Nytt från interreg-projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev #8 - Fulufjällsprojektet

Hej!

Fulufjällsprojektet avslutas till årsskiftet. På Fulufjällskonferensen som arrangerades i början av november presenterade vi det som vi har åstadkommit under de senaste två åren, men också vägen vidare. Det blev en bra konferens med glada och positiva tongångar som bådar gott för ett fortsatt samarbete.


Fulufjällkonferensen

I år handlade Fulufjällskonferensen om företagandet och produktutveckling. Syftet med konferensen var att visa på potentialen i Fulufjället, vilka produkterna är och hur de kan utvecklas, och hur samarbetet mellan förvaltningen, företag, kommun och ideell sektor kan i förankras praktiken.

Det blev en bra konferens som samlade många av aktörerna kring Fulufjället. Konferensen är ett bra tillfälle att träffas runt fjället och lära sig nytt, någonting som vi tänker fortsätta med framöver.

Läs mer om konferensen och ladda ner presentationerna på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.

 


Besöksstrategin är klar!

Nu är ett utkast till besöksstrategin klart - ett omfattande dokument som ska ge oss vägledning hur vi ska utveckla Fulufjället framöver, och vad vi tänker göra på kort sikt och på lång sikt. Besöksstrategin är godkänd av Länsstyrelsen i Dalarnas län och Nasjonalparkstyret for Fulufjället. Men innan den är slutgiltig måste den godkännas av Miljödirektoratet i Norge.  

Nu finns också en kortare 6-sidig populärversion som sammanfattar besöksstrategin, och en budskapsplattform där vi beskriver vilken bild av Fulufjället vi vill förmedla när vi kommunicerar och marknadsför Fulufjället. Ett viktigt dokument för alla som arbetar med och i Fulufjället!

Ladda ner besöksstrategin, populärversionen och budskapsplattformen på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.


Genomförda och planerade tilltag/åtgärder

Under projekttiden:

 • Besöksstrategi, budskapsplattform, populärversion
 • Tillgänglighet kring Njupeskärsentrén - renoverade leder, underlag till vägvisning och naturstig
 • Kulturmiljöinventering
 • Sårbarhetsanalyser (Norge)
 • Förstudie om entréer i Norge.
 • En gemensam film om Fulufjället.
 • Kunskapsinhämtning om kultur kring Fulufjället.

Kommande åtgärder i urval:

 • Fortsatt arbete med nationalparksprofiler
 • Fortsatt arbete med tillgänglighet kring Njupeskärsentrén.
 • Nu utställning på naturum Fulufjället.
 • Samarbetsplattformar.
 • Skapa rundvandringar vid Brottbäcksstugan-Klorån-Skärvallen, samt Storbekkåsen-Brynstigen.

Läs mer om åtgärder bilagan till besöksstrategin.


Äventyret Fulufjället

Nu är filmen om Fulufjällets båda nationalparker klar. Filmen är tänkt att användas som marknadsföring för att locka till ett besök till parkerna.

Se filmen med norsk text här: https://vimeo.com/300464762

Och med svensk och engelsk text här:
https://youtu.be/0ZW4rve8HA8


Vad händer nu, när projektet är slut?

Det är förvaltningen som tar över besöksstrategiarbetet. I princip kommer aktiviteter att fortsätta på det sättet som vi har haft det under projektttiden, fast lite mindre intensivt. Det finns redan en lista på föreslagna åtgärder och satsningar i en bilaga till besöksstrategin, och den kommer att uppdateras kontinuerligt.

En rad samarbetsplattformer där förvaltningen och externa aktörer träffas är inplanerade. Fulufjällsseminariet kommer att hållas årligen och den nya nationalparksprofilen med ny skyltning och information kommer att förverkligas i både Sverige och Norge.

Läs mer om samarbetsplattformer på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.


Presentationer om Fulufjället

Den 9 november bjöd EU-kommissionen in Fulufjällsprojektet att presentera arbetet på en workshop om ”The Mountain Dimension of Cooperation” i Bryssel. Fulufjället var ett av de få konkreta projekt som presenterades, och det enda bidraget från Skandinavien. Uppskattat av lyssnarna med många frågor efteråt och många nya kontakter.

Den 21-23 november var Sofia med och presenterade Fulufjällsprojektet på Norges nasjonalparkskonferens Velkommen inn 2018 som hölls i Bodö. Temat var ”Snubler vi i grensene?”. Det var ett uppskattat föredrag och filmen om Fulufjället fick ett bra mottagande.

 

 


Om projektet

Projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker är ett samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i Sverige och Norge. Målet är att utforma en gemensam plattform för besöksförvaltningen för hela Fulufjället.

 

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har fått ett utskick om att vara med i vår referensgrupp, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.