CH International - Keynote  |  Correction of Annual Accounts  |  YouTube - Economy News October  |  YouTube - Two Hot Lectures  |  YouTube - My Handbooks  |  Growing Blog  |  Consultant's Diary

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsare

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo: Ulrich Schulte

EN: ... to the newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


CH International - Keynote | Inledningstal om digitalisering och automatisering

Photos: CH International

EN: CH International invited me to deliver the keynote speech and manage a workshop at their conference in Stockholm on September 13, 2018. The participants came from 25 countries in Asia, Europe, Middle East and South America.

SW:CH International bjöd in mig till att hålla inledningsanförandet och en workshop under deras konferens i Stockholm den 13 september 2018. Deltagarna kom från 25 länder i Asien, Europa, Mellan Östern och Sydamerika. Engelska var det naturliga konferensspråket och mitt språk för föreläsningen.

Sep 14, 2018: To the Article | Till artikeln


Correction of Annual Accounts | Rättelse av bokslut

Picture: Flexspan

EN: Is it possible to exchange an annual account with a corrected version? Or do you have to wait and make the correction in the accounts for the following year? Is the answer depending on which standard you apply? In this article I analyze the matter and deliver my answer!

SW: Går det att ersätta ett bokslut med en rättad version? Eller måste du vänta och göra rättelsen i redovisningen för nästa år? Beror svaret på vilka K-regler du tillämpar? I den här artikeln analyserar jag frågan och lämnar mitt svar! 

Aug 19, 2018: To the Article | Till artikeln


YouTube - Economy News October | Ekonominyheter oktober

EN: Now the October edition of Economy News is out on YouTube! This is the fifth edition I produce for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs and advisers. Actually this edition covers three months – July, August and September!

SW: Nu finns ekonominyheterna för oktober på YouTube! Detta är femte utgåvan jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje AB, med månadens nyheter i urval för företagare och rådgivare. Faktum är att denna utgåva täcker hela tre månader – juli, augusti och september!

Oct 13, 2018 To the Article  |  Till artikeln


YouTube - Two Hot Lectures | Två högaktuella utbildningar

Graph: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: My latest lectures are now presented on YouTube. The videos and lectures are in Swedish.

  • New Corporate Taxation
  • New Swedish Standard for Annual Accounts

SW: Nu finns mina senaste utbildningar presenterade på YouTube. Filmerna och föreläsningarna är på svenska.

  • Nya skatteregler för företag 
  • K2 Årsbokslut 

Aug 24, 2018 To the Article | Till artikeln


YouTube - My Handbooks | Mina handböcker

Cover photo: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: My handbooks are now presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

SW: Nu finns mina handböcker presenterade på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

Aug 15, 2018 To the Article | Till artikeln


Growing Blog | Bloggen växer

Graph: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: Already on September 18, 2018 the number of views and visitors to my blog passed the total for the whole of 2017. With more than 3 months left of this year it means that 2018 the blog is facing the fourth year of steady growth. A big thank you to you and all other visitors and readers who makes this possible!

SW: Redan den 18 september 2018 passerade antalet visningar och besökare till min blogg antalet för hela 2017. Med över 3 månader kvar av året betyder det att 2018 blir fjärde året med stadig tillväxt för bloggen. Ett stort tack till dig och alla andra besökare och läsare som gör detta möjligt!

Sep 18, 2018: To the Article | Till artikeln


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

Photo: DafneCholet, Flickr

EN: Blog posts  |  Analyzing customer issues for RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Updates Google My Business for myself and for RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Travel days  |  Meetings Rotary Stockholm City First Breakfast and Rotary Stockholm City Business Network  |  Consultancy meetings on digitalization project with RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Preparing annual reports for company groups  |  Meetings possibly new customers and new cooperation partner  |  News articles, newsletter and YouTube movies News of the Month for RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Webinars for Accountor Training Sweden  |  New assignments for Wolters Kluwer Scandinavia and Accountor Training Sweden  |  Interviewed by Finago Blog and much, much more!

SW: Blogginlägg  |  Analyser av kundfrågor för RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Uppdateringar Google My Business för mig själv och för RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Resdagar  |  Möten Rotary Stockholm City First Breakfast och Rotary Stockholm City Business Network  |  Konsultmöten om digitaliseringsprojekt med RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Upprätta årsredovisningar för koncernföretag  |  Möten eventuella nya uppdragsgivare och ny samarbetspartner  |  Nyhetsartiklar, nyhetsbrev och YouTube-filmer Månadens Nyheter för RedovisningsHuset i Södertälje AB  |  Webbinarier för Accountor Training Sweden  |  Nya uppdrag för Wolters Kluwer Scandinavia och Accountor Training Sweden  |  Intervjuad av Finago Blog och mycket, mycket mera!

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok: Today  |  Idag


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photo © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Norstedts Juridik

Web shop / Nätbutiken


Peter Berg Accounting Consultant  |  Peter Berg Redovisningskonsult

E-mail  |  Blog  |  Today-Idag  |  LinkedIn  |  YouTube  |  GDPR  |  Archive

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancell the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är kund, prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu bättre, sänd till en kollega med uppmaningen att prenumerera (knappen nedan)!