Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev december 2018

Redaktör:
Malin Gärdeman

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
cancercentrum.se/sydost


På gång:

 4 februari 2019

Möte om nya vårdprogrammet för prostatacancer

Tid: 9:30-15:00
Plats: 
Hotell Högland, Nässjö

 

18 mars 2019

Nationell dag för kontaktsjuksköterskor

Tid: 10:00-16:15
Plats: 
Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

 

21 maj 2019

Utvecklingskraft cancer

Tid: 9:00-16.10
Plats: 
Konsert & kongress, Linköping

 
För anmälan och mer "På gång" besök våran kalender »


Första nationella vård-programmet i akut onkologi

Personer som har eller har haft cancer kan drabbas av allvarliga tillstånd som kräver akut omhändertagande till följd av sin sjukdom eller behandling. Allt fler cancerpatienter får centraliserade behandlingar långt från sina hem. Vårdprogrammet vänder sig därför till vårdpersonal som möter dessa patienter i andra sammanhang än på den behandlande kliniken.

Läs hela artikeln här


Nationell kvalitetsgranskning av cellprover visar behov av åtgärder

Insjuknandet i livmoderhalscancer har ökat i Sverige. För att hitta orsaken har alla landets 27 laboratorier ombetts genomföra förnyade granskningar av normala cellprov från kvinnor som senare fått livmoderhalscancer. Data från tjugotvå laboratorier visar att andelen prover som vid omgranskning uppgraderats från normalt till avvikande har ökat på senare år.

Läs hela artikeln och rapporten här


Tätare uppföljning av kvinnor med högrisk-HPV ska hejda ökad livmoderhalscancer

Skyddseffekten för kvinnor som regelbundet tar gynekologiska cellprover med normalt provresultat har minskat något under senare år. Ett nytt vårdprogram håller på att införas i Sverige som kommer förbättra skyddet. Som en extra förebyggande åtgärd ska nu en tätare uppföljning av kvinnor med vissa typer av humant papillomvirus påbörjas för att bromsa den negativa utvecklingen.

Läs hela artikeln här


Ny topplista publicerad

Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret.

RCC Sydöst skickar efterforskningslistor till alla kliniker i sydöstra sjukvårdregionen för att stötta klinikerna att hitta saknade canceranmälningar och därmed förbättra sin täckningsgrad.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!


Hans Hägglund ny nationell cancersamordnare vid SKL

Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att utse Hans Hägglund till ny nationell cancersamordnare. Han tillträder tjänsten den 4 mars 2019. Fram till dess kommer nuvarande cancersamordnare Beatrice Melin att kvarstå på sin halvtidstjänst.

Hans Hägglund har idag en tjänst som överläkare, professor och verksamhetschef vid verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där han även ingår i sjukhusledningen.

Läs hela artikeln här


Vår webbplats har ny design

RCC:s webbplats har fått ett nytt utseende, framförallt när det gäller startsidan och huvudmenyn. I utvecklingen har vi har utgått från användarnas behov och önskemål. Den nya designen har också tagits fram för att göra hemsidan mer tillgänglig.

Läs mer om uppdateringarna här


Nationell kontaktsjuksköterskedag på Nalen i Stockholm den 18 mars 2019

Dagen arrangeras i samverkan mellan Sjuksköterskor i cancervård och Regionalt cancercentrum. Dagen innefattar föreläsningar om bl.a. hur kontaktsjuksköterskor jobbar med cancerrehabilitering, Min vårdplan som digital lösning, MDK och uppföljning efter cancerbehandling. Välkommen till en givande och inspirerande dag!

Läs mer om programmet och anmäl dig här


Landstingen delar på 196 miljoner för att korta väntetiderna i cancervården

Regeringen har beslutat betala ut den andra delen av årets stimulansmedel till landstingen för arbetet med att korta väntetiderna i cancervården. Samtliga landsting har klarat de krav som angavs i årets överenskommelse mellan staten och SKL och får därmed ta del av pengarna.

Läs hela artikeln här


Unga vuxna utvecklar vården

Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med bland annat Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Sveriges Kommuner och Landsting startat ett innovationsprojekt för att utveckla nya mötesformer som passar tonåringar och unga vuxna med cancerdiagnos.

Läs hela artikeln här


Vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för Akut myeloisk leukemi (AML) har under 2018 reviderats. 

Läs om uppdateringarna här

Vårdprogrammet för KLL är uppdaterat

Det nationellt vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi, KLL, har under 2018 reviderats.

Läs om uppdateringarna här

Vårdprogrammet för GEP-NET är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) har under 2018 reviderats.

Läs om uppdateringarna här

Vårdprogrammet för prostata-cancer är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har under 2018 reviderats.

Läs om uppdateringarna här


Vårdprogram

 Vårdprogram på remiss

 Remissrunda 2

  • Cancerrehabilitering
  • Follikulärt lymfom
  • Huvud- och halscancer

Läs mer via denna länk.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.