Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Medlemsbrev nr 6 - 2018


Kalendarium

Nätverksforum - småskalig och medelstor bioväme & biokraft
12 sep, Lantmännen Stockholm

Läs mer här

Skogen som Hållbar resurs
15 sep, Bollnäs Folkhögskola

Mer info här

Slutspurten för PELS-projektet
18- 19 sep, Hotell Älvdalen
Mer info här - Email till michael.finell@slu.se

Advanced Biofuels Conference
18- 20 sep, Göteborg

Läs mer här

ACI's 11th Carbon Dioxide Utilisation Summit
26- 27 sep, Mancherster UK

Läs mer här

MILJÖSTRATEGIDAGARNA
10- 11 okt, Stockholm

Mer info här

International Biomass Congress & Expo
10- 11 oct, Berlin
More info here

RENEXPO BIH
24-25 oct, Sarajevo
Mer att läsa här

Elmia Lantbruk
24- 26 okt

Mer information här 

Argus Biomass Nordics and Baltics
29- 31 okt, Köpenhamn
Mer information här

PelletsFörbundets Strategimöte
31 okt, Lidköping
Mer information här

Scaling Up 2018: Competing in 
the Global Bioeconomy Market
 

5- 7 nov, Ottawa, ON Canada
Läs mer här

SBBA:s Höstmöte & Branschdag
7 nov, Stockholm
Program & anmälan här

Zerokonferansen
7 nov, Oslo

Mer information

European Biomass to Power
7- 8 nov, Stockholm
Läs mer här

Stora Biokraft- och Värmekonferensen
13- 14 nov, Växjö
Mer info här

BeBo & Belok Resultatkonferens
14 nov, Stockholm
Mer info

Certifierad Bioenergiinstallatör
3- 4 dec, Härnösand
Mer info och anmälan här

World Sustainable Energy Days
27 feb- 1 mar, Wels Austria
Besök websidan

Från Kansli & Styrelse

Obekväma, men nödvändiga beslut, är aldrig lätta att ta!

 

Så har då riksdagsvalet genomförts med ett resultat som ingen egentligen önskade. Osäkerheten om hur landet ska styras och vilken väg politiken ska ta är fortsatt minst lika stor som tidigare. Det kommer inte att bli lätt att hitta kompromisser som kan accepeteras av en majoritet. Det finns risk för att klimatfrågan även framgent kommer att bli en skiljefråga som riskerar att splittra bräckliga samarbeten. En sak är dock säker: kommande fyra år kan vara direkt avgörande för om vi klarar klimatkrisen eller inte.

Hitintills har vi i den rika världen fokuserat på att öka tillgången på förnybar energi. Men det hjälper inte att enbart producera mer förnybar energi om vi inte samtidigt fasar ut fossil energi. Det är bra och vi har i vårt land också varit lyckosamma med mer än 50% förnybart i vår energibalans.  Globalt måste vi börja angripa problemet redan vid källan! En mycket stor del av all olja, gas och kol på jorden måste lämnas kvar i marken – om vi inte vill ha en överhettad värld. Det är därför hög tid att börja fokusera på att samtidigt som vi använder mer förnybar energi även minskar produktionen av fossil energi.

Men hur får vi oljeproducerande länderna att frivilligt avstå från sina tillgångar, och hur stoppar vi sökandet efter, och öppnandet av, nya fyndigheter? För att nå klimatmålen skulle 260 miljarder fat olja behöva lämnas åt sitt öde enbart i Mellanöstern. USA och Australien får inte utnyttja mer än tio procent av sina koltillgångar, och utvinningen av naturgas måste begränsas dramatiskt i Kina, Indien och Mellanöstern. Är detta ens möjligt?

Låt oss ändå hoppas att den varma och torra sommaren fungerar som en väckarklocka. Närmast pinsamt är det då att klimatdebatten som blossade upp i slutfasen av valspurten verkade komma som en överraskning för många av våra politiska företrädare.  Det är naturligtvis bra att vi satsar på förnybar energi, men tyvärr det räcker inte med visioner och fagert tal. Som det mesta kokar det politiskt ned till pengar. "Det kostar att rädda klimatet", verkar många anse och avvaktar. Vi borde istället fokusera på "Vad det kommer att kostaom vi inte räddar klimatet".

I detta medlemsbrev vill jag även lyfta värdet av den statistik som PelletsFörbundet samlar in. Vi försöker samla in uppgifter från så många tillverkade företag som möjligt, alltså inte enbart från PelletsFörbundets medlemmar. Vi får en del frågor om varför vi vill att man även som liten tillverkare ska lämna in uppgifter, och kan hålla med om att en mindre tillverkare inte påverkar de totala siffrorna så mycket. Men vi vet att våra mindre pelletstillverkare är mycket viktiga för användingen av pellets i närområdet.

Ur den synpunkten hjälper statistiken oss att hitta geografiska områden där användningen ökar och/eller minskar. Med detta kan vi hitta och fokusera på geografiska områden där eventuella insatser kan göras, och vi kan även ta lärdom av hur man t ex marknadsfört pelletsvärme i områden där användningen ökat. Visst vi kan uppskatta en produktion, men vi menar ändå att den som är bäst att uppskatta en produktion måste vara den som tillverkat pelletsen

Uppgifter när det  gäller leveranser, som vi inte fått in, försöker vi ändå uppskatta för att försöka få en så rättvis bild som möjligt när det gäller den totala användningen. För att inte göra insamlandet alltför besvärligt så kompenserar vi inte för om pelletsen som levererats kommer direkt från produktionen eller från lager.

