Nyhetsbrev från Föreningen Auktoriserade Translatorer.

Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER

NYHETSBREV


Bästa medlemmar!

Efter flera års uppehåll började Fataburen publiceras igen 2014. Det var en entusiastisk redaktionsgrupp som tog sig an uppgiften. 2015 kom tidskriften ut i ny skepnad enligt den nya grafiska profilen och 2016 med ett nummer. Tyvärr kom det inte ett enda nummer under 2017. Arbetet med tidskriften var omfattande och krävde mycket tid, vilket inte alltid gick att förena med yrkesarbete och familjeliv. Det är tyvärr baksidan av ideellt arbete.

Styrelsen anser att medlemmarna bör erbjudas ett mer kontinuerligt informationsflöde och har därför beslutat att istället för den omfattande tidskriften Fataburen ska det ges ut ett nyhetsbrev när det finns något intressant att berätta. Notera dock att nyhetsbrevet inte ska vara enbart styrelsens informationskanal till medlemmarna utan vi vill gärna se att ni medlemmar också skickar in korta notiser om något ni finner angeläget att informera kollegorna om. Materialet ska skickas till Mattias Hovmöller på mattias@logophile.se. Vi hoppas att denna informationsform ska fungera bra och vara ett komplement till redan etablerade kanaler som föreningens webbplats och utskick till medlemmarna.

Trevlig läsning!

Styrelsen


SLAM! 2018

Mattias Hovmöller, Ingegerd Steen och Jan Runesten under Translation SLAM!

För andra gången gick SLAM!, Scandinavian Language Associations' Meeting, av stapeln i Malmö den 15 september. Temat var detta år In Pursuit of Excellence in the Language Industry. Konferensen samlade drygt 200 översättare, tolkar och andra yrkesverksamma inom språkbranschen främst från de nordiska länderna, men även från andra delar av världen. Föreläsarna var hemmahörande inte bara i Norden utan också i Tyskland och USA. Det förtjänar att påpekas att föreläsarna inte arvoderades för sina insatser.

Programmet innehöll bland annat föreläsningar inriktade på marknadsföring, juridisk översättning och framtidsvisioner om översättningsbranschen. Bland programpunkterna kan nämnas Translation SLAM!, där translatorerna Ingegerd Steen och Mattias Hovmöller under överinseende av moderator Jan Runesten (samtliga tre medlemmar i föreningen) jämförde sina översättningar av en juridisk text, samt ett mycket uppskattat föredrag om simultantolkningens födelse vid Nürnbergrättegångarna. I andra notiser i detta nyhetsbrev berättas mer detaljerat om några av de övriga inslagen. 

Arbejdermuseet i Köpenhamn

DJ Leoji och ceremonimästare Yves Gauthier

Helgen inleddes med en välbesökt välkomstmottagning på Arbejdermuseet i Köpenhamn där deltagarna fick lära känna varandra och njuta av utsökta danska smørrebrød. Minst lika uppskattad var lördagskvällens galamiddag där det bjöds på god mat, spännande samtal och festliga upptåg under Yves Gauthiers ledning. Efter middagen intogs dansgolvet till musik vald av DJ Leoji.

Som en av arrangörerna, tillsammans med tolk- och översättarorganisationer från Norge och Finland samt de svenska föreningarna Rättstolkarna och Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), kan vår förening blicka tillbaka på ett lyckat arrangemang. SLAM!:s organisationskommitté leddes av föreningens ordförande Nadja Chekhov. Som vice ordförande i kommittén ingick Ingrid Olsson och David Friedman från SFÖ.

