Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Följ oss på LinkedIn!

Följ oss på LinkedIn

Vi gör löpande uppdateringar om vad som är på gång inom föreningen!


Underhållsdagarna 2018

Den 22 - 23 november, Lidingö

Årets händelse i underhållsbranschen!

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare! Det påverkar allt från produktion till ledarskap, organisation och kommunikation. Den nya tekniken förändrar också hur företag bedriver sitt underhåll.

Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet – från teori till praktik samt från operativ till strategisk nivå. Årets program är fullspäckat med intressanta föredrag om dagens och framtidens underhåll.

Arrangörer av Underhållsdagarna

Samarbetspartner


Avklarad tentamen hösten 2018

Vi vill gratulera de underhållstekniker som, enligt EFNMS krav, nu är certifierade European Maintenance Technician Specialists:

 • Per Appelgren - Sandvik Mining & Construction
 • Henrik Fahlén - Stora Enso Hylte Bruk
 • Petter Martell - Volvo CE Braås
 • Patrik Planting - PostNord Sverige
 • Jennifer Wällstedt - Forsmarks Kraftgrupp

Vi vill även passa på att gratulera de som klarade tentamen för underhållsledare:

 • Jimmy Andersson - Forsmarks Kraftgrupp
 • Hans Byström - Volvo Powertrain
 • Thomas Eriksson - Underhållsingenjör i Sverige
 • Robert Häggström - BillerudKorsnäs Karlsborg
 • Karin Nilsson - Orica Sweden
 • Mikael Pettersson - Uppsala Universitet
 • Mikael Thorberg - Idhammar Produktion

Workshop - Nyckeltal för underhåll

Den 11 oktober genomförde vi återigen en workshop om Nyckeltal för underhåll i Solna under ledning av Torsten Ekström. Det var många intressanta och viktiga diskussioner kring syftet med nyckeltal och hur de kan användas vid exempelvis benchmarking.

Deltagarna fick prova på att praktiskt arbeta med nyckeltal hämtade ur standarden SS-EN 15341 - Nyckelprestationsindikatorer genom ett antal gruppövningar och efterföljande diskussioner. Syftet var att öka förståelsen för hur olika nyckeltal kan användas i vardagen och vilken effekt de får.

Vi hann även med att gå igenom viktiga definitioner och begrepp samt utmaningen med att få fram relevant data. Att arbeta med datainsamling ansåg deltagarna vara nyckeln till framgång för att skapa korrekta och jämförbara nyckeltal för underhåll.


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!

SKF uppgraderar sitt medlemskap till koncernmedlem


Vårens aktiviteter 2019


30 - 31 januari - Ytskyddsdagarna

Nordens största mötesplats för renovering, ytskydd och förstärkning av konstruktioner i betong och metall! Du får ta del av en enorm kunskapsbank gällande ytskydd och hur ditt företag kan spara stora belopp.

Plats: Göteborg

12 feb - Effektiva underhållsprocesser

Konferens om vikten av att ha mycket strukturerade och tydliga underhållsprocesser. Vi kopplar ihop dem genom standarden SS-EN 17007. Du får även en god inblick i hur underhållsprocesserna tillämpas i praktiken.

Plats: Solna

13 feb - Beredning & schemaläggning

Workshop om hur underhållsarbeten kan beredas och schemaläggas effektivare. Här får du arbeta med olika praktiska frågeställningar för att kunna skapa en bra arbetsmodell inom området.

Plats: Solna

13 mars - Seminariedag

Seminariedag för ledare och tekniker inom underhåll som är certifierade enligt EFNMS krav. Du får ta del av olika goda exempel och vi genomför även studiebesök på ett företag med ett väl fungerande underhåll.

Plats: Göteborg

14 mars - Underhållstekniskt Forum

Konferens om underhållsteknik och nya möjligheter att styra och mäta underhållsverksamheten. Fokus ligger på praktisk tillämpning av befintliga och nya metoder för att kunna öka effektiviteten inom underhållet.

