Srf U 10 Update  |  RFR 1 and RFR 2 for 2019  |  YouTube - Economy News November and December  | Finago Blog - Interview on Tax Penalties  |  Staff Info on Tax News for SEB  |  YouTube - My Handbooks  |  Consultant's Diary

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsare

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo: Ulrich Schulte

EN: ... to the newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics. I wish you a Merry Christmas and a Successful New Year!

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen. Jag önskar dig en God Jul och ett Framgångsrikt Nytt År!


Srf U 10 Update | Uppdatering

EN: Swedish Accounting and Payroll consultants (Srf) has updated the Swedish statement Srf U 10 Revaluation of Real Estates in K2 (financial reports for smaller entities).

SW: Srf konsulterna har uppdaterat sitt uttalande Srf U 10 Uppskrivning av byggnad och mark i K2.

Dec 20, 2018: To the Article | Till artikeln


RFR 1 and RFR 2 for 2019

EN: 2019 editions of RFR on application of IFRS in Sweden has been published. They will be in force for fiscal years starting January 1, 2019 and later, to be applied by listed companies and other entities which applies international standards.

 SW: 2019 års utgåvor av RFR om tillämpning av IFRS i Sverige har publicerats. De ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare av noterade företag och företag som frivilligt tillämpar internationella redovisningsregler.

Dec 19, 2018: To the Article | Till artikeln


November + December YouTube Economy News | Ekonominyheter

EN: The November and December editions of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs.

SW: Ekonominyheterna för november och december finns på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB, om månadens nyheter i urval för företagare.

Dec 17, 2018 To the Article  |  Till artikeln

Nov 11, 2018 To the Article  |  Till artikeln


Finago Blog – Interview on Tax Penalties | Intervju om skattetillägg på självrättelser

EN: I’ve been interviewed by Lisa Bjerre for Finago Blog on the new Swedish tax penalty legislation which came into force August 1, 2018. The interview is in Swedish.

SW: Lisa Bjerre har intervjuat mig för Finago Blog om de nya reglerna om skattetillägg vid självrättelser, som gäller från den 1 augusti 2018.

Nov 11, 2018 To the Article | Till artikeln


Staff Info on Tax News | Skattenyheter för SEB

EN: November 1, 2018 the Swedish bank SEB invited RedovisningsHuset i Södertälje AB to the bank's office in Södertälje to inform about tax news. RedovisningsHuset, in their turn, hired me for the lecture which made me proud! All of the staff at the bank office gathered and combined morning coffee with digesting the latest corporate and private tax news.

SW: Den 1 november 2018 bjöd SEB i Södertälje in RedovisningsHuset i Södertälje AB för att berätta om skattenyheter. RedovisningsHuset i sin tur anlitade mig för genomgången. Hedrande! Hela personalen på bankkontoret samlades och kombinerade morgonfika med att inta senaste skattenytt för företag och privatpersoner.

Nov 3, 2018: To the Article | Till artikeln


YouTube - My Handbooks | Mina handböcker

Cover photo: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: My handbooks are now presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

SW: Nu finns mina handböcker presenterade på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

Aug 15, 2018 To the Article | Till artikeln


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

Photo: DafneCholet, Flickr

EN: Blog posts  |  Analyzing customer issues for RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Updates Google My Business for myself and for RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Travel days  |  Meeting Rotary Stockholm City Business Network  |  News articles, newsletter and YouTube movies News of the Month for RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Lectures for Wolters Kluwer Scandinavia  |  Webinars for Accountor Training Sweden and Wolters Kluwer Scandinavia  |  New assignments for Wolters Kluwer Scandinavia and Accountor Training Sweden and much, much more!

SW: Blogginlägg  |  Analyser av kundfrågor för RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Uppdateringar Google My Business för mig själv och för RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Resdagar  |  Möte Rotary Stockholm City Business Network  |  Nyhetsartiklar, nyhetsbrev och YouTube-filmer Månadens Nyheter för RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Utbildningar för Wolters Kluwer Scandinavia  |  Webbinarier för Accountor Training Sweden och Wolters Kluwer Scandinavia  |  Nya uppdrag för Wolters Kluwer Scandinavia och Accountor Training Sweden och mycket, mycket mera!

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok: Today  |  Idag


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photo © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Norstedts Juridik

Web shop / Nätbutiken


Peter Berg Accounting Consultant  |  Peter Berg Redovisningskonsult

E-mail  |  Blog  |  Today-Idag  |  LinkedIn  |  YouTube  |  GDPR  |  Archive

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancell the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är kund, prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu bättre, sänd till en kollega med uppmaningen att prenumerera (knappen nedan)!