Nyhetsbrev från Biogas Sydost. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Biogas Sydost nyhetsbrev nr 4 2018


Lyckat erfarenhetsutbyte med Finland

Energikontor Sydost kom genom EU-projektet Biogas Action i våras i kontakt med Centrala Finland. Efter ett initialt besök i Jyväskylä, var det dags för en grupp av totalt åtta personer från Regionen Centrala Finland, Jyväskylä stad, Mustankorkea biogasanläggning och Saarijärvi fjärrvärmeanläggning att komma hit. Syftet var att ta reda på så mycket som möjligt om vår senaste kollektivtrafikupphandling och utbyta erfarenheter vad beträffar biogasproduktion. Det blev två intressanta och intensiva dagar i september, dels på Bergkvarabuss bussdepå i Mörbylånga, dels på Häringetorps förbehandlingsanläggning och Sundets biogasanläggning samt El- och biogasbilsutställningen i Växjö. Under dessa dagar hann vi gå igenom alla delar av biogaskedjan och även avrunda med en presentation av Växjö – Europas grönaste stad.

Glada gäster på väg mot Öland.

På El-och biogasutställningen i Växjö.

Det är få EU-länder som är så lika oss både när det gäller produktionen och användningen av biogas men även hållbarhetsarbete i övrigt. Resultatet blev ett mycket lyckat erfarenhetsutbyte. Ett stort tack till representanter för Mörbylånga kommun, Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar Länstrafik, Bergkvarabuss, Växjö kommun, Småländska Bränslen och till våra finska vänner som ställde upp och bidrog med sin tid och sina kunskaper! Presentationerna från dagarna finns att ladda ner här.


Wärtsilä Puregas Solutions bygger LBG-anläggningen i Linköping

Wärtsilä Puregas Solutions med huvudkontor i Kalmar har erhållit ett nytt Biogas-kontrakt med Tekniska Verken i Linköping AB. Leveransen är Puregas första LBG-anläggningen för leverans i Sverige och kommer att producera ca 100 GWh flytande biogas (LBG). Anläggningen kommer att byggas på befintlig biogasanläggning i Linköping och stå färdig i December 2020.

Leveransen består av polersteg till befintlig gasrening, kondenseringsanläggning, LBG-tank samt exportsystem till LBG-trailer.


Brett samarbete kring ”Biogas för tunga lastbilstransporter”

Energikontor Sydost/Biogas Sydost (ESS) har deltagit i det nyss avslutade projektet ”Effektiva, uthålliga & uppkopplade logistiksystem” som leddes av Lindholmen Science Park. ESS deltog med ledning av VTI och tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Örebro län, i delprojektet ”Biogas för tunga lastbilstransporter”.

Syftet med studien var dels att beskriva om och på vilket sätt biogas och specifikt flytande biogas (LBG), är ett hållbart drivmedelsalternativ för tunga lastbilstransporter. Slutrapporten presenterar en fördjupad studie av vilka barriärer och möjligheter som finns för biogasen samt hur barriärerna övervinns och möjligheterna nyttjas. Studien identifierar även viktiga varuägare och andra intressenter i Sverige samt vilka krav och villkor dessa ställer. Läs rapporten här.


Kartläggning av marknaden för lastbilar upp till 16 ton i Blekinge

Energikontor Sydost har upphandlat en förstudie för att kartlägga marknaden för lätta och tunga lastbilar upp till 16 ton som skulle kunna gå på komprimerad gas. Syftet med förstudien är att få fram information som gör det möjligt att i nästa steg samla flera transportköpare som gemensamt kan börja ställa krav vid inköp och upphandlingar. Projektet genomförs i Blekinge och finansieras med stöd av Horisont 2020-projektet Biogas Action.


Förordning om stöd till flytande biogas

Det finns ett stort intresse såväl nationellt som regionalt för de totalt 200 Mkr som regeringen beviljade till Energimyndigheten och som är avsedda dels för upprättande av ett innovationskluster för flytande biogas, dels för stöd till utveckling och användning av flytande biogas. Såväl nationella som regionala biogasaktörer har deltagit i flera möten för att diskutera hur dessa medel bäst kan komma branschen till nytta och göra Sverige till ett nationellt och internationellt skyltfönster för flytande biogas. Just nu väntar vi på en ny utlysning som ska klargöra förutsättningarna för stödet.


Stort regionalt stöd till biogas i sydost

Sydostregionen har fått stöd från Klimatklivet till två informationsprojekt för att öka efterfrågan på fordon som går på biogas. Det första, Biogas till folket, är ett samverkansprojekt mellan Miljöfordon Sverige, Växjö Motor Company/Småländska Bränslen och kommunerna i Kronobergs län. Den totala budgeten uppgår 2 949 tkr varav 50% finansieras via Klimatklivet.

Det andra, Biogas Boost, är ett samverkansprojekt mellan Miljöfordon Sverige, Regionförbundet Kalmar län, Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Mörbylånga, Mönsterås, Nybro, Oskarshamns, Torsås och Vimmerbys kommuner samt Oskarshamns Energi, E.ON, More biogas, KSRR, Puregas, Svensk Biogas, och Hagelsrums Biogas, som genomförs i Kalmar län. Den totala budgeten för Biogas Boost uppgår till 3 668 tkr. Klimatklivet står för 50 %, Regionförbundet för cirka 15% och samverkansparterna för resterande del.

Båda projekten är treåriga och drivs av Miljöfordon Sverige. Målet i projekten är att öka kunskapen kring biogasens nyttor och möjligheter samt att dubbla antalet biogasfordon i respektive län och verka för att möjliggöra en biogasmack i varje länskommun.

Läs fler nyheter på www.biogassydost.se


facebook

biogassydost.se

Du får detta nyhetsbrev som medlem i Biogas Sydost eller för att du har skrivit upp dig på något av våra nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

Nyhetsbrevet skickas ut av Energikontor Sydost som är personuppgiftsansvarig. Vi sparar din epostadress så länge du är intresserad av att ta emot detta eller något annat av våra nyhetsbrev som vi skickar ut med hjälp av tjänsten Getanewsletter. På vår hemsida kan du läsa om hur Energikontor Sydost behandlar personuppgifter.