Oktober 2018
Avregistrera    Webbversion

Öka era kunskaper med hjälp av oss på Kompetens- och verksamhetsutveckling

Göteborgsregionen Kompetens- och verksamhetsutveckling arbetar för att hjälpa er i kommunerna att hålla er uppdaterade och utvecklas inom olika yrkesområden. Verksamheten arrangerar varje år cirka 250 utbildningsaktiviteter för omkring 10 000 deltagare.

– Vi är ett stöd och ett komplement för kommunerna att hålla sig à jour i sitt arbete – långsiktigt men också genom att agera snabbt, säger Nicholas Singleton, som är chef för verksamheten.

Vi kan även erbjuda så kallad uppdragsutbildning. Då skapar vi en utbildning som är anpassad för era specifika önskemål och behov, och utbildningen kan genomföras ”hemma” i er egen kommun.

Läs mer

Så tycker tidigare deltagare om KTH:s kvalificerade processledarutbildning – ny omgång snart

Kungliga tekniska högskolan (KTH) erbjuder nu i samarbete med GR en ny omgång av denna välrenommerade påbyggnadsutbildning i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering. Se filmen där kursledare och tidigare deltagare berättar mer!

Läs mer

Kurser i återhämtningsinriktat förhållningssätt

För chefer och arbetsledare

7 mars 2019 kan du som har en arbetsledande roll få kunskap om vad Återhämtningsinriktat förhållningssätt innebär. Dagen innehåller även en brukarföreläsning som illustrerar inifrånperspektivet kring psykisk ohälsa och återhämtning, samt forskningsresultat kring återhämtning från psykisk ohälsa.

Läs mer

För baspersonal som jobbar med psykisk ohälsa

Återhämtningsutbildningen för personal vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa. Du får genom sex olika block en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Du som deltagare ska även göra en studieuppgift och redovisa på en uppföljningsdag.

Läs mer

Kurser i LSS – både grund och fördjupning

I december kan du gå en kurs i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder en grundkurs och en fördjupningskurs.

 

Läs mer om grundkursen

Läs mer om fördjupningskursen

Är du icke-ekonom men behöver mer kunskap i ekonomi?

Kursen riktar sig till chefer med ekonomiskt ansvar, men även till andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare och kommunikatörer.

Läs mer

Att uppnå brukarinflytande (empowerment)

Vi reder ut begreppet brukarinflytande, eller empowerment, och hur du som personal kan stödja de processer som får människan att återta makt över sitt eget liv. Detta är en utbildning för verksamheter inom socialpsykiatrin som vill komma vidare med sitt arbete i brukarinflytande.

Läs mer

Lagen om vård av unga (LVU)

Kursen går i form av dialog och diskussion igenom lagen om vård av unga, med tyngdpunkt på lagstiftning kontra utredningens innehåll. Dagen innehåller också en praktisk del kring rättsfall och domstolsprocessen.

Läs mer

Är du nyfiken på den populära ledarskapsutbildningen UGL?

Utveckling Grupp Ledarskap (UGL) intar en särställning bland alla ledarskapsutbildningar som erbjuds idag. I det här filmklippet berättar våra UGL-handledare och deltagare mer om vad du kan förvänta dig av utbildningen. Klicka på bilden för att se filmen.

Läs mer

Två dagar om ekonomiskt bistånd – för mer rättssäker handläggning

En tvådagarsutbildning för dig som arbetar med frågor som gäller ekonomiskt bistånd. En stor del av utbildningen inriktas på att gå igenom domar och regler, med syftet att öka rättssäkerheten vid handläggning av ekonomiskt bistånd.

Läs mer

Att hjälpa nya socialsekreterare att skapa struktur i sitt arbete

Riktar sig till förste socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom socialtjänsten och andra ansvariga för introduktion av nya socialsekreterare.

Läs mer


Alla våra aktuella kurser och konferenser

Våra kanaler

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi på Göteborgsregionen (GR) hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion