Möt dig själv och dina gåvor bortom din historia genom att säga ja till trauma som en del av livet

"Kan trauma senare i livet ha en mening. Den resan är personlig! Men när du öppnar traumats inre kraft och samtidigt din inre kraft, och när de förenas kan det du gömt åter öppnas och väckas till liv. Kanske är det en gåva du behövt skydda i hela ditt vuxna liv."

TRAUMA TAR DIG TILL DIN KÄRNA OCH GÖMMER DET DU BEHÖVER SKYDDA TILLS DEN DAG DU KAN TA FRAM DET IGEN OCH GÅ UT MED DET I VÄRLDEN

Kroppens reaktion på trauma är "kamp” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga till ”frysning”. Från alla dessa tre traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier, för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. När vi transformerar vår följare öppnar vi för liv som kan öppna mer liv. I traumaarbete sker expansion ute och inne i samma ögonblick. Blodet strömmar, hjärtat öppnas och allt är expansion. 

Ditt ansvar, dina känslor, din smärta och ditt liv

Öppningen för denna healing skapas av dig själv när du bestämmer dig för att ta mig igenom livet bit för bit för att komma hem till dig själv. Det är i detta arbete du kan lära dig det du behöver lära dig och tillföra det som är en utveckling av ditt liv. Din kärna i alla trauman kommer från din egen kärna, ditt "core self". När vi tittar tillbaka på vårt liv kan vi se att livet om och om igen tagit oss tillbaka till vår kärna genom våra trauman, allt för att öppna för helande. När vi utvecklas som både människa och andlig varelse, kan ett trauma transformeras och vi ser då våra förmågor och gåvor i kärnan i våra trauman. Allt detta innebär att våra trauman i själva verket är gåvor, liksom våra överlevnadsstrategier; om de transformeras. 

”Jag har kommit till slutsatsen att människor är födda med en medfödd förmåga att överkomma trauma. Jag tror att läkningsprocessen också kan vara en katalysator för ett djupt uppvaknande - en portalöppning till en genuin omvandling”. Peter A Levine

 

TRAUMA STANNAR I KROPPEN OM ALLT BLIR ÖVERVÄLDIGANDE

Som barn och i chockartade händelser är trauma överväldigande och vi kan inte hantera dem utan ett stöd. Trauma kommer inte bara från händelser utan också från brister. Dessutom tar vi över trauma från familjen och samhället. Trauma är desutom större än så och kan komma med i många generationer och med vår själ. Men oavsett vad som har hänt så är alltid konsekvenserna dina egna. Det är bortom konsekvenserna du hittar dina gåvor, de du som barn gömde för världen. Du kan inte skylla på någon för då förlorar du din läkningsprocess.

I Psykosyntes används begreppet delpersonligheter istället för överlevnadsstrategier för att visa att trauman är djupt rotade i oss och i vår personlighet också på ett själsligt plan. När vi är äldre kan traumatiska händelser öppna transformation av gamla trauman. Därför är trauma en gåva om vi ser dem som en möjlighet och inte ett problem. Då blir våra gåvor synliga och vi kan mer och mer börja att leva den människa vi är. Den livsenergin vi kom med blir återigen mer och mer tydlig.

"Vi domineras av allt som vi själv identifierat. Med denna identifiering som är en del av personligheten förstör vi den frihet som kommer från det rena "jaget". Vi kan ändra detta genom en avidentifikationsprocess. Men det normala misstag som vi alla gör är att identifiera oss med ett visst innehåll av medvetandet i denna process, snarare än med själva medvetandet i sig som är oändligt." Roberto Assagioli

 

STYRKAN OCH GÅVORNA FINNS I VÅR HISTORIA

Vi skyddar de gåvor som vi, vår familj och samhället inte vill ha och väntar på rätt ögonblick för att öppna dem. Från här och nu behöver vi åter känna känslorna och se beteendena för att kunna omvandla dem; här och nu skapas inga trauman, här och nu finns inga trauman från vår historia. Transformationen sker när kroppen överlämnar sig till det som är. Trauma blir då en frigörelse till att expandera gåvorna vi har gömt, förutsatt att vi inte återigen skapar överlevnadsstrategier för att stoppa expansionen. Och kanske vi behöver göra det under en tid tills nästa öppning kommer. Ingen lever ditt liv som du, och de gåvor du skyddat kan öppna för mer liv. I ögonblick när kroppen släpper taget öppnas hjärtat för vad som skall komma. Det enda vi kan göra är att andas och öppna fältet av att inte veta. Från den platsen agerar, tror och tillhör vi även om det kan bli en inre explosion.

