Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev oktober 2018


På gång:

28 november 2018

Sjukvårdsregionmöte urinblåsecancer

Tid: 9:30 - 15:15
Plats: Länssjukhuset i Kalmar

För anmälan och mer "På gång" besök våran kalender »


Vilande regionalt värdskap för nationellt programområde cancer

Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) beslutade den 21 september att Norra sjukvårdsregionen ska ha ett vilande regionalt värdskap för programområdet cancersjukdomar. Värdskapet ska vara vilande så länge staten fortsätter sin satsning på att förbättra cancervården via överenskommelser med SKL.

Läs hela artikeln här.


Kliniker i topp för inrapportering i Cancerregistret

Christina Dahlgren, Endokrinsjuksköterska/Forskningssjuksköterska på Linköpings universitetssjukhus och Liselott Bengtsson, medicinsk sekreterare på Kirurgkliniken i Västervik.

Topplistan publiceras fyra gånger om året och redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in canceranmälningar till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Endokrinmedicinska enheten, Hematologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus och Kirurgkliniken i Västervik är tre av de kliniker som toppar listan för Cancerregister per klinik som publicerades i september.

Läs hela artikeln här.


Elektronisk canceranmälan

Den kliniska verksamheten kan rapportera in sina canceranmälningar elektroniskt i INCA, vilket ger större möjlighet till kommunikation mellan inrapporterande vårdenhet och Regionalt cancercentrum (RCC). Uppstår frågor kring en anmälan kan man på ett enkelt sätt skicka tillbaka denna till klinik för kompletterande svar. Inrapportören korrigerar det som behövs och skickar det åter till RCC. Att använda elektronisk canceranmälan på INCA ger också möjlighet för verksamheterna att ha koll på vad som har anmälts.

För att kunna göra canceranmälan elektroniskt behöver man ansöka om behörighet. Kontoansökan ska vara undertecknad av verksamhetschef och skickas därefter in till RCC. Blankett för kontoansökan finns på cancercentrum.se.


Sissi Hamnström Cole, ny processledare för patientmedverkan

Den 3 september började Sissi Hamnström Cole som processledare för patientmedverkan på RCC Sydöst. I denna roll ingår bland annat att arbeta för att stärka patientinflytande inom cancerområdet och se till att företrädare från Patient- och närståenderådet (PNR) ingår som en naturlig del i allt utvecklingsarbete som sker inom RCCs område.
– Min förhoppning är att PNR-representanter får vara med och föra in patient- och närståendeperspektivet i alla delar inom cancervården i den sydöstra sjukvårdsregionen, att patientperspektivet ska ses som en naturlig del inom all cancervård. Jag hoppas att jag i min processledarroll kan skapa förutsättningar för och på så sätt bidra till detta, säger Sissi.

Sissi är sedan några år tillbaka sekreterare i Nätverket mot gynekologisk cancer och har även läst högskolekurser i Patientperspektiv och egenförmåga, samt Patient Empowerment.
– Jag tror på samverkan och att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. Jag drivs av att få vara med och påverka, att se till att något sker till det bättre. Jag brinner för att föra in patientperspektivet och samarbeta i olika grupperingar och processer på ett sätt som kan gynna cancerpatienter. Som processledare för Patient- och närståenderådet (PNR) ser jag fram emot att få vara med och förhoppningsvis möjliggöra detta, säger Sissi.


Huvud- och halscancerpatienter gillar e-MVP

Tema cancer vid Nya Karolinska Sjukhuset erbjuder nu patienter med huvud- och halscancer en elektronisk Min vårdplan. Kontaktsjuksköterskorna tycker att e-MVP är lätt att arbeta i och patienterna verkar uppskatta att den är digitalt tillgänglig. Fler verksamheter runt om i landet ligger i startgroparna för ett införande.

Läs hela artikeln här.

- I sydöstra sjukvårdsregionen står vi precis i startgroparna för ett införande, säger Annica Tomasson, processledare för cancerrehabilitering och medlem i arbetsgruppen för e-Min vårdplan (e-mvp). Det känns jätteroligt att vi snart är igång och vi ser fram emot möjligheten att kunna följa patientens cancerprocess mellan kliniker.

