Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Företrädesemissionen säkrar språnget från medicinsk forskning till läkemedelsutveckling

Under perioden 4-18 september 2018 genomför CombiGene en företrädesemission som om den fulltecknas kommer att tillföra bolaget cirka 31 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till cirka 75 procent. Kapitalet som nyemissionen tillför CombiGene innebär tillsammans med anslaget om 3,36 miljoner euro från Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och utveckling) att CombiGene är väl rustat att ta epilepsiprojektet CG01 fram till kliniska studier. CombiGene tar därmed det avgörande språnget från medicinsk forskning till läkemedelsutveckling.


Presentation Biostock Live

Kapitalmarknadsdag i Stockholm med flera ledande life science-bolag där också CombiGene deltog

Onsdagen 29 augusti arrangerade Biostock en kapitalmarknadsdag där CombiGene deltog med VD Jan Nilsson och FoU chefen Karin Agerman.

SE PRESENTATION >>

Intervju Biostock Live

FoU chefen Karin Agerman och VD Jan Nilsson intervjuas i samband med BioStock Live kapitalmarknadsdag.

Du kan se Karins och Jans pratstund med BioStocks analytiker Linus Flink Elmfors efter presentationen nedan:

SE INTERVJU >>


I en intervju med Finwire berättar Jan Nilsson bland annat om framtiden

I en ny intervju den 3 september med Finwire.tv berättar vd Jan Nilsson om bolaget, marknaden och planerna framåt.

SE INTERVJUN >>


Panion rapporterar om säkerhetsstudie med hundar – inga negativa observationer

Panion Animal Health AB utvecklar en unik genterapi för behandling av hundar som lider av epilepsi. Panions behandling är baserad på den genterapeutiska teknologi som CombiGene utvecklat och som CombiGene har utlicensierat till Panion för användning inom det veterinärmedicinska området.

Panions säkerhetsstudie genomfördes under ledning av docent David Woldbye vid Köpenhamns universitet. De första preliminära resultaten visar att alla de behandlade hundarna har genomfört studien utan några observerade negativa effekter.

CombiGene vill ta detta tillfälle i akt och gratulera våra kollegor på Panion till den lyckosamma studien!


Intervju med Jan i Biostock

»Under 2018 kommer vi tillsammans med CGT Catapult att driva processutvecklingen av vår läkemedelskandidat CG01 för att under 2019 påbörja de regulatoriskt obligatoriska biodistributions- och toxikologistudierna.« — Jan Nilsson, vd CombiGene

LÄS INTERVJU >>


Genevägen #3 2018

Vår tanke med ”Genevägen” är att hålla dig uppdaterad om bolagets resa och utveckling och låta dig ta del av våra forskningsrön och framgångar på vägen.


Kort om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du visat intresse för vårt företag.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.