Johan Sör


Tom West

En av de mest uppmärksammade och uppskattade föreläsningarna under SLAM! var Tom Wests ”Excellence in Swedish legal translation”. Tom West är före detta advokat, har varit ordförande i American Translators Association (ATA) samt är författare till två populära juridiska ordböcker. Inför en fullsatt sal pratade han om de skillnader och fällor som kan uppstå när man översätter juridiska texter från svenska till engelska och tvärtom. Bland många lysande exempel diskuterade han ordet ”rätt” som på engelska kan översättas med tre olika ord, nämligen law (rättsregler), right (rättighet) och court (domstol). Ett annat intressant exempel rörde begreppen damage och damages som man lätt kan tro är singular och plural av samma ord men som istället betyder skada respektive skadestånd. Toms tydliga och fångande sätt att tala och argumentera gjorde att tiden gick så fort att man mycket väl kunde ha stannat minst en timme till!

Giovanni Barcio


Hieronymusdagen

För sjätte året i rad firade Föreningen Auktoriserade Translatorer tillsammans med Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) och Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet översättarnas skyddspatron Hieronymus i Stockholm den 28 september på Ersta Hotell & Konferens på Södermalm. Tillställningen drog ett 50-tal deltagare.

Rubriken på årets föredrag var Talspråk i översättning och hölls av Ulf Norberg, docent i översättningsvetenskap vid TÖI. Talspråk i skrift är inte centralt enbart för undertextare och dramatiköversättare utan även för många andra kategorier av översättare som arbetar med romaner, barnböcker, journalistiska och populärvetenskapliga texter. Det finns många olika slags talspråk, t.ex. slang, dialekter, sociolekter och helt personliga uttryckssätt. I föredraget belystes olika problem kring återgivningen av talspråk i översättning, övervägande av skönlitteratur.

Efter föredraget bjöds det på mingel med snittar och dryck och den som ville kunde fortsätta kvällen med middag på en närbelägen restaurang. Stämningen var på topp och alla tycktes trivas.

Nadja Chekhov, ordförande


GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Förordningen är en så kallad bindande rättsakt och är direkt tillämplig i alla EU-länder. Förordningen ersatte i Sverige personuppgiftslagen (PuL). De flesta av PuL:s bestämmelser återfinns i GDPR, men i vissa avseenden innebär GDPR en skärpning av regelverket. En skillnad är att numera även så kallat ostrukturerat material, dvs. personuppgifter i löpande text, omfattas av GDPR. Detta får till konsekvens att till skillnad från tidigare också personuppgifter som förekommer i våra översättningstexter, i översättningsminnen, i våra e-postmeddelanden, m.m. ska behandlas i enlighet med förordningens bestämmelser.

Styrelsen har utarbetat information om GDPR och dess konsekvenser för översättningsverksamhet. Denna distribuerades tillsammans med information om föreningens egen behandling av medlemmarnas personuppgifter i maj strax innan GDPR trädde i kraft. Utskicket kommer att återutsändas i samband med att detta informationsblad distribueras. Kontrollera gärna att du får våra föreningsmeddelanden som skickas från e-postdomänen @aukttranslator.se. Vissa medlemmar har drabbats av att dessa behandlats som skräppost eller sorterats bort som mindre viktiga.

Vi vill även tipsa om att den brittiska översättar- och tolkorganisationen ITI utarbetat en informativ GDPR-guide på engelska. En länk till denna finns på den amerikanska översättarorganisationen ATA:s webbplats.

Johan Sör


Grekisk afton

Den 27 oktober anordnas en grekisk afton på restaurang Kouzina i Stockholm med levande musik, god mat och varm atmosfär. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

Styrelsen


Utflykter till Vaxholm och Drottningholm

Föreningen anordnar årligen olika aktiviteter för sina medlemmar. I Stockholm arrangeras det flera gånger om året på olika ställen, både i stan och utanför.

Senaste gången var det den 9 juni i år då vi åkte tillsammans på en sommarkryssning till Vaxholm. Båtresan avgick tidigt på lördagsmorgonen från Strömkajen vid Grand Hôtel. Vädret var fint och vi njöt av värmen i solen ombord på M/S Nämndö.

