Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren


Hej alla!
 

Glädjande nog händer det en hel del i psykosvården just nu. Den nationella arbetsgruppen för schizofreni kommer att träffas i oktober för att arbeta vidare med det nationell vård- och insatsprogrammet för schizofreni. PsykosR utvecklingsarbete kring levnadsvanor och förbättrad fysisk hälsa hos personer med psykossjukdom har dragit igång och det är inte långt kvar till PsykosRs temadag den 17/10. Om du inte anmält dig gör det här.
Dessutom har PsykosR nu publicerat sin årsrapport för 2017 som du hittar här. En liten påminnelse till alla er som är intresserad av psykosvård följ oss på Facebook PsykosR- för bättre psykosvård.

Svält under fostertiden påverkar risken att drabbas av schizofreni. 
En studie i Nature  har undersökt barn som föddes under hungersnöden i Holland 1945 och i Kina (1959–1961) och risken att drabbas av schizofreni. Läs mer

Identifierade riskfaktorer för suicid hos personer med schizofreni 
En sammanställning av aktuell kunskap kring hur vi kan förbygga suicid hos personer med schizofreni har gjorts.  läs mer

Hur kan vi bättre förstå de mekanismer som ligger bakom psykossjukdom?
Denna studie gav insyn i hur den dysfunktion som ligger bakom psykossjukdom ser ut. Studien belyste hur man kan använda omvänd teknik för att återupprätta fysiologiska och beteendemässiga fenotyper vid neuropsykiatriska sjukdomar genom att använda djurstudier. Läs mer

D-vitaminbrist kan påverka symptombilden vid schizofreni
D-vitaminbrist associeras till flera psykiska sjukdomar som allvarlig depression, schizofreni och kognitiva problem hos den generella populationen. Det verkar därtill finnas ett samband mellan D-vitamin brist och symptombild vid schizofreni. Denna studie visar att personer med psykossjukdom och samtidig depression, suicidalitet och agorafobi skulle kunna gynnas särskilt av att få D-vitamintillskott. Läs mer

Studie på råttor för att veta mer
En studie på råttor undersöker mekanismer som kan ha betydelse för behandling vid schizofreni.  Studien ger ledtrådar kring bakomliggande orsaker till bristande impulskontroll och kognitiva problem vid schizofreni.  Läs mer

Korta nyheter

Hur behandlar man våldsamma patienter med respekt?
Här några råd från Psychiatric News läs mer 

Psykisk ohälsa, missbruk och samsjuklighet ska kartläggas. 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga hur samsjukligheten ser ut för beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Läs mer

Vad skiljer psykiatrin från andra medicinska specialiteter? 
Vi som arbetar inom psykiatrin måste placera oss i de större medicinska sammanhangen, säger Dr Stephen M. Strakowski. läs mer


PÅ GÅNG


Anmälan till
Mental health eveningden 10 oktober 
här 

PsykosR:s temadag Program och inbjudan här 

OBS Sista anmälningsdag 5/10

Länkar

Hemsidan PsykosR

Psykiatrikompassen

 

Följ oss på Facebook

Ingen kultur kan leva för evigt, om den inte är tillgänglig för alla

Mahatma Gandhi

 

VAD GÖR NI HOS ER?

SKA NI HÅLLA ETT SEMINARIUM ELLER EN KONFERENS?

HAR DU FÅTT HÖRA NÅGOT BRA,

 

VAD SKULLE DU VILJA HÖRA FRÅN ANDRA?

GÖRdu något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss!

info@psykosr.se

 

   För att avsluta prenumerationen, klicka här