Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


God Jul & Gott Nytt År!

Vi vill tacka våra medlemmar för det gångna året. Det har varit ett roligt och givande år med ett stort antal nya medlemmar samt intressanta konferenser, workshops och andra spännande aktiviteter.

Tack vare ert stöd och er medverkan har vi åstadkommit så mycket under året! Våra event har varit både välbesökta och uppskattade. Med hjälp av starka insatser och ett EU-stöd har vi nu möjligheten att utveckla certifieringen av underhållspersonal.

Vi har arbetat med översättningen av terminologistandarden och hoppas att den är klar för publicering i början av 2019. Vår vision är att alla underhållsstandarder ska bli översatta till svenska och väl använda inom svenskt näringsliv.

Tillsammans gör vi skillnad!

Genom våra nyhetsbrev och den ökade närvaron i press och på sociala medier har vi spridit vårt budskap till en bredare publik. Detta har resulterat i att allt fler känner till föreningen och vi kan tillsammans göra större skillnad i underhållsvardagen. Ju fler som inser vikten av underhållets betydelse desto effektivare kan svensk industri bli och samtidigt minskar miljöpåverkan.

Nu är vi klara med planeringen inför det kommande året och bl.a. ser vi spänt fram emot att få möjligheten att fira vårt 50-årsjubileum tillsammans med er. Vi kommer inom kort att skicka ut en enkät till våra medlemmar där ni gärna får hjälpa oss att föreslå vad ni vill höra mer om i framtiden.

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!


Kompetensutveckling med hjälp av Virtual reality

Intervju med Krister Jonsson - BillerudKorsnäs i Gävle

För att skapa effektivare inlärningsprocesser inom yrkeslivet krävs nya metoder och ny teknik. Genom att koppla samman traditionell utbildning med ny teknik, exempelvis via VR, Virtual Reality, har man kommit fram till ett första resultat.

BillerudKorsnäs i Gävle har provat den nya VR-tekniken och tänker använda sig av den i samband med kompetensutvecklingsinsatser t.ex. för utbildningar inom bryt och lås, berättar Krister Jonsson som är teknisk chef på företaget.

Våren 2017 började utbildningsföretaget Lernia att söka samarbetspartners inom svensk basindustri för att se hur IE, Interactive Education, kan användas för att effektivisera utbildningen.

- Då kom vi i kontakt med Lernia och träffades för att diskutera möjligheterna. Lernia ville utveckla sitt koncept och vi ville lära oss utbilda våra anställda, inte bara traditionellt i skolbänken utan även praktiskt.

Utmaningarna

- Vi har stora pensionsavgångar de närmaste åren och långa upplärningstider, berättar Krister. Tanken slog oss att detta kunde vara ett sätt att bli effektivare och kvalitetssäkra kompetensutvecklingen. Detta går även hand i hand med vårt säkerhetstänk då vi jobbar med "safety first".

- Vi tittade på ett antal möjliga områden för att starta en pilot och fastnade för operatörernas nödnedeldning av sodapannan, d.v.s. att släcka ned pannan snabbt. Det är viktigt att fortlöpande träna på detta ur ett säkerhetsperspektiv. Detta sker sällan, men operatören måste kunna hantera en kritisk situation om den uppstår och det är dessutom lagstadgat.

- Det visade sig vara bra att börja med ett avgränsat område och dessutom har många företag inom pappersindustrin samma utmaning, fortsätter Krister.

Tillvägagångssättet

Lernia anlitade företaget Gleechi som är experter inom området. De besökte kartongbruket i Gävle och diskuterade med personalen, spelade in videor och fotograferade utrustningen. Därefter utvecklade de själva plattformen, skrev programmet och stämde slutligen av att allt var riktigt och rätt. En utvärdering genomfördes tillsammans med operatörerna och vissa finjusteringar gjordes.

- Från den första versionen som utvecklades för ett år sedan har plattformen förfinats fortlöpande fram till idag och det har blivit en mycket stor skillnad. Nu går vi vidare och nyligen hade vi ett utvecklingsmöte där vi diskuterade nästa steg, säger Krister.

- Vi har kommit fram till ett förslag om hur vi ska försöka stödja operatörernas underhåll. Vi försöker hitta områden inom säkerhet, underhåll och driftsäkerhet där det visat sig finnas stora gap. Nu har vi enats om viktiga områden och utvecklingen rullar på.

Krister menar att det inte finns några begränsningar i VR-tekniken. Att bli en kompetent kokarmästare tar många år och då behöver vi hitta nya, smartare utbildningslösningar. Detsamma gäller underhållspersonal som ska utföra ett förebyggande eller avhjälpande underhåll. Det är endast fantasin som sätter begränsningar.

Framtiden

Krister framhåller att det är svårt att precisera när den nya tekniken är införd fullt ut. Det är framförallt de höga utvecklingskostnaderna i början som sätter begränsningar. Han jämför med den första platt teven som få hade råd med, idag finns den i de flesta hushållen.

Hur stora vinster införandet av VR kan ge går dock inte att säga i nuläget då det ännu inte finns några kalkyler gjorda. Detta är en pilot som först behöver utvärderas och sedan värderas.

- Antag att vi idag lägger en vecka på en traditionell utbildning och med den nya tekniken kan klara av den på några få dagar. Om det även går att göra annat värdeskapande arbete parallellt så kommer vinsterna snabbt, menar Krister. Vi anser att detta är helt klart rätt väg att gå.

Idag är det ca 30 operatörer som kompetensutvecklas genom testet med VR-teknik, men framöver kommer samtliga operatörer och underhållsspecialister att engageras.

- När personalen i framtiden kommer att ställas inför de två olika alternativen, traditionell undervisning eller VR-utbildning, kommer den senare att föredras, avslutar Krister.

Sven Janbrink

BillerudKorsnäs kartongfabrik i Gävle


Träffa Svenskt Underhåll under 2019

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser runtom i Sverige tillsammans på EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. 

I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget som vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Vi kommer att finnas på dessa orter:

  • Västerås, den 23 - 24 januari
  • Gävle, den 8 - 9 maj
  • Uddevalla, den 23 - 24 maj
  • Sundsvall, den 11 - 12 september
  • Borlänge, den 16 - 17 oktober
  • Luleå, den 27 - 28 november

Kostnadsfri entré

Anmäl ert deltagande för besök av mässan och föredraget via info@svuh.se.

Arrangör av IndustriMässorna

www.euroexpo.se


Ytskyddsdagarna 2019

Svensk industri- och energisektor måste se ytskyddande åtgärder som en naturlig del i det förebyggande underhållet för att effektivt kunna förhindra och motverka nötning, korrosion, kemikalieangrepp, slitage, erosion och mycket annat som förstör utrustningar och konstruktioner i metall och betong.

Genom att renovera och ytskydda med rätt produkt, på rätt plats och på rätt sätt kan det avhjälpande underhållet ske på plats. Ett ytskyddande underhåll sparar både tid och pengar och ger dessutom en ökad livslängd. Det är dags att fler inser vikten av ett ytskyddande underhåll!

Välkommen till Ytskyddsdagarna 2019 den 30-31 januari för att delta på viktiga seminarier och prata ytskyddande underhåll.

Läs mer här och anmäl er här!


Bli effektivare inom underhåll!

När du vill utveckla underhållsprocesser så är det viktigt att hitta sätt för att bära kunskap över både tid och rum. Ofta är delprocesserna för komplexa för att enbart använda ord.

Genom att visualisera relationer och samband går det att skapa en process som skapar goda förutsättningar för att ta rätt beslut. Detta ger effektivare delprocesser som leder till ökad tillgänglighet och lägre kostnader.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll bjuder in dig till två workshops som lägger grunden för hur du kan skapa underhållsprocesser som är både lätta att förklara och enkla att förstå.

Vid workshopen Effektiva Underhållsprocesser, den 12 februari, får du möjlighet att få tillgång till verktygen och under workshopen Beredning & Schemaläggning, den 13 februari, får du aktivt arbeta med en av dessa delprocesser.

Under dessa workshops får du lära dig olika sätt för att enkelt kunna visualisera viktiga delar inom underhållsprocesserna för enklare överföring av kunskap. Du får även med dig nödvändiga verktyg för att utveckla arbetssättet på egen hand.


Medlemsportal!

Ett viktigt mål inom Svenskt Underhåll är att delge och förmedla kunskaper och erfarenheter inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltningen av fysiska tillgångar mellan våra medlemmar.

Detta underlättas avsevärt i och med vår medlemsportal som vi lanserar inom kort. Här kommer ni som är medlemmar ha möjlighet att ställa frågor, komma i kontakt med varandra och även berätta om vad som är nytt inom era företag.

