Almedalsveckans nyhetsbrev 10, 2018. Har du problem att läsa det? Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren.

Almedalsveckan 2018

Planering inför 2019 igång

Planeringen inför Almedalsveckan 2019 är i full gång.

Inga större förändringar kommer att genomföras inför det kommande året, bara mindre förbättringsåtgärder som vi fått förslag på från arrangörer och besökare.


Viktiga datum för Almedalsveckan 2019

4 februari - öppnar ansökan till det officiella programmet

25 april - sista dagen att ansöka kostnadsfritt
26 april - kostar det 1 000 kronor per ansökan/evenemang

24 maj - firar vi vår demokrati som fyller 100 år
27 maj - sista dagen för 1 000 kronor per ansökan
28 maj - är avgiften per ansökan/evenemang 2 000 kronor

4 juni -  sista dagen för att vara med i den tryckta tidningen
20 juni - sista dagen för ansökan om markupplåtelse
24 juni - möjlighet att börja bygga/resa tält på offentlig plats

30 juni - Almedalsveckan 2019 börjar
7 juli -  Almedalsveckan 2019 avslutas

 


Almedalsveckan handlar om påverkan

Har du andra idéer på hur vi gemensamt skapar möjlighet för alla att komma till Almedalen?

Kanske har du ett rum att låna ut? Eller en extra säng i din stuga?

Region Gotland kommer att utöka antalet bäddar och skolsalar inför 2019. Representerar du en ideell organisation som behöver boende? Hör av dig till oss.

Maila oss på almedalsveckan@gotland.se


Officiella programmet får ny systemlösning

En upphandling av en ny systemlösning planeras ske under 2019. Just nu pågår en förstudie i syfte att se vilka olika lösningar som finns.

Utifrån det underlag som förstudien ger oss ska beslut tas i slutet av året om vi ska gå vidare i en upphandling under 2019 eller om upphandlingen sker under 2020.

Målet är att hitta en systemlösning som är användarvänlig och kan möta framtida krav och behov.

7 december 2018

Partiernas dagar

Almedalsveckan 2019 börjar söndagen den 30 juni och slutar den 7 juli. Miljöpartiet inleder och Sverigedemokraterna avslutar.

Partiernas dagar finns här.


Officiell invigning

Almedalsveckan 219 invigs kl 14.30 den 30 juni från Almedalens scen. Varmt välkommen!


Öppna talarplatser

Den öppna talarplatsen på Hamnplan flyttas västerut, till Holmen, för att inte störa de som har markupplåtelse i inre gästhamnen.


Fler offentliga toaletter

Målet är att erbjuda ännu fler offentliga toaletter under veckan. Dessa placeras ut i närheten av Almedalen och målet är att de ska vara lättåtkomliga.


Fler skyltar

För att det ska bli enklare att orientera sig i Almedalsområdet ska fler skyltar hjälpa dig att hitta rätt när du besöker Almedalsveckan 2019.


Fler billiga bäddar

En viktig fråga just nu är hur vi kan skapa fler billigare boenden och lokaler för ideella organisationer.

Lyssna på en mycket positiv röst från sommarens Almedalsvecka som bodde i skolsal under hela vistelsen på Gotland.

Länk till facebook>>


Följ Almedalsveckan på sociala medier!

facebookinstagramtwitterhomepage

Gilla oss gärna!


Alla ska ha möjlighet!

Alla kan vara med och påverka strukturen i Almedalsveckans officiella program. Ta chansen att påverka hur programsystemet för det officiella programmet ska se ut.

Anmäl deltagande i vår användardialog>>


Programtidning Almedalen Just Nu 2019

Den officiella programtidningen för 2019 kommer att göras av Gotlands Media och heter Almedalen Just Nu.

Appen Almedalen Just Nu finns på Appstore och Google play.

Almedalen Just nu kommer ut med fyra nummer per år.
De finns samlade här>>

 Region Gotland, Almedalsveckan

621 81 Visby, telefon 0498-26 93 10

Telefontid klockan 09.00–12.00 samt 13.00-15.00
almedalsveckan@gotland.se   www.almedalsveckan.info

Region Gotlands logotype

Nyhetsbrevet går till arrangörer, journalister, de som fått tillstånd om markupplåtelse under Almedalsveckan samt de som själva har registrerat sig.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.