Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 6 - 2018


Vindkraften ger lokala och långsiktiga affärer

Ny rapport ”Fördjupad studie – Drift och Underhåll” visar på många möjligheter för lokala företag.

- Sett till antalet årsanställningar så erbjuder driftsperioden betydligt fler sådana än byggperioden. När vindkraftverken är i drift skapas många långsiktiga lokala jobb. Vid jämförelse med andra länder finns även en stor potential för lokalt företagande inom drift och underhållsåtgärder samt vid repowering. Det gäller nu att ta tillvara dessa möjligheter vilket kräver massiva informationsinsatser liksom företag som ser möjligheterna säger projektledaren Christer Andersson.

Klicka här för att läsa mer och komma till nedladdningslänk till rapporten>>


Kortare ansökningstid i 2019-års utlysning inom Nätverket för vindbruk

I januari 2019 planerar Energimyndigheten att öppna den årliga utlysningen inom Nätverket för vindbruk. Projekt kan som längst pågå till mars 2020. För att möjliggöra ett års projekttid, förkortas utlysningstiden med en månad till 11 februari 2019.

Utlysningens inriktning

Inriktningen för den kommande utlysningen inom Nätverket för vindbruk kommer att vara "vägar mot en resurseffektiv utbyggnad av vindkraft baserad på nätverkets erfarenheter". Särskilt fokus kommer att sättas på projekt som är inriktade på att främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring, samt samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt.

Denna utlysning omfattar cirka 4 miljoner kronor och vänder sig till offentliga organisationer samt ideella föreningar och intresseorganisationer.

Mer information kommer inom kort under utlysningar på Energimyndighetens webbplats.


Branschforum vind 2018 i Östersund, alla presentationer

Vindkraftutbyggnaden i Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Västerbotten kommer att ge mer jobb och tillväxt än vad de flesta kan föreställa sig.

Det var huvudbudskapet på Branschforum Vind 2018 som arrangerades av Vindkraftcentrum i dagarna. Men det finns en del utmaningar att ta tag i innan förnybart kan bli en ny basnäring. Läs mer>>


Vattenfall förvärvar ytterligare ett vindkraftsprojekt

Vattenfall har förvärvat vindkraftsprojektet Vargträsk i Åsele och  Lycksele kommuner i Västerbottens län.

Projektet omfattar upp till 21 vindkraftverk och har potential att producera förnybar energi till ca 50 000 hem. Vindkraftsparken planeras tas i drift 2021-2022.

Läs mer>>


Fullsatt på 16:e Klimatseminariet, se alla presentationer

425 deltagare fyllde Storsjöteatern. Under ledning av moderatorn Maria Wetterstrand fick dom ta del av nyheter och tips om bland annat livsstil, klimatsmart turism och hållbart byggande. Läs mer>>


OX2 och Marguerite tecknar avtal om 42 MW vindkraft i Brännliden

Marguerite, en ledande europeisk investeringsfond för alternativa investeringar, har tecknat ett avtal med vindkraftsutvecklaren OX2 om att förvärva 100 procent av en landbaserad vindpark med tio vindkraftverk i Brännliden, Skellefteå kommun. Läs mer>>


Projekt Vindstyrka i Ragunda Kommun

Ragunda kommuns Näringlivs- och Utvecklingsenhet har de senaste åren sett behov av riktade insatser för att stora exploateringar, som vindkraftparker, ska ge större lokal nytta.

Tillsammans med Vindkraftcentrum snickrade man i våras ihop en ansökan om stöd från Energimyndigheten, och den har nu beviljats. Projektet har fått namnet Vindstyrka, och löper fr.o.m. nu och hela 2019. I mitten av september anställdes Lars Blixt, som kommer att arbeta jämsides med framför allt kommunens Näringslivs- och Landsbygdsutvecklare Anna-Märta Johansson. Läs mer>>


Eolus säljer 130 MW vindkraft till KGAL och lägger turbinorder hos Vestas

Affären omfattar försäljning av samtliga aktier i projektbolaget som äger rättigheterna till vindparken som är belägen i kommunerna Kristinehamn och Degerfors. Eolus kommer att uppföra vindparken och KGAL kommer att bidra med finansiering under byggnationen. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 131 MEUR.

Läs pressmedelandet hos Eolus, klicka här>>


Vindkraftens påverkan på däggdjur på land

Två fleråriga forskningsprojekt om ren och vindkraft har beviljats sammanlagt närmare sex miljoner kronor i medel från Vindval. Projekten ska ge svar på frågor om renens habitatanvändning i vinterbetesland med vindkraft.

Läs mer>>

Effektivare och lönsammare skogsbruk tack vare vindkraften

Skogsbruket i Norrlands inland blir lönsammare och mer effektivt och tack vare satsningarna på vindkraftparker. Vindkraften förutsätter ett bra och väl underhållet vägnät och det ger möjligheter för skogsägarna att bedriva ett mer rationellt skogsbruk.

Läs mer>>


Företagande i vindkraftens spår

Bygget av 84 vindkraftverk i Fäbodberget och Blakliden har dragit igång. Och företagarna i Åsele och Lycksele kommuner förbereder sig inför flermiljardinvesteringen.Läs mer>>


Vindkrafttidningen som nätupplaga

Nu kan du läsa vindkrafttidningen som PDF. Ur innehållet

- Bygdepeng blir riskkapital för småföretag

- Digitalisering ska minska elförbrukningen för elkunder

- Databas för lok ala företag k an ge snabba jobb

- Vindkraftsmedel vänder missnöje till utveckling

mm

Läs tidningen genom att klicka här>>


Investeringsbeslut Bröcklingbergets vindkraftpark i Bräcke kommun.

Arise avyttrar Bröcklingeberget vindkraftpark om ca 45 MW till en fond förvaltad av re:cap global investors. Läs mer>>


Vattenfall köper planerad vindkraftpark i Fränsta, Ånge kommun

Efter 10 år har markägarna på Klevberget i Fränsta gått i mål med sitt vindkraftsprojekt. Markägarsammanslutningen KleVVind har sålt sitt tillstånd för en vindkraftsetablering på Klevberget i Fränsta, Ånge kommun, till Vattenfall. Projektet omfattar upp till 35 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter. Idrifttagning av vindkrafts-parken beräknas ske 2023. Läs mer>>


Arise förvärvar projekt Enviksberget av Dala Vind

Dala Vind har i dagarna sålt projekt Enviksberget till Arise – ett oberoende bolag som utvecklar och förvaltar vindkraft.

Dala Vind har utvecklat Enviksberget Vindpark i egen regi från idé till färdigt tillstånd för att bygga maximalt 10 vindkraftverk på Enviksberget. Enviksberget är lokaliserat ca 3 km söder om Svartnäs i Falu kommun. Läs mer>>


Vattenfall söker 1000 nya medarbetare till ett hundratal orter i hela Sverige, från Jokkmokk i norr till Ystad i söder.

Det råder stor kompetensbrist på en konkurrensutsatt marknad. Därför startar Vattenfall idag en ny rekryteringskampanj. Där man, enligt ett pressmeddelande, vill visa Vattenfalls fördelar som arbetsgivare och för att attrahera talanger som kan förverkliga ett fossilfritt liv inom en generation. Läs mer>>


Norconsult bidrar till energimålen

Norconsult deltar i Jämtkrafts vindkraftsprojekt Rätanklustret, som är en viktig del i regeringens mål om att öka andelen förnybar energi. Norconsult står för projektledning, projektering och konstruktion av en ny högspänningsledning för 220 kilovolt. Läs mer>>


Ny broschyr om vindkraftteknikeryrket

Hjälp gärna till att sprida den. Branschen är i skriande behov av arbetskraft. Klicka här för att ladda ned broschyren>>


Kontakta oss

Torbjörn Laxvik
0707-80 90 34
torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se


Christer Andersson
0768-10 49 20
christer.andersson@vindkraftcentrum.se


Vindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för Vindbruk
och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.

www.vindkraftcentrum.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.