Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Bästa medlemmar!


Det våras för klimatet.

Våren har kommit till Mälardalen. Häromdagen såg jag den första blåsippan. Både bofinken och sädesärlan har anlänt. Ovanligt tidigt för sädesärlan som är datumflyttare.

Klimatfrågan får allt större uppmärksamhet i media. Gretas skolstrejk spider sig över världen. Även allt fler doktorer engagerar sig i #doctorsforfuture och vi ser inom Läkare för Miljön en stadig tillströmning av nya, engagerade medlemmar. Många företag har via Fossilfritt Sverige lämnat sina färdplaner för en helt fossilfri verksamhet till regeringen. Emellertid återstår många nödvändiga politiska beslut liksom den stora omställningen av samhället. Under 2018 minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige endast marginellt.

Snart är det val till EU-parlamentet. EU är en mycket viktig aktör för samordnade åtgärder, inte bara på klimatområdet, utan även var gäller hållbart fiske, jordbruksstöd och och reglering av hälsofarliga miljögifter. De svenska delegaterna har, trots sin ringa numerär, förvånansvärt goda möjligheter att påverka utvecklingen i rätt riktning.

Vårhälsningar!


Sven Blomqvist
Ordförande LfM

 


Hållbar sjukvård.

Ingen har väl undgått att uppmärksamma det temanummer om Hållbar sjukvård i Läkartidningen som kom ut i början av mars. Björn Fagerberg var gästredaktör och Sofia Hammarstrand och Vindar Fritzell medverkade.

Temanumret följdes upp av ett symposium i Stockholm 26/3. Björn var moderator. Föreningen sponsrade medlemmarnas deltagande ekonomiskt och det visade sig att nästan hälften av de cirka 40 åhörarna var föreningsmedlemmar. Föredragen behandlade de ämnen som redovisades i temanumret och bilderna från presentationerna finns på föreningens hemsida: lakareformiljon.org  . Det som var nytt och spännande var den paneldebatt som avslutade symposiet. Där deltog både Åsa Sandgren Åkerman från SKL, Gustav Eriksson från SLLs miljöavdelning och Karin Båtelson från Sjukhusläkarna förutom föreläsarna (Anna Teghammar från VGR samt Maria Wolodarski och Sofia Hammarstrand från LfMs styrelse). Alla var överens om det finns mycket att göra för att minska utsläpp och energiförbrukning från sjukvården som står för drygt 20% av utsläppen från det offentliga samhället. Mycket görs redan men aktiviteterna är ojämnt fördelade mellan de olika landstingen och regionerna. Det var mycket värdefullt att SKL, som har en nyckelroll  som samordnare mellan huvudmännen, deltog.

Inom föreningen finns en plan att gå vidare med en enkät till alla huvudmän för att inventera vad som görs inom klimat- och miljöområdet. Dessutom avvaktar vi med spänning planerna på att inrätta en grön vårdcentral i Karlstad.

 


Årsmöte 9 mars i Stockholm

Ett ovanligt välbesökt årsmöte avhölls, som flera gånger tidigare, på Tullstugan vid Hammarbyslussen på Södermalm i Stockholm. Margareta Falk-Hogstedt, som även förmedlat lokalen, hade tillsammans med Per Broman ordnat en utsökt god, vegetarisk sopplunch.

Därefter vidtog dagens huvudattraktion, nämligen Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH. Han talade utifrån sin senste bok: Antropocen. Han visade att flera europeiska kulturfilosofer redan på 16- och 17-hundratalen förutsåg att människan genom sin innovationsförmåga och sitt resursutnyttjande sannolikt skulle komma att föröda naturen och sin livsmiljö. Det finns en internationell geologisk kommitté som studerar jordens olika tidsåldrar bl a genom att undersöka sedimentlager i samarbete med arkeologer. De sedimentlager som vi lämnar efter oss innehåller både radioaktivitet efter provsprängningar av atombomber, en myckenhet skrot och kemikalier och inte minst ammunition, med bl a bly, efter två världskrig. Kommittén har ännu inte bestämt sig för om man skall kalla de senaste 150 åren för en ny tidsålder. Perioden är ju mycket kort i jämförelse med tidigare åldrar, som ju oftast omfattar miljontals år. Helt klart är dock att människan, under denna tid, i hög grad påverkat och förändrat både atmosfären, jordytan och de översta sedimentlagren. Boken, som fanns att köpa, är högst läsvärd och dessutom lättläst.

Det efterföljande årsmötet gick snabbt eftersom både verksamhetberättelsen och planen för 2019 fanns utlagd på hemsidan. Föreningens ekonomi är god och det beslutades att till nästa år sänka avgiften till 200 kr. Medlemsantalet har äntligen börjat öka, inte minst bland yngre kollegor. Maria Wolodarski valdes till ny ordförande, men eftersom Maria skall disputera på KI i höst kvarstår Sven Blomqvist till årsskiftet, varefter han blir vice ordförande. Bertil Hagström och Staffan Mårild avtackades från styrelsen, men bägge kommer att fortsätta att arbeta för föreningen, med läkemedel i miljön respektive obesitas och nutrition. Caisa Laurell och Vindar Fritzell välkomnades till styrelsen. Caisa bor i Berlin och Vindar i Lund men det är ett mindre problem eftersom styrelsen träffas främst per telefon. Således en gjädjande föryngring av föreningens styrelse.


Studieresa med ingenjörerna 14-15/6.

Liksom tidigare år gör vi på försommaren en studieresa för att ta del av ny miljövänlig och klimatsmart teknik tillsammans med Ingenjörer för Miljön. Denna gång på Östkusten. Vi startar i Södertälje och åker först till Askö utanför Trosa där Stockholms Universitet studerar Östersjön ur olika aspekter. Sedan får vi besöka Scania i Södertälje som har ett stort utvecklingslaboratorium för framtidens transporter. Efter övernattning i Sigtuna åker vi till Uppsala där det pågår flera projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Vi avslutar på Östermalm i Stockholm där det finns en stor stadsodling på taket av kontorskomplexet Garnisonen.

Det finns ännu platser kvar och inbjudan,program och anmälningsblankett finns på hemsidan (se nedan!).

 


April 2019


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till info@lakareformiljon.se.


Glömt medlemsavgiften 2019?

Läkare 300 kr

Övriga i sjukvården 200 kr
Studerande 100 kr 
Stödmedlem 500 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn, födelsedatum, e-adress!


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.