CIRCLE OF TRUST

Välkommen till en grupp där vi går bakom och bortom för att hitta tillitens kraft

Vi träffas sex onsdagkvällar november 2018- april 2019

Styrkan i vår historia

Ett av våra syften i livet är att hitta styrkan i vår historia. Det kräver tillit och åter tillit. Det stora genombrottet i livet är när vi kan hämta hem våra projektion som skapats i familjen, inom familjen. Tänk att komma till den plats där du kan säga till din mamma "jag är så ledsen att jag inte släppt in dig i mitt liv" utan att vara kvar i att värdera och också kanske döma henne för att hon inte släppte in dig. I det ögonblicket kan alla dina överlevnadsstrategier blir synliga och då ser du hur du har hindrat dig själv att leva. Kanske kan då den tillit du alltid har haft, men som du stängt av för att skydda dina sår från smärtsamma upplevelser, öppnas igen. Inne i den finns en enorm kraft, den kraft som du är begåvad med och som i ett möte med andra i en grupp kan öppna mer och mer inne i dig.

Att komma nära skammen

Alla människor föds med någon form av skam, skam för olika delar av livet. När vi kan komma nära denna skam igen och sakta öppna det som finns bakom, som vi kan kalla värdighetens heliga rum, inser vi att tilliten alltid har varit där. Tilliten är den inre kraft som håller dig vid liv. Den är inte stor, den är inte liten den bara är. 

Tillit och intution 

För oss människor ser vår inre kraft olika ut. Kraft har inget med styrka och fight att göra. Det har med det jag ska bidra med i livet. Den öppnar vår intuition. Vi kan säga: "jag har tillit att jag kommer att klara detta eller så kan vi säga att min inuition säger mig att jag kommer att klara detta." 

Det är bara helt olika sätt att uttrycka samma sorts energi. När vi kan känna känslorna, sensationerna, de inre bilderna och beteenderna ur denna mening vet vi vad livet handlar om för oss och livet får en mening. 

  

Vill du vara med i en grupp som träffas under 6 månader för att närma dig tillitens inre kraft. Det kan öppna för att i framtiden möta traumatiska upplevelser från stormens öga. Dessa traumatiska upplevelser kan då bli den gåva de är till oss för att öppna mer av vårt hjärta.   

I denna cirkel träffas vi en gång i månaden. Syftet är att öppna för tillitens inre kraft. Genom upplevelse baserat arbete öppnar vi för det som står i vägen. Vi använder oss av "Circle of trust" som är ett gruppdynamisk arbetssätt som kan öppna hjärtan. Gruppen inre själ är ankaret och pelaren som kan öppna individernas tillit. Vi arbetar med arketyper och myter unika för den grupp som bildas. Arbetet bygger på en helhet utifrån psykosyntes, trauma, kropp, energi, kaos och ordning i ett systemiskt förhållningssätt. Det blir ett personligt lärande både om dig själv, om grupper och om ledarskap.

I denna cirkel kommer vi att fördjupa vägen mot mer tillit utifrån

  • Att inte veta och ändå ha en inuition
  • Vår unika inre kraft, så olik andras men ändå så lik.
  • Tillihörigheten till sig själv och livet
  • Våra individuella och kollektiva trossystems ständiga förändring mot större helhet. 
  • Våra handlingars djupa mening.  

 

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom och har en master i Human Relations och filosofie lic. i Public Relations. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete och personlig utveckling. Hon har vidareutbildat sig till psykosyntes- och traumaterapeut. Under många år handledde Marie grupper i offentlig sektor till gemenskap. Tillit var då, precis som i en terapeutisk relation öppningen. Men tillit är mycket mer den har en inre kraft som är med oss från födseln. 

 

Tillit har alltid varit med mig i mitt liv och det är ur den jag hämtat min kraft. Det fanns så mycket skam i min historia. Hade inte tilliten alltid varit där så hade jag nog inte överlevt. Idag har den skammen öppnat dörrar och den dimma som låg i vägen för mig i mitt liv har försvunnit. Mjuka gränser, livsbejakande öppningar, smärtsam närvaro, glädjande kreativiet och  expansion med en inre stillhet och närhet, finns nu i mötet med livet och därmed alla människor. 

ANMÄLAN

Tid: Onsdagkvällar 28/11, 12/12 16/1, 20/2, 20/3,  10/4 klockan 17.30-21.00 Start med fika

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg

Kostnad: 650 kronor per tillfälle inkl fika. Du anmäler dig till alla sex gångerna. 

Mer information & anmälan: 

marie.fridolf@humansky.se eller på telefon 070 981 29 63  

 

facebookinstagramhomepage