Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren! Se det i din webbläsare!

NYHETSBREV 5/2018

Välkommen till årets femte nyhetsbrev från Gård & Djurhälsan FÅR!


Boka foderrådgivning hos Gård & Djurhälsan!

Nu till 70 % rabatt tack vare stöd från Landsbygdsprogrammet, SJV

Gård & Djurhälsan kan nu erbjuda dig foderrådgivning till mycket förmånligt pris. Du som är djurproducent och drabbad av sommarens torka, betalar enbart 30 % av ordinarie pris (Jordbruksverket subventionerar med 70 %).

Läs vilka förutsättningar som krävs här!

Regler kring eventuell import av grovfoder

När det råder torka uppkommer intresse för import av grovfoder.

Vid import ställs det större krav på dig avseende fodrets säkerhet i och med att du ska säkerställa att fodret tillverkats i enlighet med EUs regelverk men även att det är säkert – du fungerar som målvakt för att det foder som tas in är säkert och av lämplig kvalitet. Läs Jordbruksverkets regler för import av foder till Sverige här.

Läs mer om torkan här!

Fästingar

– viktigt att skydda lammen från dessa!

Fästingar är samlingsnamnet på små spindeldjur. De är parasiter som behöver suga blod för att utvecklas.

Det finns ca 20 olika fästingsorter i Sverige men de som har betydelse för fåren är vanlig fästing, Ixodes ricinus, samt den på Gotland förekommande fårfästingen, Haemaphysalis punctata. Vanlig fästing angriper djur av alla arter (även människa) medan fårfästingen föredrar får och lamm.

Läs mer här!

Snabba tips om du har brist på bete och vinterfoder

Se till att vänj av lammen från tackorna. Är lammen över sex veckor och ingen tillväxt sker på grund av foderbrist, vänj av lammen. Tackorna skall inte konkurrera med lammen om maten. Efter sex veckors laktation är tackans mjölk, normalt sett, näringsfattig. Är det dessutom betesbrist så finns det tyvärr inget för lammen att hämta där. Läs mer här!

Debattartikel i Land Lantbruk från Gård & Djurhälsan:

”Hjälp till att hitta foder till djuren”

All hjälp behövs för att undvika avliva djuren
För att lösa den allvarliga situation som blivit efter torkan behöver vi känna lojalitet med de som drabbas och se allvaret i situationen. "Om var och en går till sig själv och gör det ”jag kan göra” för att hjälpa till så kommer vi att lösa detta", skriver Kees de Jong, vd för Gård & Djurhälsan i debattartikel i Land Lantbruk.

Läs artikeln här!

Se upp för fluglarvsangrepp på dina får!

Fluglarvsangrepp är något av det mest obehagliga en fårägare kan råka ut för på sina djur. Särskilt vid värme och hög luftfuktighet är förloppet snabbt och kan vara livshotande.

Fluglarvsangrepp på klöv med fotröta.

I Storbritannien och Nederländerna räknar man med att ett par procent av fåren blir angripna årligen. Oftast har man två ”angreppsvågor”, en på våren som drabbar tackorna och en på sensommaren som går mer på lamm. Vanligen är det spyflugor av släktet Lucilia, guldflugor på svenska som orsakar de här angreppen men de följs ofta av andra spyflugearter. Läs mer här!

Torkan och giftiga växter för får

Vid betesbrist kan det hända att fåren äter växter som de i normala fall inte bryr sig om.

Växters giftighet kan variera för olika djurslag och olika delar på växten kan vara olika giftiga. Torkning och ensilering kan påverka både växtens giftighet och hur smaklig växten är för djuren. Fortfarande är mycket okänt om hur olika giftiga substanser i växter verkar i kroppen och hur olika ämnen i samma växt samverkar. 

Läs mer här!

Grovfoderersättning för Får och Lamm

Lantmännen och Svenska Foder har lanserat anpassade foder som kan ersätta en viss del grovfoder i foderstaten hos våra får.

Fodren är avpassade för låga grovfodergivor. Detta kan passa väldigt många som har brist på grovfoder. Priset på pelletsen ligger runt 2,50 kr/kg. Dessa grovfoderersättare är i första hand baserade på fiberprodukter som betfiber, luzern, grönfodermjöl, kli mm. Man ger en bas av grovfoder och kompletterar med pellets. Grovfoderbasen kan vara bete, ensilage, hö eller halm.

