Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från FU augusti 2018

Projekt för att öka den digitala kompetensen hos medarbetare i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd undersöker nu intresset bland branschföretag med max 50 anställda att delta i ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden). Som deltagande företag finns möjlighet att påverka och erhålla kostnadsfri kompetensutveckling för medarbetare inom området digitalisering.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har för avsikt att skicka in en projektansökan och ta rollen som projektägare om intresset för delaktighet finns hos branschföretagen. Utlysningen för projektet heter ”Säkrad kompetens med särskilt fokus på digital utveckling” och den kan läsas i sin helhet via knappen nedan.

Om du vill veta mer om projektet, eller är intresserad av att delta med dina anställda, är du välkommen att läsa mer på vår hemsida. 

Ny analys av fastighetsbranschens kompetensbehov

Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tagit fram en analys för 2018 angående fastighetsbranschens rekryteringsbehov. Denna har skickats till alla Sveriges yrkeshögskolor som underlag inför deras ansökningar om utbildningsplatser för kommande läsår. Det vi ser är att branschens behov av kompetens fortsatt är stort samt att antalet befintliga utbildningplatser ej räcker till för att täcka behovet av respektive yrkesroll. 

Du kan ta del av analysen i sin helhet genom att klicka på länken nedan.

Lägre söktryck till VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet

Skolverket har nu släppt preliminär statistik angående vilka nationella gymnasieprogram elever har sökt i första hand inför läsåret 2018/2019. Statistiken visar att söktrycket till VVS- och fastighetsprogrammet är något lägre i år än förra året (1500 sökande jämfört med 1525 sökande 2017/2018). 

Då kompetensebehovet inom fastighetsbranschen fortsatt är stort är det problematiskt att så få elever söker in till gymnasieprogrammet. 

– Det här är en av de stora problembilderna i branschen, säger Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Hon fortsätter:

– Det är vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tillsammans med arbetsgivare, utbildningsanordnare, politiker och fackliga parter som måste hjälpas åt när det gäller den här frågan. Det behövs fler utbildningsplatser på alla nivåer för att täcka kompetensbehovet, men samtidigt måste dessa platser också fyllas med behöriga sökande. Alla fastighetsägare måste gå ut och säga att de här kunskaperna och utbildningarna behövs. Risken är annars att man får lägre och lägre kompetens i branschen.

Ett verktyg för att underlätta kompetensförsörjningen till branschen är validering via FAVAL. Detta för att både synliggöra medarbetarnas befintliga kompetens och för att enkelt kunna individanpassa kompetensutvecklingen och erbjuda specifik fortbildning efter behov. Validering och fortbildning garanterar att medarbetarna är uppdaterade och kunniga på alla områden som ingår i yrkesrollen. Med hjälp av FAVAL kan man också kartlägga kompetensen hos presumtiva nya medarbetare för att säkerställa att de har den kompetens som branschen och yrkesrollen kräver. 

– FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utbilda rätt kompetens för branschens yrken, säger Lena Nyquist. Arbetsgivare i branschen har redan börjat använda FAVAL för att validera och fortbilda sin personal, och intresset för detta ökar hela tiden. Med FAVAL kan man lyfta kompetensen internt samtidigt som man kan underlätta vägen in i branschen för exempelvis personer i omställning från en annan bransch eller nya svenskar.

Trygghetsfonden TSL upphandlar validering

Från och med den 1 november 2017 har Trygghetsfonden TSL börjat arbeta med en ny verksamhetsmodell. Den innebär att TSL-systemet utöver jobbcoaching kan erbjuda validering mot yrkesroller i olika branscher till uppsagda kollektivanställda arbetare. Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har under en tid träffat TSL och fört diskussioner om att FAVAL Validering ABs validering mot fastighetsbranschens yrkesroller borde ingå som en av de valideringar TSL kan erbjuda.

Nu har detta arbete med TSL gett resultat och det finns en upphandling ute angående validering. Vi är glada att kollektivavtalsanställda i omställning kommer att kunna dra nytta av FAVAL för att förenkla vägen till ett arbete i fastighetsbranschen! 

Vi har en spännande nyhet!

Det händer mycket just nu hos oss på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och FAVAL Validering AB! Vi är glada och stolta att vi inom kort, närmare bestämt den 31 augusti, kommer vi kunna släppa en stor nyhet. En nyhet som vi tror kommer att göra stor skillnad för branschen.

Håll utkik i våra olika kanaler så som Facebook, Twitter och Instagram för att inte missa något! 

Följ Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd på Instagram!

Nu finns vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd på Instagram! Följ oss där och dela gärna vidare den information som vi sprider. Vi heter @fastun_se på både Instagram och Twitter. Du kommer till vårt konto på Instagram genom att klicka på knappen nedan. Välkommen till oss!

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss här.

Besök oss på www.fastun.se eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebooktwitteryoutubelinkedininstagram

Vi tryggar branschens framtid!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.