Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Physical Asset Management

Öka värdet av de fysiska anläggningstillgångarna

Den 25 oktober ger vi en konferens om underhållets centrala roll för att effektivt öka värdet som de fysiska anläggningstillgångarna genererar. Begreppet PAM, Physical Asset Management, ingår som en del i det strategiska arbetet med att skapa en god grund för Asset Management.

Vi gör för närvarande en slutlig finjustering av programmet så att det blir i toppklass, men kan redan avslöja att det kommer presenteras olika praktiska fall där man nått framgångar och erfarenheter från en genomförd certifiering enligt ISO 55000.

Vi kommer även få en kort introduktion till standarden SS-EN 16646 – Maintenance within Physical Asset Management, vilket ger en utmärkt start för att komma igång med arbetet för att implementera Physical Asset Management.

Anmäl dig till konferensen här!


Erasmus+ kickoff och uppstartsmöte

Den 17 september hade vi en kickoff och uppstartsmöte för projektet Qualification, Validation and Certification of Maintenance Personnel. Projektet löper över tre år och sex medlemsländer i EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, ingår i projektgruppen.

Det första vi kommer arbeta med är en gemensam struktur gällande kvalifikation av underhållspersonal på alla nivåer inom underhåll, från operativ till strategisk nivå.

Läs mer om Erasmus+-projektet här!

Från vänster; Jaako Tennila (Finland), Damjan Maletič (Slovenien), Mikaela Malmrud (Sverige), Torsten Ekström (Sverige), Guðmundur Jón Bjarnason (Island), Zsolt Nyeste (Ungern), Ingemar Andréason (Sverige) och Tomáš Hladík (Tjeckien). Ej med på bild: Ilkka Palsola (Finland).


Euromaintenance 4.0 genomfördes i Antwerpen den 24-27 september. Det var en enastående prestation av Belgiens underhållsförening, BEMAS, att dra ihop över 1 300 deltagare! Representanter från Svenskt Underhåll var på plats och tog del av valda delar av det mycket omfattande programmet samt genomförde en uppskattad workshop.

Årets underhållsledare 2018, Jimmy Öberg, var nominerad till EMMA, European Maintenance Manager Award, men det var belgaren Marc De Kerf som knep titeln. Du som känner dig manad till att vara med i denna utmaning kan läsa mer om den här - Årets underhållsledare

Nästa Euromaintenance är planerad att genomföras i början av 2021 i Rotterdam. Vi ser redan fram emot att ta vara med på en av Europas största kongresser inom underhåll och Asset Management.


Terminologistandarden på svenska

Den svenska översättningen av terminologistandarden SS-EN 13306 är efterfrågad bland våra medlemmar. Arbetet påbörjades under våren genom att sätta samman en granskningsgrupp inom SIS. Det visade sig dock att arbetet var mer omfattande än beräknat.

Granskningsgruppen är nu i sluttampen av arbetet och efter en remissrunda inom SIS TK 113, tekniska kommittén inom underhåll, så bör publicering kunna ske före årsskiftet. Standardiseringskommittén inom Svenskt Underhåll kommer därefter att påbörja arbetet med tolkningar av viktiga begrepp.

Från vänster: Patrik Malmsten från Veolia, Torsten Ekström från Svenskt Underhåll och Torgny Backlund från Fortum. Ej med på bild: Selma Granlund från Vattenfall.


Hans Johansson

Drönare i underhållets tjänst

På Underhållsdagarna 2018 den 22-23 november kommer Hans Johansson från ideella föreningen Obemannade Luftfartyg Mälardalen berätta om hur drönare kan användas inom underhåll.

Föreningen har till uppgift att stödja medlemmarna och skapa nätverk inom området samt att sprida kunskap och erfarenheter så att fler kan använda sig av den nya tekniken.

Hans menar på att det är relativt få företag som idag genomför inspektioner med drönare på egen hand, men potentialen är enorm. Utvecklingen av drönare går fort och de blir alltmer avancerade.

Med hjälp av kameror, IR-teknik, ultraljudsgivare etc. ökar möjligheterna att öka användningen av drönare inom underhållsområdet, det är bara fantasin som sätter gränser.

Anmäl dig till Underhållsdagarna 2018 här!


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!

Veolia uppgraderar till ett koncernmedlemskap


Höstens aktiviteter 2018


Nyckeltal för underhåll

En workshop där vi går igenom den viktiga standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.

Datum: 11 oktober, Solna, kl. 10.00-17.00

Anmäl dig här!

Se program

Physical Asset Management

En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt öka värdet som de fysiska anläggningstillgångarna genererar.

