Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

ISACA Sverige Månadsbrev Januari

Välkommen till månadsbrevet för januari. Denna månad har vi samlat in lite nytt om vad som händer inom våra områden.


Några ord från ordföranden

För 2019 har vi ändrade förutsättningar när det gäller att tillhandahålla förberedande kurser för våra certifieringar. Fram till och med förra året var det upp till varje chapter att själv bestämma om en lärare hade de kunskaper som var nödvändiga för att kunna leverera en kurs av god kvalitet. I samband med att ISACA ingick i ett samarbete med företaget APMG, som nu är ansvariga för kvalitetsgranskningen av lärare genom sitt ackrediteringsprogram. Som en effekt av detta har vi i ISACA Sverige etablerat två ackrediterade lärare som kommer att erbjuda kurser under 2019; Björn Sjöholm och Fredrik Cederborg. I sin tur innebär ISACAs samarbete med APGM att andra utbildningsleverantörer kommer att kunna erbjuda dessa förberedande kurser, men det är vår avsikt att verka för att erbjuda förberedande kurser till en så låg kostnad som möjligt och med lärare som har tillgång till den spetskompetens som finns i ISACAs globala nätverk.

När det gäller 2019 har vi även en intressant och rolig resa att se fram emot, med 50-årsjubileum för ISACA som global organisation. Ni har antagligen redan fått mail eller annan information där detta lyfts fram. En fråga som man många gånger ställer sig när det gäller en ideell organisation är om den är relevant och för ISACA så är den i högsta grad så. Det som driver utvecklingen handlar bland annat om nya krav på att hantera personuppgifter säkert utifrån en allt hårdare lagstiftning, externa och interna cybersäkerhetshot och sist men inte minst hur den 4e industriella revolutionen där artificiell intelligens, robotteknik, 3-d printing och internet of things förändrar verksamhetsprocesser i större omfattning och i högre takt än tidigare.


Kurs - Blockchain introduction 9 april 2019

Den 9 april 2019 arrangerar ISACA en 1-dags introduktionskurs om blockchain, ett arrangemang som vi gör tillsammans med den ideella föreningen itSMF och i anslutning till deras konferens ITSM Expo 19.

Anmälan till utbildningen hittar du på: https://www.itsmfexpo.se/blockchain-introduction/


Samarbete med itSMF och ITSM Expo i April

Årets EuroCacs kommer att arrangeras i oktober 2019 och vi har därför ingått ett samarbete med den ideella föreningen itSMF Sweden (itsmf.se), för att göra det möjligt för er som medlemmar att kunna få kontinuerlig utbildning och de CPE som behövs för certifieringar under våren.  Konferensen har fokus på Service Management och för 2019 kommer det att bl.a. beröra ITIL4, Blockchain, COBIT och mycket mer. Som ISACA medlem kan du delta till medlemspris.

Information och anmälan hittar du på www.itsmfexpo.se

I anslutning till ITSM Expo arrangerar ISACA ”Blockchain introduktionskurs” den 9 april 2019.

Där finns även mer information om vad kursen innehåller.


ISACA certifieringsförberedande kurser 2019

För 2019 har vi nu planerat in kurser som är förberedande för ISACAs certifieringar och så fort vi har fått klart med kurslokal återkommer vi med datum. Med två ackrediterade lärare på plats kommer vi att erbjuda följande kurser under våren:

- CISM förberedande kurs, 3 dagar fördelat på 3 veckor preliminärt februari/mars

- CISA förberedande kurs: 3,5 dagar fördelat på 3 veckor preliminärt april/maj

- CRISC förberedande kurs: 3 dagar fördelat på 3 veckor preliminärt maj/juni

Det går att skicka in intresseanmälning redan nu till certifiering@isaca.se. Vi kommer att gå ut med inbjudan inom kort med mer information.


Referensgruppsmöte GRC-konferensen 2019

Den 5e februrari 2019 hålls ett referensgruppsmöte för årets GRC-konferens. 

Konferensen förenar funktionerna Governance, Risk, och Compliance, kommer att äga rum hösten 2019, och planeras av en styrgrupp med representanter från IIA, Compliance Forum, ISACA och SWERMA. 2019 fortsätter vi på temat "Interaction for Greater Value". Syftet med konferensen att förstärka samarbetet mellan GRC-funktionerna, öppna upp för erfarenhetsutbyte, nätverkande, och bidra till mervärde för yrkesverksamma. 

För att konferensen ska bli så relevant och givande som möjligt, är det viktigt att medlemmarna får möjligheten att påverka dess innehåll. Vi vill därmed bjuda in er till ett referensgruppsmöte där vi brainstormar idéer, feedback, ämnen och talare.

För mer information om mötet se separat utskick, inlägg på linkedIn och hemsidan.

Länk till anmälan


Samarbete med SigSecurity i Malmö eftermiddagen den 5 februari

För att stöjda arbetet med Informationssäkerhet inom kommuner och landsting kommer vi att arrangera en halvdagskonferens tillsammans med SIG Security där bl.a. Marcus Ekbäck från SKL som kommer att berätta om deras arbete inom informationssäkerhetsområdet. Denna halvdag är även relevant om du är verksam i den privata sektorn.

