Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

Allt som inte utvecklas avvecklas!

Många traditionella affärsidéer, affärsmodeller, företag samt branscher har försvunnit och avvecklats sett över tid, konkurrensen är stenhård och marknadsplatsen idag är världen – GLOCAL. Det vill säga Think Global – Act Local!

Endast de förändringsbenägna överlever!

Framtiden bjuder på både möjligheter och hot. Vi måste alltid fråga oss ödmjukt hur vi arbetar idag, vilken affärsnytta vi skapar, vilket resultat det ger och hur vi ska gå vidare för att utveckla våra mervärden till våra affärspartners.

Göthes Industribeslags förändringsbenägenhet avser vår affärside, arbetsmodell, värdegrund, vår målmedvetna inriktning på förnyelse och framförallt vår förmåga att förändra verksamheten i samklang med våra affärspartners förutsättningar och förväntningar. Ett företag måste vara som en levande organism som ständigt växer och anpassar sig till nya förutsättningar och strukturer.

Sanning nummer 1: Allt som inte utvecklas avvecklas!
Göthes skulle inte finnas idag om vi inte hade lyckats växa och förändrats i mötet med de utmaningar som vi stött på under mer än 157 år…

Sanning nummer 2: Först överskattar vi den hastighet med vilken förändringen skall komma och sedan underskattar vi kraften i förändringen när den väl kommer!
Göthes Industribeslag har som absoluta målsättning att fortsätta utvecklas tillsammans med sina affärspartners på deras villkor, efter deras behov och förväntningar – för att skapa gemensam konkurrenskraft och överlevnad sett över tid. Alternativet finns inte i vår värld.

Med vänliga hälsningar
Patrik Östlund

CE märkning

Märkning av byggprodukter kan verka invecklat. Vilket det i och för sig är eftersom det är ett mycket omfattande regelverk som tillverkarna måste förhålla sig till.

Det finns två typer av märkning – Tvingande genom lagar, direktiv eller förordningar och frivillig märkning. Till de tvingande hör CE märkning.

Det finns olika system för CE märkning beroende på vilket direktiv eller förordning som är tillämplig för produkten. För branddörrar gäller Byggproduktförordningen (CPR) och att CE certifikat ska utfärdas av ett så kallat anmält organ (Notified Body). Från november 2019 måste alla branddörrar vara CE märkta och ha en prestandadeklaration (DoP).

«Min produkt är CE märkt, därmed uppfyller den prestandan som deklarerats i produktens DoP.»

Det är tillverkarens (den som säljer) ansvar att CE märka och tillhandahålla prestandadeklarationen. CE märket är inget godkännande. Den som ska använda branddörren måste ta till sig informationen i prestandadeklarationen och CE-märkningen för att avgöra om produkten går att använda så att landets byggregler uppfylls

Andra egenskaper som ska CE märkas är tex motstånd mot vindllast, regn- och lufttäthet.

Standarden för innerdörrar SS-EN 14351-2 är äntligen publicerad. Men eftersom den inte är med i official Journal (OEJU) kan man inte CE märka brandklassade innerdörrar. Det kan ta upp till ett år innan den kommer med i OEJU. Vad som sedan gäller för tider är idag oklart.

Egenskaper som inte omfattas av förordningar eller direktiv kan certifieras på frivillig basis. Denna frivilliga certifiering blir ett slags kvalitetsmärke som gör det möjligt för tillverkare att visa att produkten har provats och uppfyller kraven i en standard eller norm.

Källhänvisning: Text och bild från SEM Group

Yale revolution

Yale Revolution fönstergångjärn är det enda gångjärnet som erbjuder denna dubbla funktion och är det perfekta valet för vändbara bostadsfönster och övre våningsfönster.

Tack vare sin innovativa, patenterade dubbla stängningsfunktion, kan gångjärnet alterneras mellan icke uppblåsnings-funktion och lätta stängningsfunktioner, allt beroende på kundens krav. Det valda alternativet kan väljas vid installation. Detta ger exklusiva fördelar för installatören eftersom det möter behoven i både privata och offentliga byggnader. Fördelen med konfiguration på plats är också att installatören inte behöver bära med sig ett lika stort lager.