I portalen kommer vi successivt att fylla på med information från pågående arbeten, projekt och kommittéer som vi fortlöpande arbetar med och som ni kan ha nytta av. Det kommer även finnas möjlighet att ta del av nyheter och en underhållsblogg.


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!


Vårens aktiviteter 2019


23 - 24 jan - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Plats: Västerås

30 - 31 januari - Ytskyddsdagarna

Nordens största mötesplats för renovering, ytskydd och förstärkning av konstruktioner i betong och metall! Du får ta del av en enorm kunskapsbank gällande ytskydd och hur ditt företag kan spara stora belopp.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Göteborg

12 feb - Effektiva underhållsprocesser

Workshop om vikten av att ha mycket strukturerade och tydliga underhållsprocesser. Vi kopplar ihop dem genom standarden SS-EN 17007. Du får även en god inblick i hur underhållsprocesser tillämpas i praktiken.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

13 feb - Beredning & schemaläggning

Workshop om hur underhållsarbeten kan beredas och schemaläggas effektivare. Här får du arbeta med olika praktiska frågeställningar för att kunna skapa en bra arbetsmodell inom området.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

13 mars - Seminariedag

Seminariedag för ledare och tekniker inom underhåll som är certifierade enligt EFNMS krav. Du får ta del av olika goda exempel och vi genomför även studiebesök på ett företag med ett väl fungerande underhåll.

Plats: Göteborg

14 mars - Underhållstekniskt Forum

Konferens om underhållsteknik och nya möjligheter att styra och mäta underhållsverksamheten. Fokus ligger på praktisk tillämpning av befintliga och nya metoder för att kunna öka effektiviteten inom underhållet.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Göteborg

21 mars - Tentamen, underhållsledare

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som expert i underhållsledning.

Inbjudan till tentamen

Plats: Stockholm

22 mars - Tentamen, underhållstekniker

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som specialist som underhållstekniker.

Inbjudan till tentamen

Plats: Stockholm

10 april - Underhållets terminologi

Workshop om de vanligaste begreppen som används inom underhåll och driftsäkerhet. Här får du en mycket tydlig inblick i standarden SS-EN 13306 - Terminologi där de viktigaste begreppen diskuteras flitigt i grupper.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

11 april - Nyckeltal för underhåll

Workshop om olika metoder och steg för att granska sin underhållsprocess och samtidigt koppla nyckeltal till denna. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

8 - 9 maj - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Plats: Gävle

15 maj - Årsmöte/Medlemsmöte

En möjlighet för våra medlemmar att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Detta sker i samband med föreningens årsmöte.

Plats: Solna

16 maj - Prediktivt underhåll

Konferens om den senaste tekniken för att kontrollera tillståndet på kritiska komponenter i utrustningar samt hur mätresultaten bör tolkas och används på rätt sätt för att kunna prediktera kommande fel.

Anmäl er här!

Plats: Solna

23 - 24 maj - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Plats: Uddevalla

3 - 4 oktober - 50 årsjubileum!

Under två heldagar genomför vi konferenser, workshops och nätverksträffar samt arrangerar en jubileumsbankett för att fira att föreningen fyller 50 år.

Plats: Stockholm


Torsten Ekström

Årets bokslut

I slutet av året brukar jag göra en sammanfattning av året som gått, ett sorts bokslut, och det är med stolthet som vi ser att föreningen blir allt starkare och ger ökad effekt i underhållsvardagen.

Det har varit mycket trevligt att träffa våra medlemmar i samband med olika event som Underhållsmässan, vid våra konferenser och workshops. Arbetet tillsammans med engagerade deltagare i våra kommittéer tillför nya infallsvinklar rörande underhållets utmaningar.

Våra insatser under 2018 har gjort att vi under nästa år kan erbjuda många spännande aktiviteter med extra fokus på underhållet i den dagliga verksamheten. Jag är tacksam för att vara en del i föreningen och kunna göra skillnad i vardagen.

Våra projekt löper vidare och ger ett ökat mervärde för våra medlemmar. Insikten om nyttan av underhåll ökar inom många områden, allt från lönsamhet till miljö och säkerhet. Vår närvaro runtom i Sverige under nästa år gör det möjligt att få träffas, prata underhåll och sprida kunskap inom området. 

Nu är det dags för en period med avkoppling och god mat i gott sällskap, med tid för rekreation, reflektioner och en möjlighet till återhämtning. Det är en viktig del i vårt eget, personliga förebyggande underhåll.

Jag önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration 

Dataskyddspolicy