Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

                             

Nu är det dags att välja genetik!

Vi har under flera år sett en stark produktionsökning i svensk grisproduktion och när 2017 års WinPig resultat redovisades slog de alla förväntningar. Den ”nya” genetiken som introducerades 2013 har höjt produktiviteten ut på gårdarna över förväntan.

Inför hösten står vi återigen inför förändringar på genetiksidan. Topigs Norsvins exklusivitetsavtal på moderraserna löper ut sista oktober. Nya avtal har förhandlats fram med de världsledande avelsbolagen DanBred och Topigs Norsvin vilket möjliggör det för oss att uttöka vårt sortiment från och med 1 november med moderraser från DanBred. I och med detta kommer vi att kunna erbjuda semin från 4 moderraser och 3 faderraser.

I och med detta införs samma betalningssystem som i övriga europa. En avelsavgift per sugga i produktion (SIP) och en avelsagift per semindos. Det innebär också att alla grisproducenter, oavsett rekryteringsform, måste göra ett aktivt val om vilken modergenetik man vill ha på sin gård, oavsett om man vill byta moderras eller fortsätta med det man har idag.

Vilken genetik som passar den enskilda gården bäst är beroende av produktionsform och framtidsplaner. Ring gärna vår jourlinje: 010-130 89 50 eller prata med Gård & Djurhälsans veterinärer eller produktionsrådgivare, www.gardochdjurhalsan.se

                                        

                       

                            

            

Försäljningsstatistik livdjur och semin

Försäljningen av livdjur fortsätter att minska och har minskat med 3,6% sedan årets början. Ämne är den största kategorin och står för 37% av volymen, medan dräktiga djur och obetäckta står för 31% vardera.

Försäljningen av semin har minskat med 1% sedan årets början. Det är främst försäljningen av doser från moderraserna som minskar. Från årets början har försäljningen minskat med 5,8%. Försäljningen av doser från faderraserna har minskat med 0,5% från årets början.

Gård & Djurhälsan lanserar podd om ekologisk grisproduktion - Lyssna du också!

I somras lanserades Gård & Djurhälsans nya poddsatsning;

Grispodden som är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling.

Under hösten kommer Gård och Djurhälsan att släppa ytterligare podcastavsnitt där olika ämnen inom den ekologiska produktionen diskuteras.

”Är du intresserad av ekologisk grisproduktion, nyfiken på att ställa om din gård eller har sedan länge varit en av de ekologiska bönderna på den svenska marknaden?

Här kommer du få svar på vad man behöver tänka på om man när nyfiken på att starta upp eller ställa om sin mark till ekologisk, hur produktionen ser ut idag och vad vi tror om framtiden inom den ekologiska grisproduktionen. 

Lyssna podcast Gård & Djurhälsan i din app eller via hemsida www.gardoch djurhalsan.se” berättar Elin Karlsson, som drivit projektet

             

Fokus på hållbarhet på årets Agri Benchmark konferens

Sverige ingår Nötköttsnätverket Agri Benchmark ihop med 30 länder som tillsammans står för 75 procent av världens nötköttsproduktion. Årets Agri Benchmark konferens ägde rum på Irland i mitten av juni där det diskuterades mycket kring hållbarhet och marknad. Här hittar du presentationer från Global day där bland annat Irland med sitt Origin green visar hur de arbetar mot ökad hållbarhet genom ökad effektivitet ute på gårdarna. Meat & Livestock Australia berättade om "The global beef consumer - A diverse demanding beast" 

Topigs Norsvin har invigt ett nytt forskningscenter i Kanada

Den 27 juni höll Topigs Norsvin den officiella öppningen av sitt nya forskningscenter Delta Canada. Öppningsevenemanget besökte nästan 1000 kunder och andra relationer. Delta Canada är ett viktigt steg i den vidare utvecklingen av Topigs Norsvin som global leverantör av genetik. Det gör det enklare och snabbare att leverera kunder i USA och Kanada, men också resten av världen med den senaste toppgenetiken. De första djuren lämnas i slutet av året.

Hans Olijslagers CTO of Topigs Norsvin: "Delta Canada ökar väsentligt den genetiska utvecklingen i vår Z-line och TN Tempo. Det ingår i Topigs Norsvins långsiktiga avelsstrategi och kommer att bidra väsentligt till vårt mål att fördubbla genetiska framsteg under den kommande perioden."