I Vaxholm åt vi lunch på restaurangen ”Sva Marga Mat” som är känd för sina omsorgsfullt valda råvaror och fantastiskt goda mat. Allt är ekologiskt och närproducerat mathantverk! Vi var ett glatt gäng översättarkollegor som hade mycket roligt vid bordet, med många skratt och trevliga samtal.

Ljuba Sandberg

Nu är det höst och det är dags att planera för vår vintersammankomst. Den här gången kommer vi att besöka Drottningholm den 8 december för att gå en guidad slottsvandring, flanera i parken och handla på den traditionella julmarknaden. Vi får möta många lokala hantverkare – smeder, ljusstöpare, halmslöjdare och textilare som säljer sina produkter och julens varor som ost, bröd, senap, fisk, glögg och skinka. Håll utkik efter inbjudan till denna fantastiska utflykt!


Mentorverksamhet

Styrelsen håller på att titta på former för en mentorverksamhet för nyblivna translatorer. Mentorverksamheten kommer att ersätta introduktionsseminariet som har lockat ytterst få deltagare de senaste åren. Grundtanken är att erfarna translatorer ska fungera som mentorer för nyare translatorer inom samma språkriktning. Om du är intresserad av att ställa upp som mentor, eller om du kanske skulle vilja vara adept till en mer erfaren kollega, är du välkommen att höra av dig till styrelsen på styrelse@aukttranslator.se. Vi tar också gärna emot synpunkter på hur mentorverksamheten bör utformas.

Styrelsen


Handbok för translatorer

Under ledning av föreningens tidigare ordförande Kajsa Pehrsson och medlemmen Noriko Akinaga håller föreningen på att ta fram en handbok för translatorer. Handboken är tänkt att vara till hjälp framför allt för nyauktoriserade kollegor, men också för mer erfarna translatorer. Beslutet att ta fram en handbok fattades på årsmötet i våras, och handboken är tänkt att innehålla en mängd praktiska råd och tips som stöd i arbetet som auktoriserad translator. Alla medlemmar har fått möjlighet att bidra till innehållet i handboken genom en enkät som skickades ut i slutet av augusti. Ytterligare tips och synpunkter tas med tacksamhet emot på noak.at.norlanc@gmail.com. Tanken är att handboken ska publiceras på föreningens webbplats under våren 2019.

Mattias Hovmöller


Förberedelseseminariet

Lördagen den 25 augusti genomfördes föreningens årliga förberedelseseminarium för översättare som ska skriva Kammarkollegiets auktorisationsprov. Denna gång deltog 15 kandidater i 10 olika språkriktningar, varav den största gruppen var från svenska till engelska med fyra deltagare. Alla deltagare fick fyra timmars handledning av en translator med auktorisation i kandidatens språkriktning, samt en timme med allmän information om translatorsprovet av Elisabeth Schreuder från Kammarkollegiet. Dagen avslutades med några praktiska råd och tips från Mattias Hovmöller, auktoriserad translator till och från engelska, om hur man bäst förbereder sig för att klara provet.

Mattias Hovmöller


Möten för translatorfrågor

Det har framkommit önskemål från enstaka medlemmar om möten där translatorsspecifika frågor ska avhandlas, i såväl Stockholm som Göteborg och Malmö. Nu efterlyser styrelsen frivilliga som kan tänkas åta sig att ordna sådana möten. Då det är förenat med kostnader för bland annat möteslokaler måste dessa godkännas i förväg av styrelsen. Anmäl ditt intresse till ordförande Nadja Chekhov på ordforande@aukttranslator.se.

Nadja Chekhov, ordförande


Tolkföreläsningar på SLAM!

Alina Frantsuzova i talarstolen under SLAM!