Yale Revolution fönstergångjärn har utformats för att erbjuda maximal mångsidighet och säkerhet. Den användarvänliga designen gör att fönstret kan rotera helt, vilket gör att man lätt kan rengöra båda sidorna av glaset, från insidan.

Gångjärnet har en unik säkerhetsbegränsare som är låsbar med nyckel. Vid öppnandet av fönstret kan säkerhetsspaken flyttas två positioner, för att undvika att fönstret plötsligt blåser upp. För att minimera risken att falla ut genom fönstret, vid till exempel ventilation eller rengöring, kan man med hjälp av säkerhetsnyckeln låsa fönstret i önskad position.

Finns i 27 storlekar, vilket garanterar ett omfattande sortiment med höjder från 300 mm till 1780. Kan också utgöra en del av en PAS 24-fönsteruppsättning.

Det nyutvecklade revolutionerande gångjärnet är tillverkat i Storbritannien och det är kompatibelt med tre fönstertyper, PVC, trä och aluminium.

Kontakta Göthes Industribeslag på 010 - 483 40 25 för mer information eller läs mer här>>

Källhänvisning: Text och bild från Securistyle


Duo Alarm – Trådlös bevakning av utrymningsvägar

Exma Duo Alarm ger en flexibel, passiv passagekontroll. Dörren lämnas olåst och om den öppnas utan att giltig kod larmar systemet. En idealisk lösning i situationer där exempelvis utrymningsvägar leds genom lager eller andra känsliga områden. Systemet rymmer upp till 999 koder med valbar längd på 3–7 siffror.

Enkel installation

Exma Duo Alarm är en fristående lösning som är enkel att installera. Ingen ytterligare kabeldragning eller håltagning behövs, vare sig i dörr eller intilliggande karm och vägg.

Användarvänligt

Systemet är smidigt för användaren. All hantering sker från tangentbordet via koder – direkt på enheten. 

Källhänvisning: Text och bild från Exma


Nya versioner av panikreglar 1125 och 1125:1

Under Q4 2018 kommer uppdaterade versioner av panikreglar 1125 och 1125:1. Panikreglarna får ny design och förbättrad prestanda. Hålbilden för montage är ej samma som för nuvarande panikreglar.

Källhänvisning: Text och bild från Assa Abloy


HOPPE HWC-behör 996S med Flip-up funktion för institutioner och offentliga miljöer

HOPPE har ett produkt program med handikappanpassade WC-behör med flip-up funktion. Man låser från insidan genom att lyfta trycket uppåt och låser upp igen genom att trycka det nedåt.

Det enkla montaget samt att WC-behöret är vändbart höger/vänster, ger dig många fördelar när det gäller montage, användarvänlighet och lagerhållning. En ytterligare fördel är att alla HOPPEs aluminium produkter är nickelfria, testade enligt gällande EU-direktiv.

Produkten är nu tillgänglig även i den nya anodiserade kulören F5 – svart brons.

Kontakta oss gärna på 010 483 40 25 för mer information. 

Källhänvisning: Text och bild från HOPPE


Pocketkarmar från Eclisse - spar värdefullt utrymme

Bygg smart och spar utrymme. Så tänker de som använt pocketkarmar (skjutdörrskassetter) från italienska Eclisse. (Göthes Industribeslag är exklusiv agent i Sverige och Norge). Beräkningar visar att, genom att vända denna lösning, går det att spara ca 1 kvadratmeter i bostadsyta eller annan aktuell lokal, per infälld skjutdörr. Därmed skapas möjlighet att bygga extra prisvärda bostäder.

Eclisse pocketkarmar kan användas vid nybyggnation eller i redan befintliga väggkonstruktioner.

Sex fördelar med pocketkarmar från Eclisse:

  • Enkelt att montera. Snabbt montage genom att konstruktionen är gjord av stålprofiler som ”klickas ihop”.
  • Patenterad demonterbar skjutdörrskena i aluminium. Ger möjlighet till demontering av skena och dörr utan att behöva riva väggen.
  • Stabil konstruktion i stål.
  • Korrosionsmotståndig. Bra i fuktigt utsatta miljöer, typ badanläggningar, fastigheter i sjö- och havsnära miljöer mm.
  • Möjlighet till tillval: Komplett listkit av trä som gör att det slutliga resultatet smälter in i helheten. Anti-slam funktion dold i skenan som ger mjuk stängning/öppning.
  • Garanti: Vi lämnar 12 års produkt - & funktionsgaranti.

Pocketkarmar från Eclisse säljs komplett med skjutdörrsbeslag för max 100 kg dörr och passar för väggtjocklek 95/120 mm. Levereras i kompakta DIY-kit för butik med illustrativ monteringsanvisning. Finns för enkel- alternativt pardörr. Listkit finns I kulörvarianterna vit alt. ask. Säljs exkl. dörr. För ytterligare information. Kontakta försäljnings ansvarige Per Yman. E-post: per.yman@gothes.se Tel: 070-313 48 01.

Källhänvisning: Text och bild från ECLISSE

Nyckelskåp med kodlås: Elektroniskt batteridrivet kodlås med nödöppningsnyckel. Nyckelbrickor ingår. 

NKS27K, 1390 kronor (exkl. moms)

27st justerbara nyckelkrokar

Höjd            360 

Bredd          300

Djup            100

NKS71K, 1690 kronor (exkl. moms)

71st justerbara nyckelkrokar

Höjd            450

Bredd          360

Djup            120

Kontakta Göthes Säkerhet på 010 483 40 60 för beställning. 
Kampanjen gäller till och med 2018-12-31

Verktygsförslitning vid borrning med solida hårdmetallborr

Målet vid borrning med solida hårdmetallborr är att uppnå balanserad förslitning över hela borrets skäregg. Ojämn verktygsförslitning är ett tecken på problem i borrningsprocessen som kan resultera i kortare verktygslivslängd, skärbrott och skadade komponenter. I den här filmen visar vi hur du identifierar problem med verktygsförslitning när du använder solida hårdmetallborr.

Övriga frågor om borrning med solida hårdmetallborrar besvaras av Göthes Teknik på 010 - 483 40 80.

Rektorn rekommenderar att man deltar på fasaddagen den 7 februari i Stockholm

Ett förträffligt forum att träffa kollegor och diskutera branschutveckling, så som utbildningar typ diplomerad dörrmästare samt glas och metallingenjör utbildningen.

Dessa träffar bidrar till brainstorming i gemensamma utmaningar, möjligheter och lösningar. En fråga i ropet just nu är CE märkning och andra branschmärkningar i och med ökat inflytande av Europanormer och standarder.

För mer information om Fasaddagen kontakta Karin Lindskog på Glasbranschföreningen. Karin når ni på karin.lindskog@gbf.se

Läs mer om Fasaddagen här>>

Från bil- och nätverksförsäljare till lås och beslag

Thomas Larson började sin beslagskarriär på Industribeslag Sjögren AB 2013 i Kungsbacka. Idag är Thomas stationerad i Göteborg med försäljningsansvar mot OEM Trä, Snickerier, Dörr- & Fönsterproducenter.

-Det hann bara bli ett år på Industribeslag innan förvärvet där vi blev ett med Göthes säger Thomas och förklarar vidare att det var både en utmanande och rolig tid.

-Fusionen mellan Göthes och Industribeslag innebar en sammanslagning av två företagskulturer till en. Det förde också med sig övergången till ett gemensamt affärssystem som initialt blev Göthes existerade affärssystem, Navision. Parallellt med detta arbete så startade vi upp ett projekt för att byta affärssystem till ett nytt för båda företagen. Resultatet av det blev Bison som är ett toppmodernt system. Här kan vi utveckla funktioner allt eftersom våra krav och önskemål på funktioner ökar i takt med digitalisering och att vi växer.

Att ta sig igenom en utmaning ger också ett tillfredställande och det var just det som hände.

-Vi löste gemensamt de utmaningar som uppstod. Man lärde känna nya människor och vi tog lärdom av varandra. Teamkänslan fanns redan med från början och det är den vi lever på idag, säger Thomas när han minns tillbaka.

Efter några år i branschen har Thomas hunnit bli varm i kläderna och trivs mycket bra sin roll och sin huvudsakliga arbetsuppgift i att utveckla relationerna med befintliga och nya kunder. Ett brett område som inkluderar ansvar för produkt, pris och distributionsmodellen samt planering och genomförande av relationsbyggande aktiviteter som workshops, utbildningsträffar, mässor etc.

Inom fem år ser Thomas Göthes Industribeslag som en av de ledande skandinaviska distributörerna av lås och beslag mot OEM. Främsta skälet till det är alla våra kunniga medarbetare samt att vi har de muskler som krävs för att utveckla verksamheten.

Familjen består av fru och två barn. Den största delen av fritiden ägnas åt barnens sportaktiviteter. När tid finns över så blir det också en del löpträning, tennis samt att snickra på huset i Orust där familjen har ett sommarställe. Vidare har Thomas ett stort mat- och vinintresse och föredrar den här årstiden en mustig köttgryta med en flaska Crozes-Hermitage Les Meysonniers 2016.


Bli en Diplomerad Dörrmästare och erbjud beställaren en helhetslösning för dörrar!

En Diplomerad Dörrmästare har utbildad personal och på Glasbranschföreningens Glasskola i Katrineholm får företagens medarbetare teoretisk och praktisk utbildning om dörrar, profiler, glas och beslag. Utbildningarna ger kunskap om hur dörrpartiet med val av rätt produkter ska utformas och monteras för alla krav ska tillgodoses. Ett felaktigt val av produkt eller ett bristfälligt montage kan få stora negativa konsekvenser. Det kan i värsta fall leda till otillräckligt brandskydd eller säkerhetsrisker.

I vår ges följande Dörrmästareutbildningar:

  • 5-6/2  Praktisk dörrmästarutbildning dörrfunktion 2
  • 27-28/2 Praktisk dörrmästarutbildning dörrfunktion 1
  • 12-13/3 Teoretisk dörrmästarutbildning

Tag chansen och utbilda dig och dina medarbetar och bli Diplomerad Dörrmästarutbildning

Du kan läsa mer om och anmäla dig till utbildningarna i kalendariet på Glasbranschföreningens hemsida.

Har du frågor om den praktiska utbildningen vänligen skriv till stefan.adolfsson@gothes.se som är med och lär ut. 

Källhänvisning: Text och bild från Glasbranschföreningen


Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Göthes behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Hos oss på Göthes har vi uppdaterat våra rutiner för att uppfylla varje del i det GDPR kräver. I och med detta uppdateras vår Policy avseende integritet och marknadsföring.

Genom detta meddelande informeras du om att dina personuppgifter finns säkert lagrade och att vi använder rutiner som stödjer de rättigheter som lagen innebär. Göthes kommer fortsatt bara använda personuppgifter för att uppfylla de avtal vi har med Er samt att kunna informera om produkter och annan branschrelaterad information för att stödja Er i vår relation. 

Vår nya policy finner du på http://www.gothes.se/sv/om-goethes/gdpr där allt om hur vi skyddar Era uppgifter finns.

Vår Dataskyddsansvarige - Niclas Groth arbetar kontinuerligt med dessa frågor och svarar gärna på frågor om Göthes GDPR arbete. Niclas når du antingen på e-post; niclas.groth@gothes.se eller telefonnummer 070 313 48 08.

facebooklinkedininstagramyoutubegoogleplus

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.