Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 1/2019


Hej ##firstname##! 

Här kommer årets första nyhetsbrev. Har du förslag, kommentar eller kritik över nyhetsbrevets innehåll får du gärna skriva till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


Seniorer aktiva på UNT:s debattsidor

De senaste månaderna har äldrefrågor glädjande nog varit ovanligt närvarande på UNT:s debattsidor, många via tjänsten "insändare" som gör det lätt för alla att dela sina åsikter.

Ämnen som debatteras är äldreomsorgen, trygghetsboenden, UL:s priserkontanthantering på butiker och nyligen Fyrishovs seniorluncher.

UPS ser ett stort värde i dessa insändare och vi vill därför med denna sammanställning inspirera dig att också ge dig in i debatten, och därmed stärka äldres röst i Uppsala kommun.

Debatten om äldreomsorg, anhörigas situation och trygghetsboende.

Debatten började med en insändare från Nils Råmbin, pensionär: Vid 90 borde man få välja boende (2018-10-25). Råmbin fick stöd från Monica Thakur: 90-åring borde garanteras boende (2018-10-31).

En dryg vecka senare kom Yvonne Jonssons (äldreförvaltningen) svar: Så här kan man få omsorgsboende (2018-11-07).

"Man kan ha ett betydande omsorgsbehov trots att man kan äta själv!" svarade Ulla Olausson, och påminde om de vårdande anhörigas ofta svåra situation: Anhörigas perspektiv verkar saknas (2018-11-14). Anhörigvårdare borde strejka, tyckte A. Berglund (2018-11-15).

"Att jag är 90 räcker tydligen inte för att kvalificera mig för äldreboende", konstaterade Nils Råmbin: För frisk för att få välja äldreboende (2018-11-14).

2018-11-20 bemötte Yvonne Jonsson kritiken med två olika inlägg: Det finns platser på boenden och Sök seniorboende via bostadsförmedlingen. "Uppsala kommun har idag en god balans mellan behov och utbud av särskilda boenden för äldre, både inom omsorgsboende och boende med demensvård", skrev hon, och föreslog att "den som inte har omfattande behov av vård och omsorg kan söka senior- och trygghetsboende via bostadsförmedlingen".

Staffan Yngve, ersättare (S) i äldrenämnden, försökte två dagar senare tydliggöra begreppet biståndsbedömt mellanboende: Vi har råd med ännu bättre omsorg (2018-11-22)

Jesper Kyrk, äldreförvaltningen, hänvisade till ytterligare information om stöd för anhöriga: Stöd finns att få för anhörigvårdare (2018-11-28).

UPS styrelseledamot Lars O Ericsson kommentade Yvonne Jonssons inlägg: "Man är allt äldre och i mycket sämre skick och många är nästan döende när de får en plats och vistelsetiden allt kortare. Det är därför vissa politiker och förvaltningen tror att behovet är täckt! Många tvingas vårdas hemma både med och mot sin vilja." Krav på äldreboende allt för höga (2018-11-29). Samma dag publicerades en insändare av Marianne Bergstrand som tog upp problemen med bostadskö: 17 år i kö för trygghetsboende.

Veckan därpå belyste UNT:s Lennart Lindström kösystemets brister med två artiklar: 20 års kötid för att få bo i trygghet och Inga planer på att ändra köreglerna (2018-12-06).

"Att köa till trygghetsboenden via Bostadsförmedlingen är det ingen mening med numer!", påpekade Lars O Ericsson: Köplats räcker inte för trygghetsboende (2018-12-31). Nuvarande form av trygghetsboende söks fortfarande via Bostadsförmedlingen, svarade Carina Juhlin, äldreförvaltningen: Inte klart om ny form av trygghetsboende (2019-01-10). Repliken dröjde inte: Bra om boende inte blir biståndsbedömt (2019-01-14)

Rolf Jonsson, som deltog i Lennart Lindströms artikel, beskriver hur "Tryggheten blev otrygghet" (2019-01-13). "Det är mycket som ska stämma för man ska få ett av Uppsalas få trygghetsboenden", berättar Lars Eriksson: Besvärlig väg till trygghetsboende (2019-01-18).

Senaste bidrag till debatten kommer från Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd och ordförande i äldrenämnden: Vi vill skapa fler trygghetsboenden (2019-01-24). Lars O Ericssons kommentar förväntas publiceras inom kort.

Angående UNT:s val av bilder...

Vid senaste höstmötet påtalade vi för Kalle Sandhammar, UNT:s vd, chefredaktör och ansvarig utgivare, problemet med användningen av så kallade genrebilder (arkivbilder). Dessa bilder används idag systematiskt av alla medier, ofta helt utan samband till artiklarnas innehåll, och medför en schabloniserande och väldigt negativ bild av äldre och åldrande.

Det är anmärkningsvärt att mer än hälften av alla insändarna som vi länkar till här illustreras med sådana arkivbilder.


Stadsplanegruppen

Kvarteret Ubbo har varit föremål för debattartiklar och insändare i UNT.

I stadsplanegruppens insändare utvecklade vi vår syn på föreslagen bebyggelse. Vårt svar på samrådet rörande förslag till detaljplan utgår från innerstadsstrategins avsikt att bevara ett kulturstråk mellan domkyrkan och slottet. Den föreslagna bebyggelsen mellan kröningsstråket från Carolina mot Trefaldighetskyrkan och Övre Slottsgatan är orimlig.

UPS kräver därför avslag på planen.

Sven-Olov Larsson


Kommande UPS aktiviteter

30 januari: UPS styrelsemöte

18 februari: SÄV möte

20 februari: UPS styrelsemöte

20 mars: UPS styrelsemöte

28 mars: UPS årsmöte


Träffpunkten Storgatan 11

OBS!: Nytt telefonnummer 

079-073 70 32

Onsdag 30 januari, kl.10.30-11.30
Fötter för hela livet
Dipl. Medicinska fotterapeuten Kenny Sloge berättar om vården av våra fötter – som ska bära oss hela livet.

 

Onsdag 6 februari, kl.10.30-11.30
Hur blev det så här?
UNT:s tidigare politiske chefredaktörHåkan Holmberg, analyserar svensk och internationell politik.

 

Onsdag 13 februari, kl.10.30-11.30
Kappor, kjolar och kostymer
Owe Hedin, Industriminnesföreningen, berättar om den en gång stora konfektionsindustrin i Uppsala.

 

Lördag 16 februari, kl.14.00-15.30
Damorkestern
Spelar örhängen från förr.

 

Onsdag 20 februari, kl.10.30-11.30
Sverige i världen
Bo Pellnäs, överste av 1.graden (pensionerad). Chef för bl a FN-bataljonen på Cypern och för FN-observatörer i Afghanistan och f d Jugoslavien. Säkerhetspolitisk debattör i bl a UNT.

 

Onsdag 27 februari, kl.10.30-11.30
Trygg hemgång
Förvaltningsdirektör inom äldreomsorgenCarina Juhlinoch medarbetare rapporterar från ett pågående projekt vid Äldreförvaltningen, Uppsala kommun.

 

Onsdag 6 mars, kl.10.30-11.30
Diagnos och åtgärder vid prostatacancer
Docent Anna Bill-Axelsson, Uppsala Universitet, berättar om PSA screening, diagnos och behandling vid prostatacancer.

 

Onsdag 13 mars, kl.10.30-11.30
Vart är Ryssland på väg?
Ulla Birgegård, professor emerita i ryska.

 

Mer hittar du på träffpunktens hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.