Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2018-10-09

Ingen juridisk instans kan nu stoppa gymnasielagen

Foto: AdobeStock

EU-domstolen kommer inte att granska den omstridda gymnasielagen som rör ensamkommande, och därmed finns det ingen juridisk instans som kan stoppa den.

Lyssna på sverigesradio.se >>


Migrationsöverdomstolens besked: Gymnasielagen får tillämpas

Den så kallade gymnasielagen får tillämpas, enligt Migrationsöverdomstolen. 

Läs mer på migrationsverket.se >>

Läs en artikel på aftonbladet.se >>


Svensk SYV måste kämpa för att få lektionstid

Foto: AdobeStock

Många svenska elever får inte den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till enligt skollagen. Det visar flera utvärderingar och granskningar som har gjorts de senaste åren.

– De som har tillgång till en god studie- och yrkesvägledning hamnar oftare rätt och behöver inte ta onödiga omvägar. Det får inte vara så att elever går miste om den vägledning de behöver därför att de som styr och leder verksamheten inte prioriterar området. Alla elever ska ha rätt till en studie- och yrkesvägledning efter behov, säger Mikaela Zelmerlööw.

Den 31 oktober ska utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning redovisa sitt förslag till regeringen.

Läs mer på skolvarlden.se >>


Skolinspektionens granskning av kommunernas aktivitetsansvar

Ungdomar utan gymnasieutbildning löper större risk att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Det är därför viktigt att kommunerna gör aktiva insatser för denna grupp, i första hand att motivera tillbaka dem till utbildning. Ändå visar Skolinspektionens granskning att många kommuner brister i det så kallade aktivitetsansvaret.

Läs mer på skolinspektionen.se >>


Film: Från UHRs informationsdag i Malmö

För dig som inte kunde vara på plats i Malmö under UHR:s informationsdag finns här de filmade passen. För tillträdespasset och det om utländsk utbildning har UHR lagt presentationerna som pdf:er.

Se filmerna och läs mer >>


Hur informera om nya tillträdesregler?

Kort information från UHR om vad niondeklassare och deras föräldrar behöver veta inför eventuella högskolestudier med start hösten 2022:

 

Börjar man gymnasiet och får en examen gäller samma regler för grundläggande behörighet som förut.

Den som har betyg från gymnasieskolan har med andra ord de nödvändiga kompetenser som krävs för grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet kommer även i fortsättningen att krävas till både yrkesutbildingar och till övriga utbilningar 

(Själva ‘paketeringen’ i områdesbehörigheter kommer dock att tas bort). Till de utbildningar som inte utgör yrkesutbildningar kan kraven komma att skilja mer mellan olika högskolor/utbildningar.

 

Meritpoängen kommer att vara kvar. 

Samma meritvärderingsregler kommer att gälla i antagningen till högskolestudier HT2022 och framåt.

 

Urvalsgruppen BII kommer att vara kvar med samma fördelning som idag.

Den blir fortsatt aktuell för den som kompletterat för bland annat behörighet. BII = kompletteringsgruppen.

 

För högskoleprovet blir det ingen begränsning i antalet prov. Provet kommer även i fortsättningen att vara giltigt i fem år.  Våren 2022 införs en åldersgräns på provet: provtagaren ska ha fyllt eller fylla 18 år det kalenderår provet genomförs. 

 

När händer det?

Bestämmelserna tillämpas första gången:

  • Till utbildning som påbörjas efter maj 2022 – gäller även UHR:s och lärosätets föreskrifter om särskild behörighet
  • För högskoleprov som genomförs våren 2022

Justerade föreskrifter för omräkning av utländska gymnasiebetyg

UHR:s styrelse beslutade den 31 maj om att revidera föreskrifterna för omräkning av utländska gymnasiebetyg. Föreskrifterna (UHRFS 2018:4) har nu kommit från tryck och ska tillämpas första gången till utbildningar som börjar efter den 31 maj 2019.

Läs mer på uhr.se >>


RIKSVÄLJAREN

Komplett och faktagranskad information

Nu är årets Riksväljare på tryckning och efter att ha arbetat med den under en längre tid kan vi på Tremedia konstatera att det hänt ganska mycket. Skolor har fallit bort och nya skolor har kommit till.

Resultatet är dock att vi upplever att utbudet i antal skolor och utbildningar är ungefär detsamma trots alla ändringar när det gäller huvudmän och utbildningar.

Än är det inte försent att beställa Riksväljaren
Mejla din beställning till order@tremedia.se så har du katalogen hos dig inom två veckor.

Läs mer om Riksväljaren >> 


Fler elever behöriga till gymnasiet

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. 84,4 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga jämfört med 82,5 procent 2017. Framför allt är det andelen behöriga pojkar som ökar. Det visar Skolverkets nya statistik som också finns uppdelad på skolor, kommuner och län.

– Det är en välkommen förbättring. Efter att behörigheten har sjunkit bland niondeklassarna i flera år så ser vi nu ett trendbrott, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Läs mer på skolverket.se >>


Tuffare krav på friskoleägare

Utdrag ur brottsregistret och koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och med nästa år. Skolinspektionen förbereder som bäst den nya lämplighetsprövningen.

Läs artikeln på svd.se >>


Rekrytering till högre utbildning: Stora regionala skillnader trots liten skillnad i grundläggande behörighet

Allt lägre andel unga påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan. Av dem som föddes 1998 hade 13 procent påbörjat en högskoleutbildning senast vid 19 års ålder, vilket är den lägsta nivån hittills av dem som är födda på 1990-talet. De regionala skillnaderna är dock stora, trots att andelen med grundläggande behörighet är relativt jämnt fördelad över landet.

Läs mer på uka.se >>


Ladda ner Programväljarens elevarbetsfolder kostnadsfritt

Här kan du hämta den elevarbetsfolder som är utformad för att användas tillsammans med Programväljaren. Elevarbetsfoldern är ett arbetsmaterial som kan delas ut till elever för att hjälpa dem att orientera sig i Programväljarens och gymnasieskolans innehåll. Elevarbetsfoldern består av fyra sidor med uppgifter om gymnasieskolan och dess utbildningar.

Du får fritt ladda ner, skriva ut och kopiera den i det antal exemplar du önskar för ditt arbete med eleverna. Till foldern hör även ett dokument med vägledande svar.

Ladda ner Elevarbetsfoldern:
Elevarbetsfolder Programväljaren 2019/2020
Vägledande svar – Elevarbetsfoldern 2019/2020


Skolverket: Planera, genomför och följ upp arbetsplatsförlagt lärande

En lathund med information om hur apl regleras i skolans styrdokument samt korta, praktiska beskrivningar och exempel.

Läs mer och beställ >>

Ladda ner publikationen, pdf-fil >>


SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2018

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 165 000 i augusti 2018, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 56 000 jämfört med augusti 2017. Antalet anställda ökade med 73 000 till 4 693 000.

Läs mer på scb.se >>


Obligatorisk SYV på schemat lyfter gymnasiet

Var tredje elev i Sverige tar inte examen från gymnasiet. I Finland har man inte alls samma problem. Där står eleverna väl rustade inför valet till gymnasiet och högskolan.
– Handledarna är en självklar del av skolan, precis som vilken lärare som helst, säger Tony Valtonen, studiehandledare på Mattlidens gymnasium i Esbo.

Läs mer på skolvarlden,se >>


Följ oss gärna på Facebook och Instagram ;-)

facebookinstagramhomepage

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2018

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.