Datum: 25 oktober, Solna, kl. 10.00-17.00

Anmäl dig här!

Underhållsdagarna 2018

I samarbete med tidningen U&D tar vi återigen ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Datum: 22-23 november, Lidingö, kl.13.00-13.00

Anmäl dig här!

Se program


Torsten Ekström

Framtiden är redan här!

I samband med en givande helg i Antwerpen med våra kollegor inom EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, fick vi ta del av ett antal nya underhållsbegrepp.

Prediktivt Underhåll har varit på tapeten under lång tid, men tack vare den nya tekniken ökar möjligheten att skapa mer pålitliga förutsägelser. I förlängningen går det att skapa noggrannare prognoser och vi kan bygga upp ett prognostiserat underhåll.

Genom att dessutom använda sig av neurala nätverk, artificiell intelligens och machine learning kan system själv skapa en rekommenderad åtgärd och beställa reservdelar, ett preskriptivt underhåll. Uppkoppling mot molnet och hantering av stora mängder data gör att arbetet underlättas ytterligare.

Andra begrepp som exempelvis Block Chain har börjat florera och jag är övertygad om att vi kommer att få se många fler i framtiden.

Hur mörk är framtiden?

I filmerna om Terminator med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen målades det upp en dystopi där ”Skynet”, en superdator som tar över världen, hotar att utrota hela mänskligheten. Dessa och andra filmer i samma genre har skapat en mörk bild av framtiden. En del har kanske blivit rädda för den nya tekniken.

Rädslan inför introduktionen av ny teknologi har dock alltid funnits. Utvecklingen av telefonin för över hundra år sedan förutspåddes skapa stora problem och den skapade oro hos många. Med facit i hand inser vi att vi ofta målar upp framtidsscenarier som sällan stämmer överens med verkligheten.

Viktiga frågor att ta upp

Den nya tekniken kräver dock att vi börjar pratar om moraliska och etiska frågor om hur den bör användas. Kan ansiktsigenkänning anses som ett intrång på den personliga integriteten? Är det OK att drönare surrar kring oss som flugor? Bör vi vara uppkopplade och tillgängliga dygnet runt? Vad händer med jobben?

Dessa och andra frågor behöver svar och det är därför bra att ta med dem i debatten om ny teknologi. Vi ska styra tekniken, inte tvärtom. Inom EU pågår redan den debatten och det blir intressant att följa utvecklingen.

Den nya tekniken som ett hjälpmedel

Jag är ändå övertygad om att nya tekniken kommer vara ett hjälpmedel för att underlätta arbetet inom bl.a. underhåll snarare än ett hot.

Behovet av underhåll kommer alltid att finnas, men vi måste anpassa oss allt snabbare till den nya tekniken. Framtiden är redan här och vi behöver ta kommandot.

Torsten Ekström
Vd på Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Joakim Danielsson

Ständiga förbättringar

Min morfar brukade säga, –”Med ett par dröppar bra olja på rätt ställen med jämna mellanrum kan man skapa en förmögenhet”.

Det var väl kloka ord från en sågverksägare i början av sjuttiotalet, men i takt med att Industri 4.0 och Smarta Fabriker gör sina intåg och vinner mark inom de flesta branscher så har tiderna förändrats radikalt.

Behovet av nya metoder, verktyg och tekniker som Big Data, 5G, IIoT, Digitala Tvillingar, AI, AR, VR m.m. blir allt viktigare i och med att kraven på ökad lönsamhet, energieffektivisering och hållbar utveckling ökar.

Det är viktigt att underhållsverksamheten håller jämna steg med den snabba teknikutvecklingen. Kraven på underhållspersonalen blir allt mer omfattande, både vad gäller yrkesområde och kompetensbehov, och de kommer att förändras över tiden.

För att klara denna utmaning så är det min övertygelse att operatörsunderhållet måste understödja i betydligt högre grad för att ge underhållspersonalen ett större utrymme så att de kan arbeta långsiktigt och proaktivt.

Underhållet måste fokusera på ständiga förbättringar och arbeta med utveckling av befintliga anläggningar, nyanskaffning, reservdelshållning, felsökningsmetodik, och underhållstrategier.

Som medlem i Svenskt Underhåll har du möjlighet att nätverka med andra för att öka kunskapen och bli effektivare inom underhållets samtliga spektra. Detta är styrkan i föreningens arbete med att hjälpa sina medlemmar att utvecklas inom underhåll.

Joakim Danielsson
Styrelseledamot i Svenskt Underhåll och lärare på GTC, Göteborgs Tekniska College


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration 

Dataskyddspolicy