Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2018-08-21

Välkommen till ett nytt läsår!

Nu är vi på Tremedia tillbaka på kontoret med laddade batterier och nya krafter. Hoppas att du också haft en härlig sommar!

Programväljaren på väg
Under vecka 34 ska alla som har beställt vår nationella Programväljare ha fått sin leverans. Tillsammans med Programväljaren levereras Programstrukturer, Gymnasiesärskolan, Presentation ProgramväljarenPlanera ditt gymnasieval och Affischen om Gymnasieskolan.

För er som har en lokalt anpassad Programväljare kan leveransen dröja ännu någon vecka. Detta gäller för dig som använder Programväljaren för Boråsområdet, Fyrkanten, Linköping och Katrineholm.

Riksväljaren levereras separat vecka 42.

Vill du beställa?
Inga problem! Mejla din beställning till order@tremedia.se eller lägg den i vår webbutik.


PowerPoint-presentationer på väg ut via mejl

Har du beställt någon av Tremedias PowerPoint-presentationer inför höstterminen? De är just nu på väg ut, via mejl, till alla som har beställt. Dyker den inte upp hos dig inom kort så mejla anna@tremedia.se så undersöker vi vad som har gått fel vid leveransen och skickar på nytt.

Läs mer om våra PowerPoint-presentationer här >>

FileCentral
Filernas storlek gör att vi använder en tjänst som heter FileCentral. Du får först ett vanligt mejl från oss på Tremedia som talar om hur du ska göra och därefter får ett mejl från FileCentral. I detta mejlet finns en länk som du klickar på och laddar ner filen till din dator.

Extramaterial
Till vissa av PowerPoint-presentationerna finns handledningar eller sammanfattningar. I det mejl du får av oss vid leveransen hittar du mer information om detta.

Ladda ner extramaterial >>

Vill du beställa?
Antingen kan du beställa i vår webbshop tremedia.se eller så kan du mejla din beställning till order@tremedia.se


Basåret förnyas – fler ska kunna läsa vidare

Basåret ska kunna kombineras med andra utbildningar som förbereder för högskolestudier. Det har regeringen beslutat i dag. Beslutet innebär också att de studerande på dessa utbildningar får fler rättigheter och att lärosätena får större frihet i vilka utbildningar de anordnar för personer som behöver komplettera sin utbildning innan de får studera på högskolenivå.

Detta ska börja gälla från den 1 januari 2019

Läs mer på regeringen.se >>


Nya lagar inför terminsstarten

Viktiga ändringar – ett urval

Samling för skolan
Ändringar införs i skollagen med syfte att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom den obligatoriska verksamheten.

Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv
Obligatorisk prao återinförs i högstadiet. Förslaget innebär också att omfattningen i tid av det arbetsplatsförlagda lärandet anges i det utbildningskontrakt som tecknas för en elev som går gymnasial lärlingsutbildning.

En gymnasieutbildning för alla
Ändringarna syftar dels till att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, dels till att förbättra strukturen och kvaliteten på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan.

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan
Blandat annat ska det upprättas en individuell studieplan för nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet, i högstadiet i grundskolan eller specialskolan, och vars kunskaper har bedömts, senast två månader efter mottagandet.

Läs mer på skolvarlden.se >>

”Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2018” >>Läs sammanställningen från Regeringskansliet: 


Alla riksrekryterande utbildningar på ett ställe

Många elever vänder sig till sin studie- och yrkesvägledare med frågor som uppkommit när de läst det reklammaterial som de fått från olika skolor och utbildningar. Det är i detta läget som Riksväljaren kan vara en ovärderlig hjälp för dig som vägledare.

Riksväljaren är ett referensmaterial, en katalog (cirka 110 sidor) som på ett sakligt, korrekt och informativt sätt vill presentera alla de möjligheter som finns. Informationen presenteras på ett snyggt och neutralt sätt som gör att utbildningar och skolor blir lättare att jämföra.

Framför allt hjälper Riksväljaren dig som är vägledare med kunskapen om vad som verkligen gäller för dessa utbildningar.

Riksväljaren innehåller information om:
• Riksrekryterande utbildningar
• Fristående gymnasieskolor
• IB
• Spetsutbildningarna
• Estetiska spetsutbildningar
• Riksidrottsgymnasierna + en förteckning av de nationellt godkända idrottsutbildningarna.

Tremedia bestämmer = inga annonser
Det är kostnadsfritt för skolorna att medverka i Riksväljaren. Tremedia går ut till alla anordnare och samlar in uppgifter och eventuella bilder. Det är sedan vi på Tremedia som redigerar, kontrollerar och presenterar alla uppgifter. Riksväljaren innehåller inga annonser.

Varje utbildning och skola presenteras kortfattat med uppgifter om skolan/utbildningen, kontaktuppgifter med mera.

Distribution vecka 42
Vi kommer i år att distribuera Riksväljaren, likt tidigare år, under vecka 42.


Flera nya uppdrag till UHR

Regeringen har beslutat att ge UHR flera nya uppdrag. Myndigheten ska bland annat precisera de kompetenser som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier, förbereda försök med ett nationellt behörighetsprov och ge förslag på hur antagningsprov till ämneslärarutbildningarna skulle kunna se ut.

Läs mer på uhr.se >>


Nya antagningsregler till högskolan – mer fokus på kompetens

Regeringen har fattat beslut om nya bestämmelser om antagning till högskoleutbildning, med ett större fokus på individens kompetens än tidigare. Det blir också tydligare för den sökande vad som krävs för att kunna antas.

Detta träder i kraft den 1 januari 2022 och ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2022.

Läs mer på regeringen.se >>


Affischen om gymnasieskolan leveras i ett rör

Även affischen "Gymnasieskolan" är på väg ut till alla som har beställt.

Tänk på att den kommer separat i ett rör och inte går i ditt postfack på skolan. Ta en extra titt på skolan om du saknar den. Dyker den inte upp mejlar du anna@tremedia.se.


Migrationsverket avvaktar beslut gällande nya gymnasielagen

Regeringens gymnasielag skulle ge ensamkommande unga med avslag en ny chans att stanna i Sverige genom studier.

Nu stoppar Migrationsverket tillfälligt beslut i vissa asylärenden med den nya lagen.

– Om Migrationsverket inte avvaktar med att fatta bifallsbeslut i ärenden skulle det leda till en rättsosäker situation där beslutet skulle bero på om ärendet prövas av Migrationsverket eller domstolen, säger Inga Thoresson Hallgren, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket.

Läs mer på migrationsverket.se >>

Läs mer på expressen.se >>


Utredning: Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Utbildningsdepartementet startar en särskild utredare ska analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer.

Läs mer på regeringen.se >>

Läs mer på skolvarlden.se >>


Följ oss gärna på Facebook och Instagram ;-)

facebookinstagramhomepage

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2018

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.