Beläget nära Woodlands i Manitoba, Kanada, har företaget byggt detta nya forskningscenter med den senaste tekniken för att ge maximal djurskydd, högsta nivå biosäkerhet och minimal miljöpåverkan. Platsen är isolerad från annan grisproduktion men ligger nära Winnipeg Richardson International Airport, vilket gör det möjligt att exportera sperma med högsta genetiska värde till kunderna. Den totala investeringen är 10 miljoner euro eller 15 miljoner dollar.

Delta Canada rymmer 2600 grisar och kommer att testa 7500 unga djur av TN Tempo-linjen och Z-line-dammen varje år. Delta Canada, precis som Delta Center i Norge, är utrustad med IFIR-matningsstationer för individuell registrering av foderintag och en CT-skanner som gör det möjligt att förbättra köttkompositionen, robustheten och köttkvaliteten snabbare och med större noggrannhet.        

          

          

Vill du producera 30 smågrisar per årssugga?

Expertgrupperna är en del av ett större projekt med namnet 30 för 550, mer information om projektet finns längre ner på sidan. Expertgrupperna består av både svensk och utländsk expertis samt en deltagare som inte ännu är expert men som har ett stort intresse i ämnet. Detta för att säkra en hög kompetens även fortsättningsvis i Sverige. Expertgrupperna träffades för första gången i april 2016 och har haft ytterligare två träffar där resultatet har förmedlats till övriga i gruppen av experter under 2017 och 2018.

Projektet kommer att avslutas med en turné på fem olika platser i Sverige där vi bjuder in dig som grisföretagare och dina anställda. Varje expertgrupp redovisar resultaten från testgårdarna samt vilka de viktigaste managementrutinerna för att producera 30 grisar per årssugga. 

På följande platser och datum är turnén planerad:

 Ängelholm 3/10
• Kalmar 10/10
• Skara 31/10
• Västerås 7/11
• Norrland 28/11

 Varje träff kommer att vara en heldag med start kl 9.00 till 16.00 där varje expertgrupp kommer att ha knappt en timme på sig att presentera sina resultat. Även finansiärerna kommer att delta och deltagarna kommer att få möjlighet att träffa även dessa. Målet med varje träff är att deltagarna ska komma hem med nya idéer som förbättrar produktivitet och lönsamhet i den egna grisproduktionen.

             

Insättning av nya kalvar på Gunnarstorp

Denna veckan har Svensk Köttrasprövning satt in nya tjurar på sin station Gunnarp denna veckan. Årets kalvar är födda 20 december till 10 april. Fördelningen är 25 Angus, 77 Charolais, 33 Hereford, 15 Limousin och 29 Simmental.

Nästa vecka sker veterinärbesiktning och 200-dagars vägningen. Startvägning sker i september och sortering sker sedan längs vägen fram till auktionen i mars.

Restaurangbranschen i gemensamt upprop för ökad efterfrågan på svenska råvaror

Sommarens torka i Sverige har slagit hårt mot skördarna i hela landet. Detta har lett till brist på bete till djuren och därför tvingas bönderna skicka djur till slakt tidigare än beräknat. Det ger ett överskott av svenskt kött, nu och de kommande månaderna. Torkan har även påverkat skörden av svenska grönsaker. 

Genom att öka efterfrågan på det svenska köttet under hösten och vintern kan vi tillsammans korta köerna till slakterierna och stödja svenska bönder i den svåra situationen. Då slakterierna endast har möjlighet att slakta de djur det finns avsättning för, styrs slakteriernas kapacitet till stor del av efterfrågan på svenskt kött.

Vi behöver alla hjälpa till att stödja de svenska bönderna genom att prioritera att köpa svenska produkter, både som enskild konsument och som aktör i restaurangbranschen. Prioritera svenskt kött när du väljer att köpa kött och välj svenska grönsaker och frukt så långt det är möjligt. Det är även viktigt av miljö- och djuromsorgsskäl att välja svenskt.

Vi inom restaurangbranschen, privata restauranger och krögare samt ett stort antal av Sveriges grossister med såväl offentlig måltidsverksamhet som privata restauranger som kunder samt organisationer, går nu samman i ett gemensamt upprop för att ta ansvar för att på olika sätt stödja de svenska bönderna genom att prioritera att köpa deras produkter. Bakom uppropet står följande av branschens aktörer och många av deras kunder.

