Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Tack för allt!

Hej! 

Projektet har nu nått sitt slut. Under 2,5 år har projektet i folkbildningens anda arbetat för att förbättra asylmottagningen och förkorta etableringstiden.

Vi vill börja med att rikta ett tack till Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) som skapade förutsättningar för projektet! Tack till våra deltagare - vi är ingenting utan er. Ni är fantastiska! Tack till våra samarbetspartners för bra samarbete och engagemang! Sist, men inte minst, tack till dig som följt vårt arbete. Du är en viktig del i vårt projekt! 

- - - 

Med ett glatt hjärta och lite vemod avslutas nu detta kapitel. Hos oss på SV Örebro län fortsätter studiecirklarna i svenska och samhällskunskap för asylsökande och vårt arbete för att möta deras behov av bildning, integration och etablering. 

Vi gör inte skillnad. Det gör skillnad! 


PROJEKTGRUPPEN
Bakre raden från vänster: Björn Brunnberg, Linda Nors och Ibrahim Altamimi. 
Främre raden från vänster: Jeanette Ohlsson, Shahla Ojagh, Denana Holmberg och Emelie Carlsson. 


Projektets arbete

VÅR METOD

Projektets syfte har varit att skapa förutsättningar för en förbättrad asylmottagning och en förkortad etableringstid genom insatser under asylprocessen. Vi har strävat efter att bidra till en välkomnande och inkluderande asylprocess som påskyndar etablering genom förbättrade språkkunskaper, kartläggning av studie- och yrkesbakgrund samt kontakter med arbetsmarknaden, redan under asyltiden.

Läs mer om vår metod på vår hemsida

 

UTBILDNINGSMODELLEN

Projektet har tagit fram en utbildningsmodell för att, i tre steg, lära ut kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället för asylsökande. Modellen utgår från att den enskilda individen lär sig efter sina egna förutsättningar. Bland annat har en anpassad pedagogik för analfabeter tagits fram.

Läs mer om utbildningsmodellen på vår hemsida.

 

FÖLJEFORSKNING

Projektet har utvecklat och utvärderat en samordnad mottagarorganisation för en förbättrad asylmottagning, tillsammans med Laxå kommun, som varit projektets pilotkommun. En följeforskare från Örebro universitet har följt arbetet och skrivit en forskningsrapport om samordningsmodellens arbetssätt för att förbättra och förkorta asyltiden.

Läs följeforskarens rapport på vår hemsida


Mottagandeutredningen

Idag pågår ett omfattande förändringsarbete i Sverige, bland annat med utgångspunkt i Mottagande-utredningen. Centralt i utredningen har varit åtgärder för att minska bristen på helhetsperspektiv i mottagandet, vilket lett till långa väntetider, försenad etablering och höga samhällskostnader. I mottagandeutredningen föreslås åtgärder för att använda resurser tidigt under mottagandet i syfte att individerna ska hamna rätt från början och etablera kontakt med myndigheter.

Andra åtgärder som identifieras är att väntan ska användas aktivt, exempel-vis med obligatorisk samhälls-information och att individen ska etableras i Sverige. Mottagande-utredningen menar att en snabb och effektiv start i Sverige ger vinster för såväl den enskilde som för samhället.

De modeller som tagits fram genom projektet ser samma behov som mottagandeutredningen och har etablerat ett arbetssätt som överensstämmer med de förslag utredningen ger för att förbättra asylmottagningen. 


TACK!

Följ gärna SV Örebro län i sociala kanaler!

 

facebooktwitterhomepage

Utveckling från dag ett i media


Utveckling från dag ett finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) samt Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden främjar migrationens möjligheter


facebooktwitterhomepage

Läs mer om vår integritetspolicy på vår hemsida


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.