Oktober 2018
Avregistrera    Webbversion

Konferens i februari om ungdomsmottagningar och ungdomars psykiska hälsa

I februari 2019 arrangerar Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden i länet en konferens som riktar sig till politiker och tjänstepersoner med intresse för ungdomars psykiska hälsa.

Under dagen bjuds på goda exempel på utvecklingsarbete bland ungdomsmottagningarna, aktuell information ges ur ett nationellt och regionalt perspektiv och tillfälle ges till dialog och erfarenhetsutbyte. Dessutom presenteras en kartläggning av länets 54 ungdomsmottagningar och en utvärdering av en statlig satsning på psykisk hälsa.

Läs mer

"Intet är som väntans tider….."

Förbundsdirektören har ordet.

Valet har passerat. I medlemskommunerna börjar det politiska landskapet framträda i kommun efter kommun.

Sex veckor efter valet pågår dock fortfarande viktiga politiska överläggningar och förhandlingar på både kommunal och nationell nivå. Beträffande Västra Götalandsregionen har vi i skrivande stund  fått klarhet i att koalitionen "Grönblå Samverkan", som består av allianspartierna och miljöpartiet, fortsätter att styra även under de kommande fyra åren, men nu i minoritet. 

Läs hela krönikan

Nytt från Gymnasiesdagarna och Future Skills 9-11 oktober

30 000 besökte Gymnasiedagarna och Futures Skills

9-11 oktober ägde Gymnasiedagarna och Future Skills rum. Allt som allt hade över 30 000 besökare möjlighet att träffa 100 av regionens gymnasieskolor, prata med studie- och yrkesvägledare samt lära sig mer om regionens arbetsmarknad genom de 40 branscher och företag som fanns på plats.

Här kan du läsa en sammanfattning av årets mässa.

"Vi vill visa på bredden av yrken inom kommunen"

Åtta av medlemskommunerna i Göteborgsregionen (GR) var med på Gymnasiedagarna 9-11 oktober för att berätta för ungdomarna om yrken inom kommunal verksamhet

- Många ungdomar vet inte vad kommunen gör, säger Christina Wetterlundh, VA-ingenjör på Lerums kommun. 

Läs mer

Skarpa uppdrag för elever under Gymnasiedagarna och Future Skills

Göteborgsregionen (GR) som arrangerade Gymnasiedagarna och Future Skills ville involvera gymnasieelever på årets mässa. För att bidra till en stärkt koppling mellan skola och arbetsliv fick eleverna utföra skarpa "case" kopplat till sina utbildningar. Skolans arbete kunde planeras utifrån ”casen” och eleverna kunde få en uppfattning om vad yrkeslivet kan föra med sig.

Läs mer

Yrkesutbildningar med språkstöd på Future Skills

Under Future Skills presenterade GRvux, i samarbete med InVäst, yrkesutbildningar med språkstöd för nyanlända och SFI-studerande. Två presentationer genomfördes; med tolkning på arabiska och tigrinja. Över 100 personer fick veta vad som är sökbart just nu, hur man ansöker, vad språkstöd innebär och annan praktisk information om de regionsgemensamma yrkesutbildningarna. Fram till den 30 oktober går det att ansöka till de 40 utbildningar som kommer att starta i januari. Hittills har 1489 ansökningar lämnats in och 920 av dessa är till de tretton språkstödsutbildningarna i utbudet.

Läs mer

Övriga nyheter från Göteborgsregionen (GR)

Annika Härenstam

”En hälsosam organisation är en förutsättning för hälsosam arbetsmiljö”

Projektet HälsoGReppet anordnade en dag tillsammans med Suntarbetsliv, för att lyfta fram verktyg för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Webbsidan suntarbetsliv.se har många konkreta verktyg som kommunerna kan ta del av. Professor Annika Härenstam föreläste och betonade bland annat vikten av att skifta perspektiv och börja förändra organisationen så att den passar individen, istället för tvärtom.

Läs mer

Studiebesök i samarbete med Näringslivsarenan – besök ett företag med klassen!

Vi har nu glädjen att presentera en fantastisk möjlighet för elever i årskurs 8 och 9. Vi har ett gäng företag som bjuder in till studiebesök hos sig och vi erbjuder även stöd i hur ni får ut max av besöket innan, under och efter. Begränsat antal platser, så hugg medan tid finns!

Här kan ni läsa om program och anmälan.

Konferensen Sex, unga och skolans roll är i år nationell

Välkommen med din anmälan till konferensen, som äger rum 4 december och vänder sig till alla som arbetar med unga inom skola samt hälso- och sjukvård i hela Sverige. Skolverket, Skolinspektionen och Folkhälsomyndigheten inleder dagen med en gemensam presentation på temat #lärandehälsa, Brottsoffermyndigheten presenterar huvuddragen i den nya sexualbrottslagstiftningen och Anna och Amanda som driver succépodden Alla våra ligg berättar om ”allt de önskar de visste då!”.

Mer information och anmälan på SRHR.se 

Samverkan avgörande för personer med psykisk ohälsa och missbruk/beroende

1 oktober hölls en länsgemensam konferens på temat Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende. I fokus stod samverkan, särskilt genom så kallad samordnad individuell planering (SIP).

På konferensen redogjorde Mikael Malm från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för hur SKL ser på ansvarsfördelningen mellan socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Vi fick också en personlig livsberättelse som visade hur SIP kan ha en avgörande betydelse.

Läs mer 

Välkommen att anmäla din klass till Industrinatten 2018

Välkommen att anmäla din klass till Industrinatten 2018 i din kommun i Göteborgsregionen: Stenungsund (Orust), Alingsås eller Göteborg! Nu har er klass möjlighet att medverka vid ett häftigt evenemang inom teknik och industri. Under en dag/kväll får ni göra studiebesök och i anslutning till detta också prova på teknik, lära känna olika företag och bli inspirerade inför framtidens studie- och yrkesval.
Läs mer och anmäl er här

EXPO Välfärdsteknik

16 oktober arrangerades mässan EXPO Välfärdsteknik för andra året i rad. Mässan är en av verksamheterna inom AllAgeHub och syftar till att sprida kunskap om tekniklösningar för ökad självständighet och individuell frihet i vardagen för personer med olika funktionsvariationer. Årets tema var ”Kommunikation och kognitivt stöd” och det fanns 18 utställare på plats med flera intressanta produkter och tjänster. De 400 platserna fylldes snabbt med personal från tolv kommuner och såväl utställare som besökare verkar mycket nöjda med dagen.

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram 2018 och 2019

Nu går Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram anno 2018 in i sitt slutskede. Nästan 60 deltagande gymnasie- och grundskolor arbetar för fullt med att stärka elevernas kunskaper och kunnande om EU och den europeiska parlamentariska demokratin. Samtidigt öppnar snart en ny anmälningsrunda till programmet för skolor som vill förstärka sitt arbete med EU.

Läs mer

Personer med intellektuell funktionsnedsättning ger sin syn på stadsmiljön

Life filming är en metod där enskilda individer får möjlighet att ge sitt perspektiv på ett tema genom att skapa egna filmer. Frågan är om Life filming kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Den frågan har stått i fokus i ett pilotprojekt som genomförts i en daglig verksamhet i Göteborgs Stad.  

Läs mer

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi på Göteborgsregionen (GR) hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion