Sidhuvud månadens nyhetsbrev

Kortfattad information inom kartområdet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kartnytt nr 3, 2018


[ 17 december ]

 

 

Hej kartvänner! 

Jul och nyår nalkas och här kommer årets sista Kartnytt med följande innehåll:

  • Uppdateringar i kartnormen
  • Laserdata har börjat släppas gratis
  • Svensk översättning av nya färgordningen vid utskrifter
  • Uppdaterad sida för att kontrollera en karta - med uppdaterat protkoll för kartkontroll
  • Större kartskala för yngre och äldre efter nyår - påverkar banläggning och utskriftsformat
  • Ny certifering av utskrivare 2019 och 2020
  • Presentationer från ICOM
  • Välbesökta kurser i kartritning och kontroll i Katrineholm

Mycket nöje - och god jul och gott nytt kartår!

Kartgruppen,
kartsupport@orientering.se

Andreas Oxenstierna, Kalle Engblom och
Niklas Wrane, arrangemangsutveckling, inkl. kartfrågor. 


Uppdateringar i kartnormen

Ett förslag med ett antal mindre korrigeringar, förtydliganden och förbättringar av ISOM 2017 lämnades in till IOF:s förbundsstyrelse som nyligen godkände dessa för införande.

Dessa uppdateringar bör genomföras för pågående svenska kartritningsprojekt med nya normen.

De två viktigaste förändringarna enligt IOF är:

  • Avlägsnandet av symbol 411, skog, opasserbar. Symbolen är alltså borttagen, dvs. får inte användas.
  • Inkluderingen av en ny symbol för trappa.

Läs mer


Laserdata har börjat släppas gratis

Sverige laserskannas på nytt. Dessa laserdata blir ”öppna data”, dvs. helt kostnadsfria och de får då användas och spridas fritt helt utan restriktioner.

Data kan laddas ner av användare via Lantmäteriets ”självserviceportal” för öppna data. De första områdena finns redan tillgängliga för nedladdning.

Läs mer


Svensk översättning av nya färgordningen vid utskrifter

Tidigare i år informerade vi om den nya färgordningen vid utskrifter. Dessa finns nu på svenska och kan laddas hem från sidan Stöddokument och filer


Uppdaterad sida för att kontrollera en karta – med uppdaterat protokoll för kartkontroll

Det har tagits fram en steg för steg-guide för att kontrollera en karta. I samband med framtagandet har även protokollet för kartkontroll uppdaterats mot ISOM 2017.

Läs mer


Större kartskala för yngre och äldre – påverkar banläggning och utskriftsformat

Efter nyår blir det 7 500-del och 3 000-del för alla 45-åringar och uppåt på skogskartor respektive sprintkartor. I 16-klassen blir det 10 000-del på långdistans. Det nya beslutet påverkar bland annat banläggning och utskriftsformat.

Läs mer


Ny certifiering av utskrivare 2019 och 2020

I början av nästa år påbörjas en ny certifiering av utskrivare med nya kartor att skriva ut och skicka in.

Läs mer


Presentationer från ICOM

Sedan ett tag tillbaka finns presentationer från ICOM på IOF:s sida för kartfrågor.

Läs mer


Välbesökta kurser i kartritning och kontroll i Katrineholm

Den 29-30 september hölls grundkurser i kartritning och kartkontroll i Katrineholm. Hela 29 personer deltog i kartritningen och 12 i kartkontrollen.

Läs mer

Inget sprintkonvent i januari - inväntar nya sprintnormen

Det blir inget konvent med fokus på sprintkartor i januari som vi tidigare gick ut med en förhoppning om. Sprintnormen håller på att slutföras och så snart den är lanserad bjuder vi in till en ny helg.


Nya sprintnormen

I Prag i början av oktober tog IOF:s kartkommitté beslut om uppdateringarna i nya sprintnormen. Införandet av dessa pågår och därefter ska förslaget till ny sprintnorm lämnas till IOF:s förbundsstyrelse för beslut.


Nya grundkurser i kartritning och kartkontroll

Det planeras för nya kurser i kartritning och kartkontroll i SOFT:s regi. Många har uttryckt önskemål om att dessa förläggs till västkusten.

Vi återkommer om plats och datum, men har du tips på bra hotell när ett sprintområde med befintlig karta, mejla Niklas.


Du får detta mejl eftersom du har ett uppdrag inom kartområdet i svensk orientering, alternativt att du anmält intresse om att få mejl om kartnyheter.

Avsluta prenumerationen:


Svenska Orienteringsförbundet. Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
Telefon: 010-4765360. E-post: info@orientering.se. Hemsida: svenskorientering.se