Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

2018-10-04

Norrländsk kulturinvasion i Stockholm 19-27 oktober

Den 19-27 oktober invaderar Norrland Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Under rubriken Norrländsk Invasion bjuds det på nio dagar med scenkonst, diskussioner och utbyten – allt för att sätta fokus på den mångfald och bredd som Västerbottensteatern, Teater Västernorrland, Estrad Norr, Norrbottensteatern och Giron Sámi Teáhter erbjuder tillsammans.

– Det känns viktigt att den rika kulturvärld  som finns i norra Sverige synliggörs också i Stockholm där så många av besluten fattas, säger Fransesca Quartey, vd för Västerbottensteatern.  

 

På programmet på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm den 19–27 oktober finns föreställningar för både barn och vuxna, seminarier, mingel och samtal. Norrländsk Invasion tar avstamp i en samverkan över regiongränserna som kretsar kring tillgänglighet och synlighet.

Föreställningar som visas är GlupahungernSläktkalaset och Lady Day från Västerbottensteatern, Family Feelings och Lill-Zlatan och morbror raring från Teater Västernorrland, Håriga och snåriga från Estrad Norr Teater och XXX 2.0 – Om sex å sånt av och med Västerbottensteaterns ungdomsavdelning UngHästen.

Seminarierna kommer bland annat att handla om brister i den regionala kulturella infrastrukturen, medias roll och kulturpolitisk styrning. Vi får stifta bekantskap med Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern. Giron Sámi Teáhter berättar om sin kommande uppsättning som gör scenkonst av förhandlingarna om en ny renskötselkonvention mellan Sverige och Norge med utgångspunkt i Udtja Lasses – Lars Norbergs bok ”Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure”.

Norrländsk Invasion arrangeras av Norrscen som är ett gemensamt forum för länsteatrarna i de fyra Norrlandslänen och Giron Sámi Teáhter, där de kan utforska möjligheterna till samordning av turnéer, programläggning, kunskapsutbyte och samverkan, både administrativt och konstnärligt. Målet är att öka teaterutbudet i de norra länen så att fler får ta del av kvalitativ, spännande scenkonst.

Norrländsk Invasion sker i samarbete med Kulturhuset Stadstatern Fri Scen och Unga Klara.


Läs mer om Norrscen här. Kontakta Norrscen här.

Läs mer om Norrländsk Invasion på Kulturhuset Stadsteatern här.


2 frågor till 4 teaterchefer:

Fransesca Quartey, vd Västerbottensteatern:

Varför medverkar din scen i Norrscensveckan i Stockholm?
– Det känns viktigt att den rika kulturvärld som finns i norra Sverige synliggörs också i Stockholm där så många av besluten fattas.

Vad är dina förhoppningar på de nio dagarna på Kulturhuset Stadsteatern?
– Att det skall komma mycket folk, inte minst kulturpolitiker och kulturella beslutsfattare.

 


Lena Engqvist-Forslund, teaterchef Teater Västernorrland:

Varför medverkar din scen i Norrscensveckan i Stockholm?
– Vi vill sätta fokus på den regionala strukturen inom scenkonsten. Att vi producerar föreställningar av hög konstnärlig kvalitet som särskilt angår publiken i vårt län. Närproducerat är bra. Vi är också särskilt nära vår barnpublik och det innebär en möjlighet till kontinuerligt relationsbyggande. Barnen får verkligen förebilder – man kan utbilda sig inom scenkonstområdet. Vi behöver också skapa möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan teatrarna samt gemensam kompetensutveckling.

Vad är dina förhoppningar på de nio dagarna på Kulturhuset Stadsteatern?
– Gemensam kompetensutveckling och utbyten. Medialt och politiskt fokus på norrlandslänen och de villkor vi verkar under.


Malin Hülphers, scenkonstchef Estrad Norr:

Varför medverkar din scen i Norrscensveckan i Stockholm?

– Vi är del av teatersverige, som vi tror beslutsfattare i branschen har för lite kontakt med. Den som skapats för människor med avstånd till Stockholm. Detta är en chans till kulturellt möte.

Vad är dina förhoppningar på de nio dagarna på Kulturhuset Stadsteatern?

– Att få stötas och blötas med kollegor och publik.


Mats Pontén, tf teaterchef Norrbottensteatern:

Varför medverkar din scen i Norrscensveckan i Stockholm?
– Våra ekonomiska förutsättningar medgav inte att vi kunde skicka någon föreställning till veckan, men vi medverkar i programmet på andra sätt.

Vad är dina förhoppningar på de nio dagarna på Kulturhuset Stadsteatern?
– Vi vill gärna upplysa om hur vi arbetar för att sprida högkvalitativa teaterföreställningar över en fjärdedel av Sveriges yta.

 

 Foto: Lia Jacobi, Patrick Degerman.


För mer information om Länsteatrarna i Sverige kontakta:
Michael Johansson, assistent
070–2340489, michael.johansson@lansteatrarna.se 


Länsteatrarna i Sverige driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Våra 21 medlemsinstitutioner är tillsammans den största aktören inom den regionala scenkonsten i Sverige. Besök gärna vår hemsida www.lansteatrarna.se

Länsteatrarna i Sverige |  Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm | 073 - 709 28 88   info@lansteatrarna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.