 

Låt oss öppna för livet och bli den vi är!

TRAUMA SOM EN DEL AV LIVET 

Det är ingen slump, vilka människor och situationer vi möter i livet. De kan öppna nya "platser" i vårt hjärta som vi inte är medvetna om, kanske något vi stängt från början i livet. Ibland blir dessa situationer chockartade och vi slungas ut i och till livet. Vi behöver då stöd för att integrera och ta oss ur chocken så att allt istället kan bli en gåva. Många gånger är det just dem som sårat oss som fått oss att öppna fler dörrar, mer är dem som stöttat mig. Det betyder inte att människor som sårar gör det med vilje, alla människor har nog med sina egna processer och i det kan de såra. Vi projicerar på andra människor, saker, pengar, företeelser, brister; det som vi inte vill se hos oss själva. När vi öppnar för livet från vårt hjärta till mer växt ändras allt.

 

TRAUMA I ETT HELHETSPERSPEKTIV

I denna workshop kommer vi att arbeta med trauma utifrån ett helhetsperspektiv och möta oss i traumats konsekvenser och överlevnadsstrategier för att skapa en möjlighet att öppna det som vi skyddat. VÅRA GÅVOR. Du kan aldrig veta i förväg vad det är som du behöver hela i din kropp, men din kropp vet och din kropp tar dig dit. Vi använder ett annat språk eller ska vi säga ett annat förhållningsätt till det som är det "normala" när vi går till terapi eller olika behandlingar. Ibland tar det en stund att förstå men orsaken är att vi inte ska bli re-traumatiserade, offer för händelsna eller öppna för diagnoser. Själen och gåvorna har inga trauma, de är alltid totalt oförstörda och väntar på att bli levda. Vi behöver därför bli vän med vårt ego för där finns guldkorn gömda. Vi kan kalla det själens språk eller gåvornas språk. Vi kommer att se trauman i tre dimensioner samtidigt:

  • Hämta hem själens delar ("splits") som vi skyddat genom olika överlevnadsstrategier. Vi öppnar för själens språk och gör oss vän med våra strategier.  
  • Frigöra blockeringar i kroppen i våra tankar, inre bilder, minnen, känslor, sensationer och beteenden  
  • Öppna för helandet från våra gåvor. De gåvor som vi kan börja samla för att komma närmare det vi är här för att bidra med till livet. 

Tiden stannar, kroppen överlämnar sig och transformationen sker. För att komma till den platsen arbetar vi med metoden Traumahology. Under helgen använder vi samtal, möten, inre visualiseringar, kroppen, energi, gruppen, symboler och arketyper mm. Den teoretiska grunden bygger på ett lärande från Psykosyntes, Somatic experiencing, Identity Oriented Psykotrauma, Systemiska konstellationer samt System - och Kaosteorin.   

Traumatiska händelser senare i livet gav mig en djupare inblick i verkligheten bortom mina masker, trossystem och överlevnadsstrategier. Det tog mig till mina gåvor bortom rädsla. De öppnade livet så att jag kunde släppa in livet, det som jag kämpat mot så länge. Min historia blev en gåva och jag var inte ett offer längre gömd i denna historia. Detta förändrade allt och jag var fri och en helt ny identitet skapades. Marie Fridolf

MARIE FRIDOLF har sin erfarenhet från välfärds- och demokrati utveckling, grupputveckling, ledarskap, samverkan och integrering samt personlig utveckling. I grunden är hon Socionom med en Master i Human Relations och en i Political science. Hon har en fil.lic. med fokus på samarbete och integrering. Hon är utbildad i Processledarskap, System- och kaosteori, Psykosyntes, Psychotrauma, Systemiska konstellation, Reconstructive och Somatic Experiencing. Traumaarbete i tre olika utbildningar tog henne tillbaka till de gåvor hon har i sin historia. Allt fick en mening!

 

TID: 19-20 januari lördag 10–18 och söndag 10–16. 

PLATS: Fyradalersgatan 44. Göteborg

PRIS: 2900 kronor inkl. moms. Kaffe, te och lunch inkluderas i priset.

MER INFORMATION: marie.fridolf@humansky.se 0709812963

ANMÄLAN: Senast den 7 januari


Marie Fridolf | All rights reserv

facebookhomepageinstagram