Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från FU februari 2019

Fastighetsmässan 6-7 mars

Den 6-7 mars är det dags för årets upplaga av Fastighetsmässan! Det är sedan 2009 Nordens ledande fastighetsmässa och i år deltar över 280 utställare och 50 talare i arrangemanget. 

Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd kommer att delta i mässan genom ett seminarium om valideringsverktyget FAVAL. Seminariet pågår mellan kl. 11.45-12.30 den 7/3 och har rubriken: Effektiv kompetensutveckling och yrkescertifiering med FAVAL. I seminariet deltar Lena Nyquist, verksamhetschef FU, Lizzy Jämting, HR-partner Rikshem AB och Marie Hallander Larsson, HR-direktör Akademiska Hus. Lizzy och Marie kommer att berätta om de validerings- och kompetensutvecklingsprocesser man avser att genomföra med hjälp av FAVAL på Rikshem AB och Akademiska Hus. 

Välkomna att komma och lyssna för att få veta mer om FAVAL och hur validering kan användas i praktiken!

Kostnadsfri utbildning inom digitalisering

Inom ramen för det av Europeiska Socialfonden medfinansierade projektet DigiFast kommer kostnadsfri utbildning inom digitalisering att erbjudas fastighetsskötare och fastighetsvärdar. Detta för medarbetare på små och medelstora företag i branschen, så kallade SME-företag.

- Med projektet DigiFast kommer vi att kunna kartlägga framtida kompetensbehov kopplat till digitalisering samt ge SME-företagen en möjlighet att kompetensutveckla och validera sina medarbetare, menar Christina Liljekvist, projektledare för DigiFast. En vinst både för företagen, branschen och den enskilda individen.

Projektet pågår fram till 31 januari 2022 och de företag som vill delta med sina anställda är välkomna att anmäla sitt intresse till projektledare Christina Liljekvist (christina.liljekvist@fastun.se) senast juni sommaren 2019. 

Så lyckas vi med kompetensförsörjningen

Hur kan fastighetsorganisationer rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare? Rapporten Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga fastighetsorganisationer har försökt ta reda på och beskriva hur fastighetsorganisationer arbetar med att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare samt identifiera framgångsfaktorerna.

Projektet har startats och finansierats av oganisationen Offentliga fastigheter. Här ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Fortifikationsverket samt Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter. Rapporten slår fast att många offentliga fastighetsorganisationer har haft och har utmaningar med att klara kompetensförsörjningen. Stora pensionsavgångar och konkurrens från den privata sektorn gör att organisationerna måste jobba med kompetensförsörjningen.

Läs gärna rapporten i sin helhet genom att klicka på knappen nedan. 

Välkommen på lokala kompetensråd!

Kompetensråd – Fastighet är Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds förlängda arm i landets 21 län. Här träffas representanter från utbildningsanordnare på alla nivåer, Arbetsförmedlingen regionalt, kompetensplattformar, fackliga organisationer och fastighetsföretag för att samverka kring utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor. 

Kompetensråden kommer under 2019 att ersätta det tidigare FU Regionalt (FUR). Råden kommer i de flesta län att samarrangeras med annan aktör som t ex Fastighetsägarna eller Regionen i syfte att få en större spridning och fler aktiva deltagare.

Syftet med Kompetensråden är att:

  • arbeta för att utbildningssektorn och branschen har dialog och samverkar regionalt.
  • verka för att fastighetsrelaterade utbildningar håller god kvalitet samt matchar den regionala efterfrågan.
  • sprida kunskap om FUs verksamhet och branschens framtida behov.

Se orter och datum för vårens kompetensråd, samt inbjudningar till dessa med länk till anmälningsformuläret, genom att klicka på knappen nedan. 

Följ oss på Instagram!

Nu finns vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd på Instagram! Följ oss där och dela gärna vidare den information som vi sprider. Vi heter @fastun_se på både Instagram och Twitter. Du kommer till vårt konto på Instagram genom att klicka på knappen nedan. Välkommen till oss!

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss här.

Besök oss på www.fastun.se eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebooktwitteryoutubelinkedininstagram

Vi tryggar branschens framtid!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.