Konferensdagen hålls mellan kl 13 – 16 på Elite Savoy i Malmö. Detaljerad information och länk till anmälan skickas ut inom kort.


Fakta: Blockchain

ISO/TC 307 - Blockchain and distributed ledger technologies https://www.iso.org/committee/6266604/x/catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0

IEEE Blockchain Initiative https://blockchain.ieee.org/standards

Källor för dig som är ISACA medlem:

ISACA Research Report: Blockchain Fundamentals;   ISACA Tech Brief: Blockchain Basics (free for members) -  http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Understanding-Blockchain-Technology.aspx

ISACA Journal Volume 2, 2017 - Creating Assurance in Blockchain - https://www.isaca.org/Journal/archives/2017/Volume-2/Pages/creating-assurance-in-blockchain.aspx

ISACA Journal Volume 4, 2017, A View of Blockchain Technology From the Information Security Radar - https://www.isaca.org/Journal/archives/2017/Volume-4/Pages/a-view-of-blockchain-technology-from-the-information-security-radar.aspx

ISACA Journal Volume 5, 2017, Blockchain: Identifying Risk on the Road to Distributed Ledgers - https://www.isaca.org/Journal/archives/2017/Volume-5/Pages/blockchain-identifying-risk-on-the-road-to-distributed-ledgers.aspx

ISACA Journal Volume 2, 2018 Digital Ethics and the Blockchain - https://www.isaca.org/Journal/archives/2018/Volume-2/Pages/digital-ethics-and-the-blockchain.aspx

ISACA Journal Volume 4, 2018, The Promises and Jeopardies of Blockchain Technology - https://www.isaca.org/Journal/archives/2018/Volume-4/Pages/the-promises-and-jeopardies-of-blockchain-technology.aspx

ISACA Journal Volume 5, 2018, Impacts of Blockchain on the Auditing Profession - http://www.isaca.org/Journal/archives/2018/Volume-5/Documents/Impacts-of-Blockchain-on-the-Auditing-Profession_joa_Eng_0918.pdf

ISACA Journal Volume 1, 2019, Blockchain Explained and Implications for Accountancy –

http://www.isaca.org/Journal/archives/2019/Volume-1/Documents/Blockchain-Explained-and-Implications-for-Accountancy_joa_Eng_0119.pdf

ISACA Guidance: How to Navigate Blockchain—The Technology That Could Change Everything -

http://www.isaca.org/About-ISACA/Press-room/News-Releases/2017/Pages/ISACA-Guidance-How-to-Navigate-Blockchain.aspx


Aktiva medlemmar

Precis som vi nämnde i förra månadsbrevet så söker vi kontinuerligt nya krafter som kan driva verksamheten vidare, vilket i största möjliga utsträckning görs med ideella krafter för att kunna ge så mycket medlemsnytta som möjligt.

För mer information eller anmälan till att bli styrelseledamot: valberedning@isaca.se

För mer information eller anmälan till att engagera dig i kommittee eller initiativ: info@isaca.se eller ordforande@isaca.se

Du hittar även information om Styrelse och kommittér på vår hemsida: https://engage.isaca.org/swedenchapter/aboutchapter/aboutchapter-styrelse-kommitter


Kommande aktiviteter och utbildningar

 • GRC dagarna 2019 - referensgruppsmöte den 5 februari 2019, Stockholm
 • Informationssäkerhet inom kommuner och landsting, 5 februari 2019, Malmö (samverkan SIG Security)
 • CISM förberedande kurs, februari/mars 2019, Stockholm
 • Blockchain introduction, 9 april 2019, Stockholm
 • ITSM Expo 10-11 april 2019, Stockholm (samverkan itSMF Sweden)
 • ISACA årsmöte, april 2019, Stockholm
 • CISA förberedande kurs, april/maj 2019, Stockholm
 • CRISC förberedande kurs, maj/juni 2019, Stockholm
 • GRC dagarna, 24-25 september 2019, Stockholm
 • EuroCACS, 16-18 oktober 2019, Genève 
 • ISACA dagen, 7 november 2019, Stockholm

För senaste information om våra aktiviteter besök www.isaca.se och för de internationella aktiviteterna www.isaca.com


Om månadsbrevet

Månadsbrevet tas fram av informationskommitteen och vi är intresserade av små artiklar och tips som kan vara bra för andra medlemmar. Har du något sådant på lager får du gärna skicka det till oss.

Informationskommitteen

Alexander Eriksson (ordf.) – Fredrik Hutter, Ulf Linnarsson, Ekaterina Zuckermann, Salah Shekeil

Ordförande:
John Wallhoff

… och du når oss på info@isaca.se

Vill du nätverka på nätet med andra medlemmar,
besök vår Linkedin grupp: ISACA, Sweden chapter

www.isaca.se - info@isaca.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i föreningen eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.