Burundi-Hjälpens nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nytt År!

Stort tack till alla som bidragit till vårt insamlingsresultat under 2018.

Med glädje konstaterar vi att resultatet ökade jämfört med föregående år och många  har räddats från en död i svält och sjukdomar.

Vi vill uppmärksamma, att det i år blir 10 år sedan arbetet startade den 13 okt. 2009 med första insamlingen. 

Med stor ödmjukhet tackar vi Herren för våra gåvogivares insatser och den välsignelse det varit för många människor.

Vad händer 2019 på Burundi-Hjälpen?

Vi är i en situation med stora behov av medel, för att kunna rädda liv, även 2019 blir ett år med stor press på våra arbetsteam som är helt beroende av de medel Burundi-Hjälpen kan sända ut. Med de återkomna flyktingarna har befolkningen i Rumonge provinsen ökat mer än 50% och alla är i behov av, i synnerhet rent vatten men också mat och medicin för ett drägligt liv. 

Vi vädjar därför om fortsatt stöd från våra gåvogivare, så att Burundi-Hjälpen kan få ge många människor en ljusare framtid, ett liv med hopp och framtidstro.

Med önskan om en fortsatt god gemenskap i att hjälpa våra vänner i nöd!

Burundi-Hjälpen

Insamlings- och Informationsansvarig


Sponsrade satsningar.

Burundi-Hjälpen drivs helt ideellt, inga kostnader tas från insamlade medel till marknadsföring och verksamhetens genomförande. Vi vill garantera, att varje gåva till 100 % går ut till det givaren avsett. Därför önskar vi att få möjlighet till att göra satsningar som skulle ge oss en större kontaktyta. 

Om du känner någon företagare eller organisation som kan eller vill göra en sponsrad satsning eller om du själv står i en sådan möjlighet ber vi om en kontakt.

Kontakta oss på vår Mail: burundihjalpen@hotmail.com eller på Tel: 070 233 79 41

Burundi-Hjälpen

Insamlings- och Informationsansvarig


Tack vare sådana som du, kan vi förändra livet för de mest utsatta och vi vill ge alla en framtid och ett hopp. Behovet av rent vatten, sjukvård och skollokaler är stort och vi är så tacksamma för att Ni också i fortsättningen vill stödja oss.

Vi arbetar med lokala partners, en investering i samhällets framtid, en viktig del av arbetet, vi är övertygade om att detta är den mest progressiva och hållbara strategin man kan tillämpa.

Din gåva är avgörande eftersom vårt arbete finansieras till 100 % av våra gåvogivare där varje krona går helt till arbetet i Burundi. Ingen administration dras från insamlade medel.

Varje skänkt krona går direkt till arbetet i Burundi.


Vill ni få besök? Vi påminner om att vi gärna besöker er och berättar mer om BURUNDI-HJÄLPEN:s arbete. Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på burundihjalpen@hotmail.com eller ring 070/2337941.


Din gåva gör skillnad! Med din gåva, ger du människor ett bättre liv!

 "Helping people to help themselves.... now thats real help!" kommentar på vår Facebooksida

Information om vårt arbete hittar du här på vår hemsida.

Uppdatera din mailadress klicka här           

Vi sänder vårt Nyhetsbrev till de som vi tror kan vara intresserade.
 Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.