Nyhetsbrev nr 12, från Seniorkonsult Direkt i oktober 2018.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi välkomnar Annika!

Affärsrådgivare Annika Hall, Annika Hall AB, har gått med i vårt nätverk. Annika arbetar som föreläsare och rådgivare i frågor runt ägarförändringar och ägar-styrning i familjeägda/partnerägda företag, såväl som anställd som från eget bolag. 

Typiska uppdrag handlar om att hjälpa ägare/ägarfamiljer i beslut kring strategiska ägarfrågor. Det kan exempelvis handla om att stödja familjer i processen runt ett generationsskifte. Hon har också, liksom andra specialister i nätverket, skrivit flera böcker.

Välkommen Annika! 


Elisabet med i en ny bok

Bokomslag, Över en regnbågsfika
Bokomslag "Över en regnbågsfika"

Översättaren och författaren Elisabet Flodin, medverkar i ännu en novellantalogi - Över en regnbågsfika. I boken kan du läsa om självupplevda och skönlitterära berättelser om vardagsbetraktelser över en fika.  

Elisabet har tidigare medverkat i flera olika novellantalogier: Över en fikaOm ett lejon och Över en fika i Svea Rike.


Spread the owl

Länka gärna uggle-symbol till din profilsida på seniorkonsultdirekt.se

Tillsammans blir vi klokare.


Skrivpedagog Eva Stilling arrangerar skrivarkurs i Zanzibar

Eva Stilling

Eva Stilling, Mellan raderna, författare, redaktör och skrivpedagog, leder en skräddarsydd skrivarresa till Zanzibar den 18 februari - 2 mars 2019. 

För dig som både vill fylla på med inspiration i en paradisisk miljö, skriva och prata skrivande med andra, och uppleva Zanzibar. Eva Stilling har lett skrivarkurser i tjugofem år.

Resan arrangeras i samarbete med Afro-Caribbean Travel.

Läs mer om resan här.

Karin: Möt människor där de befinner sig

I vårt expertnätverk ingår Karin Falkeström, kommunikationsstrateg och skribent som driver Idest Kommunikation. Karin har en gedigen utbildningsbakgrund och erbjuder tjänster inom kommunikativ verksamhetsutveckling med fokus på att uppnå en struktur och kultur där människor både vill och kan bidra. 

Vi ställde några frågor till henne om vad en kommunikationsstrateg gör, vad som är viktigt för att vi ska få en en väl fungerande kommunikation och hur vi blir goda kommunikatörer.

Hur arbetar en kommunikationsstrateg och hur kan ett uppdrag se ut?

När jag anlitas som kommunikationsstrateg så handlar uppdraget oftast om att ta fram en plan för hur man ska få människor att ta sig från ett nuläge till ett nytt önskat läge. Dels handlar uppdraget om att få igång en dialog kring vad förflyttningen innebär och varför den är nödvändig. Dels handlar det om att identifiera vilka som kommer att kunna påverka förflyttningen och vilka som kommer att påverkas av den och i vilken omfattning.

I vissa fall räcker det med att informera under processens gång men ofta behöver människor involveras för att kunna känna trygghet, engagemang och en vilja att bidra. En viktig egenskap för en kommunikationsstrateg är förmågan att vara lyhörd för olika individers eller gruppers situation, behov och förväntningar och att kunna anpassa kommunikationens form, innehåll, tonalitet och intensitet. Kort sagt att möta människor där de befinner sig.

Vilka faktorer är viktigast i interaktionen mellan människor för att vi ska få en fungerande kommunikation?

Nyfikenhet och en genuin vilja att sätta sig in andra människors situation, behov och förväntningar är grundläggande för en ömsesidig relation. Likaså är en prestigelös dialog om vad vi ska åstadkomma tillsammans, varför det är viktigt, hur vi följer upp våra ansträngningar och vilka förväntningar vi har på varandra väsentliga faktorer.

I en miljö som präglas av öppenhet och ett nyfiket klimat känner människor sig välkomna och respekterade och kan fokusera sin energi på att åstadkomma gemensamma resultat.

Hur blir jag en god kommunikatör?

Det bästa sättet att bli en god kommunikatör är att utveckla din nyfikenhet och förmåga att lyssna. Och här handlar det om träning. Testa att gång på gång ge dig in i samtal med ambitionen att på riktigt förstå de andras motiv och perspektiv. Uppmuntra alla att komma till tals, håll ögonkontakten med den som talar, ställ klargörande frågor och sammanfatta huvudbudskapen för att säkerställa att du har förstått essensen av det som sägs.

Det är först när du har förstått som du kan förvänta dig att själv bli förstådd. Även om du inte har möjlighet till direktkontakt med dem som du vill nå fram till så har du mycket att vinna på att ta reda på så mycket som möjligt om deras motiv och perspektiv.

Karin Falkeström driver företaget Idest Kommunikation.


Ny forskning om sömn

Forskare har upptäckt en ny revolutionerande behandling som förlänger ditt liv, förbättrar ditt minne och gör dig mer kreativ. Den håller dig smal och minskar sockersuget. Den skyddar dig mot cancer och demens, parerar influensa och förkylning, minskar risken för hjärtattack, stroke och diabetes. Dessutom gör den dig lyckligare och hjälper mot ångest och depression. 

Det handlar om sömn och i boken "Sömngåtan" kan du läsa mer om hjärnforskaren och sömnexperten Matthew Walkers forskning om sömn.

Matthew Walkers bok
Matthew Walkers bok

Har du missat att läsa något nyhetsbrev?

Länkar till våra tidigare nyhetsbrev, hittar du under rubriken "Nyhetsbrev" på seniorkonsultdirekt.se.


Ha en fortsatt fin höst

Fotograf: Sven G Nilsson

Eva och Pia, Seniorkonsult Direkt


Seniorkonsult Direkt är ett rikstäckande nätverk av erfarna konsulter som alla är egenföretagare med minst tio års erfarenhet inom sin specialistkompetens. På seniorkonsultdirekt.se nås specialistkompetens snabbt.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i Seniorkonsult Direkt eller för att du har visat intresse för nätverket Seniorkonsult Direkt. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter