Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Hamnprojektet i Västerås och Köping.


Hela 50-talskajen nu färdigrenoverad

Under december månad har renoveringen av 50-talskajen  i Västerås slutförts. Första etappen av kajen genomfördes under 2017, varpå halva kajen kunde tas i bruk. Nu står hela kajen klar.

– Alla de här åtgärderna var viktiga att ta tag i för att kunna få ut full kapacitet vid kajen som från början var i dåligt skick och i stort behov av renovering, berättar Thomas Marshall, projektledare för Västerås hamn.

Läs hela texten på www.vasteras.se/hamn


Tjuvika på de kommande magasinsbyggnaderna

Fastighetsnämnden beslutade den 11 december om tre nya magasinsbyggnader i Västerås hamn. Det gäller magasin 51, 52 och 53. 

Vill du redan nu se hur det kan komma att se ut med dessa tre magasin på plats? Testa då att åka längst med Sjöhagsvägen!

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


Flera parallella arbeten i Köpings hamn

I Köpings hamn pågår flera parallella arbeten som alla är delar av utvecklingsarbetet i Köpings hamn. Arbeten som pågår just nu är bland annat renovering av inre långkajen, byggnation av magasin 19 och renovering av långkajen innan muddring.

Läs mer på vasteras.se/hamn


Hamnarnas roll i totalförsvaret

Myndigheternas och näringslivets roll i totalförsvaret, det var temat för årets regionala krishanteringsråd som hölls den 4 december av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Mälarhamnar tillsammans med omkring åttio andra deltagare från länet fick lyssna till dragningar från flera samhällssektorer.

- Ju fler företag som använder hamnarna desto bättre är det för de regionala förutsättningarna i ett beredskapsläge, sa Carola Alzén under sitt anförande.

Läs mer på vasteras.se/hamn


God Jul och Gott Nytt År

Hamnprojektet i Västerås och Köping och Mälarhamnar AB vill önska kunder, grannar, samarbetspartners, medarbetare och alla andra en riktigt härlig jul!

Här i hamnen kommer alla tomtenissarna att jobba på för att gods ska kunna komma till och från Köping och Västerås tryggt, säkert och smart. 


För hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad

EU och Sverige vill öka godstransporterna i sjöfarten för att minska trängseln på vägar och järnvägar samt klimatutsläppen. Därför genomförs nu Sveriges största sjöfartsprojekt någonsin. Sverige vill använda hamnarna i Västerås och Köping för att öka godstransporterna på Mälaren. För att det ska vara möjligt behöver hamnarna rustas och utvecklas. Satsningen lyfter hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad och ger nya möjligheter till arbete, pendling och företagsetablering.

Hamnutvecklingen i Västerås och Köping är en del av Mälarprojektet. Samverkan sker med EU, svenska trafik- och sjöfartsmyndigheter. Västerås stad, Köpings kommun och det gemensam ägda hamnbolaget Mälarhamnar AB  står bakom Hamnprojektet i Västerås och Köpings hamnar. 

Hos de olika aktörerna kan du läsa mer om delprojekten inom Mälarprojektet; Västerås hamnKöpings hamn, Sjöfartsverket, Trafikverket.


Du får det här nyhetsbrevet för att du berörs av Mälarprojektet och Hamnprojektet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. Om du inte avanmäler dig tror vi att du fortsättningsvis vill mottaga detta nyhetsbrev. När du avanmäler dig tar vi genast bort din mejladress från utskickslistan.