Plats: Göteborg

10 april - Underhållets terminologi

Workshop om de vanligaste begreppen som används inom underhåll och driftsäkerhet. Här får du en mycket tydlig inblick i standarden SS-EN 13306 - Terminologi där de viktigaste begreppen diskuteras flitigt i grupper.

Plats: Solna

11 april - Nyckeltal för underhåll

Workshop om olika metoder och steg för att granska sin underhållsprocess och samtidigt koppla nyckeltal till denna. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.

Plats: Solna

9 maj - Prediktivt underhåll

Konferens om de senaste teknikerna för att kontrollera tillståndet på kritiska komponenter i utrustningar samt hur mätresultaten bör tolkas och används på rätt sätt för att kunna prediktera kommande fel.

Plats: Solna


Torsten Ekström

Förbättra kommunikationen

När jag pratar med våra medlemmar så stöter jag ofta på utmaningarna att kommunicera med varandra. Det finns fortfarande vattentäta skott mellan företags olika funktioner.

Ett vanligt förekommande fenomen är att driften inte förstår nyttan med underhåll. Jag har hört uttalanden som "varför ska vi underhålla utrustningarna när de fungerar?" Detta gör att kostnaderna för avhjälpande underhåll skjuter i höjden och haverierna blir fler. 

När vi inte pratar samma språk kan det uppstå både konstiga och farliga situationer. FU är den vedertagna förkortningen för ett förebyggande underhåll, men när motparten använder termen "felavhjälpande underhåll" så blir det tokigt.

Standardisering

Tack vare standarder som SS-EN 13306 - Terminologi går det att förbättra kommunikationen, vi kan skapa ett gemensamt språk. Svenskt Underhåll sitter med i SIS granskningsgrupp som arbetar med översättningen av denna till svenska och beräknas vara klara till jul.

Standarden SS-EN 16646 - Underhåll inom förvaltning av fysiska tillgångar är också nyttig att ta till sig även om företaget ännu inte har anammat begreppet Asset Management. Här finns mycket matnyttigt för att öka förmågan att utbyta information, d.v.s. kommunicera.

Samverkan och nätverkande

Ett effektivt sätt att skapa samverkan inom företaget är att nå koncensus, ett slitet men viktigt uttryck. Om alla är överens om visionen, målen och strategierna så blir det slutgiltiga resultatet i toppklass.

Genom att göra rätt saker på rätt sätt ökar möjligheten att effektivisera verksamheten, vilket i sin tur leder till ett ökat resultat. Detta förutsätter att kommunikationen fungerar som den ska.

Benchmarking och nätverkande gör att vi kan komma fram till vad som är mest rätt, ett "bästa arbetssätt". Vi behöver vara ödmjuka och inse att det oftast är någon annan som har kommit fram till de bästa lösningarna.

Detta förutsätter att vi blir bättre på att kommunicera med varandra och andra.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Maria Brus Lundell

Vikten av ett effektivt underhåll

Ett effektivt underhåll gör att anläggningstillgångarna i svenska industriföretag får en längre livslängd och då minskar samtidigt underhållskostnaderna.

För att svensk industri ska vara konkurrenskraftig och lönsam är effektivare underhåll en av de saker som vi gemensamt behöver arbeta med i framtiden. Då gäller det att personalen har rätt kompetens.

Svenskt Underhåll hjälper till med att sätta standarder och ser till så att svensk industri får stöd i arbetet med att kompetensutveckla personalen. Det underlättar för oss när vi vill höja kunskapsnivån inom företaget. 

Arbetet med att ta fram kvalifikationer samt verktyg för validering och certifiering som sker inom föreningen är också viktigt så att vi vet att underhållspersonalen ges rätt utbildning, både internt och externt.

Maria Brus Lundell
Chef för produktionsunderhåll inom Scania Industrial Maintenance AB, styrelseledamot i Svenskt Underhåll och European Expert in Maintenance Management.


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration 

Dataskyddspolicy