Sidhuvud månadens nyhetsbrev

Kortfattad information inom kartområdet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kartnytt nr 2, 2018


Hej kartvänner! 

Det här blir ett kortare Kartnytt än normalt, med endast tre punkter:

  • Anmälan till grundkurserna i kartritning och kartkontroll öppnad
  • Arbetsgrupp för större kartskalor snart igång
  • Nytt kartkonvent i vinter

Niklas Wrane, arrangemangsutveckling, inkl. kartfrågor
niklas.wrane@orientering.se

Kartgruppen,
kartsupport@orientering.se


Anmälan öppnad till kurserna i kartritning och kartkontroll i Katrineholm

Välkommen till Katrineholm 29-30 september! Då blir det en utbildningshelg med fokus på kartritning och kartkontroll.

  • Kartritningskursen vänder sig till nya potentiella kartritare.
  • Kartkontrollantkursen vänder sig till både nya och befintliga kartkontrollanter (fokus på tekniska kontrollen för befintliga kontrollanter).
  • Även distriktens kartansvariga är inbjudna att delta under helgen.

Även utan ambition om att rita nya kartor eller kontrollera dem, kan kurserna vara lämpliga för dig som är kartansvarig i klubben.

Anmälan är öppnad och en mer detaljerad inbjudan än tidigare finns ute.

Sprid gärna den här informationen, speciellt om du vet någon som skulle kunna vara intresserad. Kanske finns det ungdomar i klubben som vill gå? 

Läs mer


Arbetsgrupp för större kartskalor snart igång

På förbundsmötet i mars 2018 beslutades det att göra en utredning om större kartskalor.

Som stod i förra numret av Kartnytt är övergripande uppdrag att samla in fakta och kunskap för att fatta beslut om vilka skalor som är bäst lämpade för respektive distans och ålder, givet de förutsättningar och ramar vi har att förhålla oss till.

Fyra personer med olika bakgrund har hört av sig, vilket är jätteroligt. Vi avser få med ytterligare några innan arbetet påbörjas.

Ambitionen är att kunna ha en förändring på plats till tävlingssäsongen 2019.

Troligen nytt kartkonvent i vinter

Normalt anordnar SOFT ett kartkonvent vartannat år. Senast var i januari 2018, men troligen blir det ett nytt kartkonvent redan nu i vinter. Anledningen är att den nya sprintnormen förväntas komma ut under senhösten och det därför känns angeläget att träffas.

Preliminär helg för konventet är 19-20 januari 2019.

Plats är planerad till södra Sverige och en förhoppningsvis snöfri sådan.


Du får detta mejl eftersom du har ett uppdrag inom kartområdet i svensk orientering, alternativt att du anmält intresse om att få e-post om kartnyheter.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.


Svenska Orienteringsförbundet. Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
Telefon: 010-4765360. E-post: info@orientering.se. Hemsida: svenskorientering.se