serie 60 NY
  Artikelnummer: 150674
 • Serie 60 gammal
  Artikelnummer: 150675

Just nu har vi ett introduktions-erbjudande av denna produkt. Logga gärna in i webbshopen för att se pris. Tekniska frågor besvaras via vårt order- och servicenummer 010 – 483 40 25.

Källhänvisning: Text och bild från Göthes Industribeslag


Nu har vi tagit fram en dörrstängarguide som inkluderar tre fabrikat. Vi vill med denna guide förenkla i er vardag i val av dörrstängare. Målsättningen är också att framöver inkludera detta konfigurationstänk i webbshoppen med likvärdiga produkter som förslag.
I nedan länk får du en bra överblick av de tre fabrikaten. 

Källhänvisning: Text och bild från Göthes Industribeslag

Eltryckeslås är ett elektriskt lås som används i dörrar med normalt ställda krav på säkerhet. Låsen finns i olika utföranden för olika typer av användningsområden och säkerhet. Eltryckeslås används med fördel där krav på en snabb låsning finns och kan användas på såväl lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar. 

Låsen kan användas tillsammans med de flesta förekommande styrfunktioner på marknaden, t.ex kodlås, kopplingsur och passersystem. Information om låsets status och dörrens läge fås via inbyggda givare. Låsen kan alltid öppnas manuellt med cylinder eller vred. 

SPLIT FUNKTION: Modeller utrustade med split funktion innebär att utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke alltid är mekaniskt inkopplat och därigenom alltid medger en mekanisk utpassage. På detta sätt slipper man en öppnaknapp på insidan. 

ENKEL FUNKTION: Modeller med enkel funktion innebär att både utsidans och insidans trycke är elektriskt styrt och därmed alltid behöver elektrisk aktivering för passering. På insidan behövs alltid en öppnaknapp eller kodlås/passersystem, det sistnämnda alternativet används med fördel om man vill höja övervakningen ytterligare. 

DUBBELFUNKTIONSFALL: Modeller med dubbelfunktionsfall eller s.k. "tulpankolv" saknar tryckesfunktion och manövreras genom draghandtag eller dörrautomatik. 

Kontakta Göthes Säkerhet på 010 - 483 40 60 för mer information.

Källhänvisning: Text och bild från Safetron

GÖTHES TEKNIK NU STRATEGISK TEKNISK ÅTERFÖRSÄLJARE TILL SANDVIK COROMANT

Göthes Teknik AB är stolta över sitt nya avtal som Strategisk Återförsäljare till Sandvik Coromant. I Sverige är vi nu en av åtta selekterade återförsäljare i kategorin samt den mest nordliga. 

-Som strategisk teknisk återförsäljare till Sandvik Coromant ämnar vi att skapa allians/partnerskp med fokus på starkt förtroende. Vi ska tillsammans samarbeta kring gemensamma affärsplaner och uppsatta mål tillika leverera värdeskapande lösningar till slutkund, sammanfattar Martin Skog affärsområdesansvarige Göthes Teknik.

Solida hårdmetallverktyg: När mångsidighet är viktigt

Är du på jakt efter solida hårdmetallverktyg för flera typer av material eller applikationer? Ta då en titt på Sandvik Coromants mångsidiga sortiment av solida hårdmetallverktyg med höga prestanda som ger både god flexibilitet och kostnadseffektivitet. Serien är perfekt för små volymer och varierande produktionskrav.

> Läs mer om Coromants mångsidiga lösningar

En ny riktning

Bättre verktygslivslängd, förbättrad detaljkvalitet: CoroCut QD för avstickning i Y-led har gett amerikanska Valley Machining produktivitetsökningar på 500 till 600 % i vissa operationer.

> Se hur CoroCut QD överträffade förväntningarna

Är du i behov av skärande verktyg eller andra teknikprodukter tveka inte att kontakta oss på Göthes Teknik. Du når oss enklast på vårt order & kundservice nummer 010 - 483 40 80. Mvh Martin Skog & Micke Jonsson

DU HAR VÄL INTE GLÖMT ATT ANMÄLA DIG TILL ON ICE?

ON ICE 13 februari 2019, blir även vårt 10 års jubileum av denna worksshop.

Till detta 10års jubileum har vi förutom mässan två extra intressanta inslag för dörr och- & fasadindustrin: 

 • Bryttest av Assa Abloy på en RC4 klassad ståldörr
 • Information om inbrottsskydd och stöldskyddsprodukter av Peter Blomgren, RISE Mechanics Research.

OBS! Har du redan fyllt i anmälan ignorera denna påminnelse.

Ifylld anmälan sparas och mailas tillbaka till Patrik Östlund på  patrik.ostlund@gothes.se.
Observera att vi måste ha din anmälan senast imorgon (1/2  - 19) 


OMBYGGNAD SKAPAR LEVERANSPROBLEM

Dr Hahn har stött på problem i en omfattande ombyggnation av deras fabrik i Mönchengladbach.  Detta har tyvärr medfört vissa förseningar av inneliggande order. Dr Hahn gör allt för att för lösa detta och skiftarbetar för att bli färdig med ombyggnaden så snart som möjligt. 

I länken nedan finner du mer information från Dr Hahn. 


BLI EN DIPLOMERAD DÖRRMÄSTARE & ERBJUD BESTÄLLAREN EN HELHETSLÖSNING FÖR DÖRRAR

En Diplomerad Dörrmästare har utbildad personal och på Glasbranschföreningens Glasskola i Katrineholm får företagens medarbetare teoretisk och praktisk utbildning om dörrar, profiler, glas och beslag. Utbildningarna ger kunskap om hur dörrpartiet med val av rätt produkter ska utformas och monteras för alla krav ska tillgodoses. Ett felaktigt val av produkt eller ett bristfälligt montage kan få stora negativa konsekvenser. Det kan i värsta fall leda till otillräckligt brandskydd eller säkerhetsrisker.

I år ges följande Dörrmästareutbildningar:

 • 12-13/3 & 8-9/10 Teoretisk dörrmästarutbildning5-6/2 
 • 27-28/2 & 30-31/10 Praktisk dörrmästarutbildning dörrfunktion 1
 • 19-20/11 Praktisk dörrmästarutbildning dörrfunktion 2

Tag chansen och utbilda dig och dina medarbetar och bli Diplomerad Dörrmästarutbildning

Du kan läsa mer om och anmäla dig till utbildningarna i kalendariet på Glasbranschföreningens hemsida.

Har du frågor om den praktiska utbildningen vänligen skriv till stefan.adolfsson@gothes.se som är med och lär ut. 

Källhänvisning: Text och bild från Glasbranschföreningen

Anläggare eller gatu- och vägarbetare har funnits sedan de första vägarna kom till. Romariket som bredde ut sig över nästan hela Frankrike, en stor del av Tyskland och långt upp i England behövde bra transportvägar kors och tvärs i det stora imperiet för sina transporter av trupper och förnödenheter. Än idag finns det kvar delar av dem, ofta som underlag till nya vägar. I moderniseringen av Stockholms gator och vägar vid sekelskiftet 1900 (det görs även idag) lades ny gatsten på många platser i stan. Asfalt användes redan 2500 år f. Kr., men först som tätningsmedel i bassänger och akvedukter. I mitten av 1800-talet började man blanda makadam i asfalttjära att lägga på vägarna. När bilismen föddes var asfalt det perfekta underlaget. Det var också bästa medlet mot punktering.

Klicka här för att läsa hela historien>>

Källhännvisning: Text och bild från Flinks Järn


Vi arbetar efter gällande GDPR bestälmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


facebooklinkedininstagramyoutubegoogleplus

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.