- För mig som kock och representant för restaurangbranschen är det extra viktigt att stötta svenska bönder. Ett bra sätt är att upphandla och fråga efter svenskt kött och svenska råvaror, frukt och grönt. Efterfrågan är viktig för en långsiktig livsmedelsproduktion i Sverige av produkter med hög kvalitet, säger Fredrik Eriksson, krögare på Långbro värdshus, restaurang Asplund och kreativ ledare för Restaurangakademien.

Initiativtagare är Fredrik Eriksson, krögare, tillsammans med
Martin & Servera, Håkan Åkerström, vd
Menigo, Jonas Köhler, vd
Svensk Cater, Lars Carlsson, vd
Fällmans Kött, Christer Läckgren, vd 
Servicestyckarna, Claes Bäck, vd
LRF, Åsa Odell, 1:e v ordf. 
Svenskmärkning AB, Maria Forshufvud, vd 
Svenskt Kött AB, Elisabet Qvarford, vd

Beställ semin och förnödenheter online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren. Titta in på kottforetagen.se

Erbjudande i augusti

Erbjudande i september

                        

               

ICA dubblar volymerna på köttfärs

Efter sommarens torka har Ica beställt dubbelt så mycket svensk köttfärs till sin kampanj som börjar i veckan. Istället för 350 blev det 700 ton.

Icas presschef Ola Fernvall säger till tidningen Land att det finns en stor oro inför den situation som landets bönder hamnat i efter den extremt långdragna värmeböljan med torka och foderbrist som följd.

– Vi är bekymrade över den här situationen. Vi vill att kunderna ska ha tillgång till svenskt kött även i framtiden, säger han.

Inför den kampanj som drar i gång i veckan hade Ica planerat att köpa in 350 ton, men under sommaren beslutades att dubblera mängden till 700 ton.

– Det vi kan bidra med är att sälja så mycket svenskt kött som möjligt. Ju mer vi säljer, ju mer pengar får lantbrukarna in, säger Ola Fernvall.

Tidigare har Axfood gått ut med att de köpt in 200 ton mer svenskt kött, som de rear i sina Hemköp- och Willys-butiker från den här veckan. Anledningen är att de vill stötta torkdrabbade bönder.

Konkurrenten Coop uppger i ett mejlsvar till Land att: ”Allt pekar mot att även Coop kommer att göra fler kampanjer på svenskt kött i höst även om inget är 100 procent spikat i dagsläget.”

Film: Bra smittskydd är ingen slump

Gård & Djurhälsan och Svenska Köttföretagen har gjort en gemensam animerad film för att förklara omgångsuppfödning, nyttan med denna kopplat till flexibel ditid och smittskydd.

Tanken är att visa den positiva aspekten av SJV beslut att tillåta vissa producenter, som uppfyller ett särskilt hälsokontrollprogram för smågris, att få vänja av djuren vid i snitt 28 dagar och på så sätt kunna hålla samman sina grupper på ett bra och smittsäkert sätt.

             

70 procent av Sveriges föräldrar vill ha svenska råvaror i skolmaten

Martin & Servera presenterade idag den 4 juli, rapporten Den viktiga skolmåltiden. Det är resultatet av en marknadsundersökning om skolmat bland Sveriges föräldrar som visar att 70 procent tycker att det är viktigt att skolmaten har svenska råvaror.

Vi är stolta över svensk köttproduktion!

Svenska Köttföretagen är ett utvecklingsbolag som ska öka lönsamheten för våra kunder genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att fortsätta den positiva trenden för svensk köttproduktion genom att skapa och stå för framtidstro, hållbarhet, innovation och glädje.

Branschfrågor, som t.ex Handlingsplan Gris, Nöt- och lamm, samt andra branschgemensamma frågor!

Vi erbjuder genetik & livdjur till svenska gårdar i världsklass.

Utbildning och Rådgivning, genom dotterbolaget Gård & Djurhälsan

Konsumentfrågor, genom det delägda bolaget Svenskt Kött!

            

Så här behandlar Svenska Köttföretagen dina personuppgifter

              

GDPR
För oss på Svenska Köttföretagen är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.

Därför välkomnar vi GDPR - den nya EU-förordningen som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

Önskar du avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet, vänligen klicka på länk nedan så tas dina personuppgifter kopplat till vår sändlista bort automatiskt.

           

              

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.