Den nordiska konferensen SLAM! som ägde rum i Malmö den 15 september 2018 erbjöd ett mycket intressant program för både tolkar och översättare. Själv är jag auktoriserad translator och rättstolk och därför blev jag blev nyfiken på två föredrag som analyserade olika frågor ur ett tolkperspektiv. Ett av dessa hette ”Legal interpreting in Sweden from the perspective of linguistic semiotics” och hölls av min kollega Alina Frantsuzova som också är rättstolk. Hon är dessutom styrelsesuppleant i Rättstolkarna, som också var medarrangör av konferensen. Rättstolkarna är en intresseorganisation för auktoriserade rättstolkar som arbetar vid domstol, hos polis samt inom det övriga rättsväsendet, och den strävar efter att öka den generella kvaliteten inom branschen.

Alina håller nu på med sin doktorsavhandling och som föreläsare på konferensen berättade hon om sin spännande forskning kring rättstolkningen ur ett lingvosemiotiskt perspektiv. Hennes intresse för detta forskningsområde har uppstått tack vare hennes egen involvering i tolkyrket i Sverige som under den senaste tiden fått allt högre status och efterfrågan men samtidigt väckt en hel del misstro och oförståelse vad gäller tolkens dagliga arbete, inte minst i domstolar. Studien bygger på en hypotes om att en bidragande faktor till den negativa bilden av tolkningskvaliteten är de missförstånd som lätt uppstår i olika tolksituationer. Eftersom kommunikationen i rättssalen sker med hjälp av en tolk som mellanhand uppfattas det ofta av parterna i målet som om alla språkliga brister i samtalet tillkommer på grund av dålig tolkning trots att felet i själva verket snarare ligger hos tolkanvändarna eller beror på andra omständigheter. Det leder till att tolkningen i domstol misstänkliggörs och kritiseras av samtliga deltagare i den rättsliga processen.

Med utgångspunkt från semiotiken som teoretisk grund lyfter Alina upp och analyserar flera intressanta och stundvis roliga exempel som belyser tolkens ”kommunikativa misslyckanden”. Hon ger sin förklaring till varför kommunikationen kan misslyckas, på vilket sätt tolken själv kan förebygga eventuella brister och hur tolkkompetensen kan ha en avgörande roll i detta sammanhang. Alinas undersökning baseras på ljudupptagningar av förhör från drygt 20 förhandlingar i olika mål som hållits i tingsrätter runtom i Sverige. Presentationen avslutades med en summering av studieresultat och slutsatser samt en frågestund som visade publikens stora engagemang för föredragets tema.

Helena Bani-Shoraka

Magnus Dahnberg

Ett annat konferensanförande som fångade mitt intresse var Helena Bani-Shorakas och Magnus Dahnbergs presentation ”Training of interpreters and of interpreter trainers – How and why does it make a difference?”. Helena arbetar som lektor i tolkningsvetenskap på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) och undervisar i tolkningsteori både på grund- och avancerad nivå. Hon är också involverad i kurs- och programutvecklingsarbetet inom flera utbildningsprogram på TÖI. Magnus Dahnberg, som tidigare arbetat som tolk vid UD och haft chefsbefattning på Försvarets tolkskola, är nu universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning på tolkning på Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Helena och Magnus berättade för oss om ett helt nytt inslag i TÖI:s tolkutbildning som inkluderar praktik med anknytning till tolkning som yrkesverksamhet. Praktiken ska förläggas till ett företag, en myndighet eller en institution, och motsvarar fyra veckors heltidsarbete på praktikplatsen. Under höstterminen 2018 anordnar TÖI även en kurs i pedagogik och didaktik för tolklärare. Kursen ger grundläggande kunskaper i hur man kan bedriva och systematiskt planera professionsinriktad tolkundervisning på ett pedagogiskt sätt. Kursen behandlar olika teoretiska ansatser som tillämpas inom tolkforskningen för att förstå och beskriva tolkens arbete: tolkning som social interaktion, tolkning som kognitiva processer och tolkning som praktisk, institutionell verksamhet. Undervisningen bedrivs delvis på distans vilket gör det lättare att kombinera dessa studier med fortsatt yrkesverksamhet.

Ljuba Sandberg


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer. Om du vill sluta prenumerera på nyhetsbrevet, klicka här.

Sent with Get a Newsletter