 Följande verksamheter är klara för ett införande:

  • Onkologen Linköping med prostatacancer
  • Urologen Linköping/Norrköping med prostata- och peniscancer
  • Onkologen Jönköping med bröstcancer
  • Kirurgen Jönköping med bröstcancer
  • Medicinkliniken Kalmar med lungcancer

Patientenkäter ska förbättra vården vid huvud- och halscancer

Under två år kommer alla patienter som insjuknar i huvud-och halscancer i Sverige att få svara på så kallade PREM-enkäter, med frågor om hur de upplever vården. Målet är att förbättra vård och uppföljning av huvud-och halscancer.

Frågorna skickas ut till alla patienter fyra månader efter diagnos, från och med 2018. Enkäterna innefattar till exempel frågor om delaktighet, information, förtroende för vårdgivaren och tillgänglighet.

Läs hela artikeln här.


Ny interaktiv årsrapport för bröstcancer

I rapporten för 2017 finns statistik från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, NKBC. Data om bröstcancer kommer från Sveriges alla regioner.

Läs hela artikeln här.

Ny rapport från nationella kvalitetsregistret för lymfom

Maligna lymfom är en heterogen sjukdomsgrupp där registreringen i det nationella cancerregistret endast ger översiktlig information. Det gör registreringen i lymfomregistret extra värdefull ur ett kliniskt perspektiv.

Läs hela artikeln här.


Första nationella vårdprogrammet i akut onkologi

Ett nytt nationellt vårdprogram – det första i sitt slag – ska se till att vuxna cancerpatienter som söker akut för exempelvis biverkningar av immunterapi på andra håll än i cancervården får rätt hjälp.

- Syftet är att patienten ska få ett adekvat omhändertagande vid onkologiska tillstånd där det behövs en snabb handläggning och att det ska vara likvärdigt i landet, oavsett var man söker, säger Magnus Lagerlund, verksamhetschef på onkologen i Kalmar och ordförande i vårdprogramgruppen.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.


NT-rådet och RCC snabbar på för nobelprisad teknologi

PD1-hämmare och PD-L1-hämmare är läkemedel som används vid många olika former av cancer, bland annat hudcancer och lungcancer. De verkar genom att hämma immunförsvarets bromsmekanismer. Nu prövar NT-rådet tillsammans med regionala cancercentrum en ny arbetsmodell för att introduktionen av dessa nya läkemedel ska bli så effektiv som möjligt.

Läs hela artikeln här.

Hjärtats Hus öppnar i Eksjö

Maggie har nått ett av sina viktigaste mål. Ett Hjärtats Hus öppnas i Eksjö. Den 30 oktober är det premiär för den första samlingen på Träffpunkt Elvings mitt i stan.

Läs hela artikeln här.


Nätverksträff för kuratorer inom cancersjukvård

– Nätverket har funnits så länge jag och mina kollegor kan minnas, säger Anne-Len Jägsell, socionom och kurator vid Rehabiliteringscentrum/kvinnokliniken på Höglandssjukhuset. Vi kan förkovra oss i ämnet och ta del av varandras lärdomar, positiva som negativa. Man får nya idéer kring hur man skulle kunna förändra och förbättra arbetet, säger hon.

Läs hela artikeln här.


Fortsatt nej till screening för prostatacancer

Socialstyrelsen rekommenderar, efter avslutad remissperiod, att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov.

Det avgörande för Socialstyrelsens ställningstagande är att deras bedömning fortfarande landar på att nyttan med screeningen inte tydligt överväger de negativa effekterna på befolkningsnivå.

Läs hela artikeln här.


Prostatacancerregistret – 20 år av värdefull datainsamling

Nationella prostatacancerregistret, NPCR, har samlat in uppgifter om diagnoser och behandling för prostatacancer i hela Sverige sedan 1998. I år firar NPCR 20 år.

Läs hela artikeln här.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.