Nyhetsbrev från Biogas Sydost. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Biogas Sydost nyhetsbrev nr 5 2018


Vi avslutar ett händelserikt biogasår med flaggan i topp. Aldrig har det väl godkänts så många spännande biogasprojekt som i år! Totalt handlar det om ca 117 Mkr i stöd till våra tre sydostlän och ca 106 Mkr i stöd till två nationella projekt.

Nationellt stöd

I mitten av december kom så det efterlängtade beskedet från Energimyndigheten som beviljade 5 Mkr till ett Innovationskluster för flytande biogas (Drive LBG). Syftet med projektet är att samla, demonstrera och öka kunskapen, innovations-kraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara LBG-lösningar på såväl nationell som internationell nivå. Drive LBG samordnar nyckelaktörer och de regionala biogasnätverken för att bygga upp marknaden för LBG och bidra till spridning och tillämpning av LBG-teknik.

Samtidigt kom beslutet om drygt 101 Mkr i investeringsstöd till demonstration av LBG-teknik (utlyst summa 195 Mkr). Detta innebär inte att de övriga projekten i ansökan har avslagits utan endast att de inte är med i denna första beslutsomgång. Särskilt roligt för oss i sydöstra Sverige är förstås att Mönstersås Biogasproduktion beviljades stöd till en förvätskningsanläggning. Besluten gäller under förutsättning att medel finns. 

Blekinge län

En riktigt glad nyhet är att Sandahls Fulload AB har beviljats stöd med 3,8 Mkr för att köpa in 20 lastbilar som går på flytande gas. Så här motiverar VD:n Micael Olsson beslutet:

”Sedan 2013 har vi på Sandahls Fulload AB sänkt våra koldioxidutsläpp med 80%. Nu satsar vi på att köpa in 20 gasdrivna lastbilar. Drivkraften bakom satsningen är insikten att alla måste bidra med det som de kan göra. Våra barnbarn ska kunna andas frisk luft och leva på en hållbar planet. Vi är stolta över att vara ett föredöme, för kan vi så kan alla!”

2019 kommer alla fem kommuner i Blekinge län att ha ett tankställe för biogas. Eftersom att även tunga fordon börjar efterfråga biogas kommer också möjligheten att få tankställen för LBG i regionen att öka.

Kalmar län

I Kalmar län har sju tankställen för komprimerad biogas beviljats Klimatklivet-stöd. Etablering av tankställen kommer att ske i Hultsfred, Högsby, Vimmerby, Färjestaden, Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner. Utöver dessa har Gasum och Scandinavian Biogas båda fått bidrag till ett tankställe vardera för LBG.  

Dessutom har alla kommuner i Kalmar län tillsammans med ett antal företag beviljats projektet Biogas Boost som syftar till att öka efterfrågan på biogas. Projektet kommer att ledas av Miljöfordon Sverige. Aktiviteterna handlar om att öka kunskapen hos länets invånare om biogasens fördelar och att stärka andrahandsmarknaden för biogasbilar.

Kronobergs län

Sex nya tankställen i Kronobergs län har beviljats stöd. Det är VMCAB/Småländska bränslen som fått stöd till tankställen för komprimerad biogas. Fordonsgas Sverige och Gasum har beviljats stöd till ett tankställe vardera för flytande biogas.


H2020

Station Vienne Sud i Frankrike. Foto: Hannele Johansson

Det sista projektmötet i H2020 Biogas Action ägde rum den 4 - 5 december. Under mötet gjorde projektgruppen bl.a. ett studiebesök till ett avloppsreningsverk i Vienne i sydöstra Frankrike som börjat producera och uppgradera biogas. Anläggningen har lyckats minska sina kostnader påtagligt samtidigt som de även har minskat antalet tunga transporter. Mötet avslutades i Lyon med en rundabords-diskussion med företrädare för regionala biogasaktörer. En ny ansökan till ett Horisont-projekt är redan inlämnad av delvis samma partner. Syftet är att öka användningen av biogas i transporter och i industri, samt få kommunerna att ta med biogas i sina klimat- och energistrategier.

 

Det finns m.a.o. goda förutsättningar för att även 2019 blir ett gott biogasår! 

Läs fler nyheter på www.biogassydost.se


facebook

biogassydost.se

Du får detta nyhetsbrev som medlem i Biogas Sydost eller för att du har skrivit upp dig på något av våra nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

Nyhetsbrevet skickas ut av Energikontor Sydost som är personuppgiftsansvarig. Vi sparar din epostadress så länge du är intresserad av att ta emot detta eller något annat av våra nyhetsbrev som vi skickar ut med hjälp av tjänsten Getanewsletter. På vår hemsida kan du läsa om hur Energikontor Sydost behandlar personuppgifter.