Läs mer här!

Hälsa under hösten

Nu börjar sommaren gå mot sitt slut.
Djuren har fått en lång och välbehövlig betesperiod och visst, den är inte slut än på ett tag. Som alltid med får har vi stor nytta av att ligga steget före. Att fundera ut en strategi och vara förberedda. Hur skapar vi en god hälsa på hösten?

Läs mer här!

E-coli i dricksvattnet? Så skyddar du djuren!

Tarmbakterier har upptäckts vid provtagning av dricksvattnet i Lidköping

SVA har publicerat information om vad du ska tänka på när det gäller E.coli i dricksvatten till djur, och hur du undviker att djuren blir sjuka.
Ta del av SVA:s information här!

Examensarbete om mineralstatus hos fårbesättningar i Uppland

Det finns risk att produktiviteten, djurhälsan och lönsamheten påverkas av både under- och överutfodring av mineraler.

Därför utfördes ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Gård & Djurhälsan där leverprover från 8 stycken besättningar analyserades för koncentration och variation av mikromineralerna selen (Se), kobolt (Co) och koppar (Cu). En enkätstudie utfördes för att se om skillnader kunde kopplas till faktorer som kön, ålder eller utfodring.
Läs mer här!

Klövklippning i fotrötesmittade besättningar

Vid fotröta i besättningen är det extra viktigt att tänka på smittskyddet när klövarna klipps då klövsaxen och även händerna kan föra smittan vidare till andra besättningar.
Läs mer här!

Foderindustrins Grovfoderersättare

Theo den Braver har sammanställt de ”Grovfoderersättare” som till dagsdato finns att tillgå från vår foderindustri i Sverige.

Foderföretagen har lite olika inriktning på fodren och hur de skall användas. Ex ”Ko Fiber Grund” passar väldigt bra i mixervagnar då det är mjölfoder, ett enkelt sätt att dryga ut mixen. ”Galant Grov” passar väldigt bra att dryga ut ett grovfoder med. ”Tuva” sortimentet passar bra att kombinera med halm och dryga ut grovfoder med. Tänk på att mineraltillsatserna skiljer väldigt mycket mellan de olika fodren.

Läs mer här

Att tänka på inför installning

Ulrika König och Malin Bernhard

Snart är det dags för installning och för vårlammande besättningar även betäckning. Nu är det hög tid att ta ställning till om vissa djur kanske inte ska betäckas utan hellre skickas på slakt och se över avelsdjuren så att de har så goda förutsättningar som möjligt för en lyckad betäckningssäsong.

 

Inventera foder och strö

Nu när snart även tredjeskörden är inne är det hög tid att snabbt inventera foder och strö. Tänk också på att ta foderanalyser, extra viktigt om du har lite ont om foder för att kunna hushålla med resurserna utan att riskera under- eller överutfodring av några djur.  

 • Hur många djur kommer du ha i respektive djurkategorier på stall; Vinterlamm? Låg dräktiga tackor? Högdräktiga tackor? Digivande tackor? Sintackor?
 • Hur många stalldagar med respektive djurkategori?
 • Hur mycket grovfoder har du? Av vilken kvalitet?
 • Vilken möjlighet har du att komplettera ditt grovfoder?
 • Och slutligen; kommer fodret att räcka till? Kan alla tackorna betäckas? Behöver du slakta fler djur?

Inför installningen är det också bra om du kan vänja djuren succesivt vid den nya foderstaten genom att börja utfodra ute på bete om det inte redan gjorts. Och glöm inte bort mineralfodret!

Hullbedöm tackorna

Vid betäckning ska tackorna ha hullpoäng 3-3,5. En hullbedömning nu ger svar på hur väl du lyckats med utfodringen av tackorna sen de avvandes. Har enskilda tackor inte lyckats öka i hull trotts bra foder senaste 2 månaderna kan det vara klokt att slå ut dem.

Om tackor i lågt hull får mycket bättre foder kring betäckning får man lätt en ”flushing”-effekt vilket gör att de släpper fler ägg vid brunst och alltså kan få större kullar. Tänk därför noga igenom huruvida det är en önskvärd effekt i din besättning eller ej innan tackornas foderstat kring betäckning planeras.

