Kursutbud Göteborgsregionen (GR) HT 2018


Välkommen att anmäla dig till höstens utbildningar i Göteborg!

Vi förlänger anmälningstiden till kurserna som äger rum måndagen den 29 oktober vecka 44. Sista anmälningsdag är nu på måndag den 8 oktoberDu har då möjligheten att lyssna på Hanne Uddling, Hanna Dimbodius, Annika Johansson, Tobias Gard, Markus Björnström eller Lasse Lindsjö.

Den 12 november kommer Bo Hejlskov att föreläsa om Autism i skolan - Vad är det och hur gör vi?


MÅNDAG 29 OKTOBER, VECKA 44

Varför är skolarbetet svårt? Språkstörning, dyslexi eller svårigheter att få saker gjorda? Hur vet man och vad gör man? 

Föreläsare: Hanne Uddling
Målgrupp: lärare och elevhälsan
Datum: måndag 29 oktoberl 2018
Tid: 09.00-12.00

Läs mer

Traumatisering i förskola och skola – orsaker, påverkan och stöd

Föreläsare: Hanna Dimbodius
Målgrupp: förskollärarelärare, speciallärare. specialpedagoger samt övriga intresserad
Datum: måndag 29 oktoberl 2018
Tid: 09.00-12.00

Läs mer


Det svåra samtalet

Föreläsare: Annika Johansson
Målgrupp: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
Datum: måndag 29 opktober 2018
Tid: 09.00-12.00

Läs mer

Läslust och språkutveckling i en digital tid

Föreläsare: Tobias Gard
Målgrupp: grundskollärare, skolbibliotekarie, övriga intresserade
Datum: måndag 29 oktober 2018
Tid: 13.15-16.15

Läs mer


Dyskalkyli – aktuell forskning och praktisk arbetsmetodik

Föreläsare: Markus Björnström
Målgrupp: lärare år F-6
Datum: måndag 29 oktober 2018
Tid: 13.15-16.15

Läs mer

Att leda barn och ungdomar med svaga funktioner för impulskontroll

Föreläsare: Lasse Lindsjö
Målgrupp: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
Datum: måndag 29 oktober 2018
Tid: 13.15-16.15

Läs mer

MÅNDAG 29 OKTOBER, VECKA 44


Autism i skolan: vad är det och hur gör vi?

Föreläsare: Bo Hejlskov
Målgrupp: lärare, elevhälsa samt övriga intresserade
Datum: måndag 12 november 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer

Fortsättningskurs för elevassistenter...

Föreläsare: Britt-Inger Olsson
Målgrupp: elevassistenter/stödpersoner/
resurspedagoger
Datum: onsdag 14 november 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Familjedaghemskonferens

Föreläsare: Leif Strandberg, Catarina Sjöberg, Micke Gunnarsson
Målgrupp: dagbarnvårdare
Datum: fredag 16 november 2018
Tid: 09.00-16.30

Läs mer

Tänka, resonera och räkna i förskoleklassen

Föreläsare: Görel Sterner
Målgrupp: lärare i förskoleklass
Datum: onsdag 21 november 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Psykotraumatologi för skolpsykologer – orsaker, uttryck, stöd och behandling

Föreläsare: Hanna Dimbodius
Målgrupp: psykologer
Datum: torsdag 22 novemberr 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer

Skolplikten - med särskilt fokus på förskoleklassen

Föreläsare: Mikael Hellstadius
Målgrupp: alla som arbetar med frågor om skolplikt eller annars vill lära sig mer om området
Datum: tisdag 27 november 2018
Tid: 09.00-12.00

Läs mer


Särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar enligt den nya skollagen

Föreläsare: Mikael Hellstadius
Målgrupp: alla som arbetar med särskilt stöd och extra anpassningar
Datum: tisdag 27 november 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer

Barn med utmanande beteende -Tidiga insatser i förskola och skola

Föreläsare: Britt-Inger Olsson
Målgrupp: lärare, förskollärare speciallärare/specialpedagoger, personal inom elevhälsan
Datum: måndag 3 december 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


 

Kontaktuppgifter

 Lislott Lundahl, lislott.lundahl@goteborgsregionen.se

www.pedagogisktcentrum.se


GR Lärmiljö

Nyfiken på processtöd, kollegialt lärande, skolutveckling samt digitaliseringens möjligheter i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola? Varmt välkomna att kontakta GR Lärmiljö. Vi skräddarsyr processtöden så att de passar just er verksamhet och era behov. www.goteborgsregionen.se/larmiljo


Fortbildningar i naturvetenskap och teknik på Universeum 
klicka här


Vill du inte ha fler utskick med Pedagogiskt Centrums kursutbud?
Klicka här för att avsluta prenumerationen.