Finns möjligheten att gruppera tackorna efter hull och ålder vid installning kan mycket foder sparas genom att mer och bättre foder kan ges till de djuren som behöver det bäst.

Tänk på att regelbundet hullbedöma under stallsäsongen för att vid behov kunna reglera foderstaten eller gruppera om tackorna.

Tänk på att ungtackor inte får vara för små vid betäckningen. Ett riktvärde är att de ska ha uppnått 60 % av besättningens vuxenmedelvikt.

Sortera ut tackor för slakt

Följande tackor bör alltid skickas på slakt och inte betäckas:

 • Tackor med dåliga tänder: Den vanligaste orsaken till att tackorna inte återhämtar sitt hull efter digivning är dåliga tänder på grund av ålder.
 • Tackor med knölar i juvret: Känn igenom juver och leta efter knölar. Knölar indikerar att tackan haft en juverinflammation. Det är stor risk att dessa tackor får en uppblossande juverinflammation nästa säsong eller att de får så kallad subklinisk juverinflammation. Det innebär att de ger mindre mjölk och även att mjölken kan innehålla bakterier.
 • Tackor som haft slid- eller livmoderframfall eller ”ringwomb”.

Håll inköpta djur i karantän

 • Ställ alltid nyinköpta djur i karantän i minst 3 veckor. Karantänen är ett utrymme där de inköpta djuren inte kommer i kontakt med de övriga djuren i besättningen.
 • Ta inte hem får med fotröta. Undersök klövar och klövspalt redan innan djuren lastas hos säljaren. Fotbada djuren i 5-10 minuter i 10 % zinksulfatlösning när de ställs in och tas ut ur karantänen. Undersök klövarna en sista gång när djuret lämnar karantänen.
 • Avmaska alltid mot Stora magmasken (Haemonchus contortus) med Noromectin®, Ivomec® eller Dectomax®. Gör en behandlingskontroll, läs mer här! Fråga alltid om ursprungsbesättningen har Stora leverflundran diagnostiserad vid exempelvis slakt. Komplettera då avmaskningen mot Stora magmasken med licenspreparatet Fasinex eller Triclafas.
 • Passa på att avlusa djuren i karantänen med tex Bayticol®, Spotinor eller Blaze®.

Klipp fåren och kontrollera om de har ohyra
Installning är ofta en bra tidpunkt att klippa fåren, allra helst om tackorna ska betäckas. Tänk dock på att helst inte klippa baggen innan betäckning. Tackorna gillar honom lite ”ovårdad”. I samband med klippning passar det bra att kontrollera om djuren har ohyra. Behandla vid behov med tex Bayticol®, Spotinor eller Blaze®.

Kontrollera klövarna

Kontrollera och klipp klövarna vid behov på både tackor och baggar. Bra klövar och ben är en förutsättning för att betäckningen ska fungera optimalt.


Kontrollera avelsbaggen

 • Baggen ska vara i gott hull inför betäckningen, hullpoäng 3,5-4.
 • Kontrollera baggens tänder.
 • Undersök pungen och testiklarna. Testiklarna ska vara lika stora och fritt förskjutbara i pungsäcken. De ska kännas fasta, ungefär som en spänd muskel i konsistensen. Bitestikelsvansen ska kännas vid pungens nedre del. Den ska vara välfylld och peka nedåt och utåt från testikeln.
 • Sätt baggen på rumpan och kontrollera att penis kan skaftas ut genom förhuden.

Avmaskning

Diskutera avmaskningsbehovet av livlamm, eventuella vinterlamm och tackor med din Fårhälsoveterinär.

Har du inte tagit träckprov på lammen sen i somras kan det vara klokt att göra det igen. Den torra sommaren har i många besättningar gjort att parasitläget sett mycket bra ut i sommar, nu när hösten kommit kan dock läget ändras snabbt även om träckproverna visade 0 i somras.

Har besättningen haft Stora magmasken hos lammen eller tackorna under sommaren kan det vara aktuellt med en avmaskning efter installning av hela besättningen med exempelvis Ivomec ® eller Noromectin®. Är stora leverflundran påvisad kan det i vissa besättningar finnas behov av avmaskning redan tidigt på hösten och i andra fall är det klokare att vänta till vintern. Aktuella preparat är då Fasinex, Triclafas, Triclamox eller Valbazen®, beroende på tidpunkt och övriga parasiter i besättningen.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.