Leveranserna till den svenska marknaden för första halvåret 2018, jämfört med samma period 2017, pekar på en nedgång med nästan 7 %. Detta möjligen som ett resultat av senvinterns brist på pellets. Som tack för hjälpen får även alla företag som lämnat in uppgifter och ta del av mer detaljerade resultat. För våra medlemmar ligger nu en komplett detaljerad rapport under "dokument" på inloggningssidorna. 

I skrivande stund håller vi på att samla prisuppgifterna för tredje kvartalet. Så här långt kan vi redan kostatera att priset på pellets har ökat, mest på villasidan. Men också att det är ovanligt stora prisvariationer över landet. När det gäller prisuppgifter "viktas" priset som uppgetts med den volym respektive företag uppgett för året innan. Redovisat pelletspris är därmed ett medelpris för  pelletsleveranser i hela landet. Håll gärna koll på vår hemsida. Så fort vi sammanställt ny statistik redovisar vi uppgifter på vår hemsida.

Nyttan av att statistiken tillfaller inte enbart oss som arbetar i branschen, utan den är även underlag för våra beslutsfattare i den allmänna energidiskussionen. Statistiken hjälper dessutom oss på förbundet att se hur marknaden utvecklas och hur vi prioritera våra resurser. 

Ni har väl inte missat att vi, förutom statistik på hemsidan, nu även lägger upp "Frågor & Svar" med ärenden som kommer in via t ex e-mail. Vi har även en "Blogg" där vi samlar olika debattartiklar etc som vi presenterat.

Till sist vill jag påminna om PelletsFörbundets heldags strategimöte i Lidköping den 31 oktober i Lidköping. I år är möjligen er närvaro viktigare än tidigare år med anledning av att Irene och jag, inför kommande verksamhetsår och med ålderns rätt, kommer att lämna över kansliansvaret till annan aktör. Under mötet kommer vi därför att diskutera och forma hur vår framtida verksamhet skall se ut. Det är viktigt att så många som möjligt av våra medlemsföretag får komma med synpunkter. Välkomna till Lidköping.

 

Bengt- Erik & Irene
Kansliet för PelletsFörbundet


PelletsFörbundet framstår som allt viktigare

Det kommer en vinter också i år. Våra medlemsföretag inom PelletsFörbundet står utan tvekan inför en spännande eldningssäsong.

Redan nu kan vi konstatera att 2018 blev året som präglades av det extremväder som forskarna i decennier varnat för. En kall och snörik senvinter efterföljdes av en het sommar med extrem torka vars fulla konsekvenser vi ännu inte sett de fulla följderna av. Såväl skogsbruket som våra lantbrukare har drabbats hårt. Rimligtvis borde då omställningen till förnybar bioenergi hamna i fokus vilket borde gynna våra medlemmar.

Scandbio har låtit genomföra en enkätundersökning som visar att fler än 9 av 10 riksdagskandidater vill ersätta el och olja med restprodukter från svensk skog för att värma bostäder. Dessutom tycker 3 av 4 att det finns utrymme att öka skogsavverkningen. Bland svenska folket är stödet nästan lika starkt som bland politikerna kring att ersätta el och olja med restprodukter från svensk skog för att värma bostäder. En Sifoundersökning från 2017 visade att 8 av 10 svenskar vill det.

Ett annat positivt exempel är Lars Hjälmered (M) som vill satsa mer på kraftvärme. Låt oss därför hoppas att 2018 blir året då fler av våra beslutsfattare på allvar insett att klimat- och effektfrågan berör oss alla. 

Även EU:s system för handel med utsläppsrätter ger positiva signaler. Handel med utsläppsrätter är ett för kraftproducerande medlemmar i vår bransch intressant styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser. Priset har under sommaren ökat rejält. Systemet bygger på EU-gemensamma regler och omfattar alla medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. Handelssystemet har fått mycket kritik under årens lopp men nu verkar det som Europa äntligen fått till det. Under tredje veckan i augusti steg priset på utsläppsrätter till över 20 dollar per ton, den högsta nivån på ett decennium, skriver Energy Transition på sin blogg.

Sedan maj 2017 har priset på utsläppsrätter stigit hela 310 procent, och över 120 procent sedan början på 2018. Samtidigt är det bara fem månader kvar till en ny åtgärd kommer att minska antalet utsläppsrätter med 24 procent varje år fram till 2023. Priset på koldioxidutsläpp i Europa kommer kommer därför rimligen att fortsätta att stiga.

Även elpriset stiger. Tidningen Privata Affärer pekar på att snittpriset per kilowattimme el hamnar på 57 öre för augusti. När man sedan lägger till nätavgifter, skatter etc hamnar priset villaägaren betalar närmare 2 kr/kWh. Det är det högsta elpriset för denna månad sedan 2008 enligt elbolaget Bixia. Nivåerna i vattenmagasinen är 17 procentenheter under det normala och prognoserna talar för att det kommer att hålla i sig, vilket också borde gynna utvecklingen för vår bransch. Att även kronan är extremt svag innebär att priset på importerad fossil energi även fortsättningsvis kommer att vara högt. Det har nog aldrig varit lönsammare att konvertera till pelletsvärme. 

För oss i branschen betyder detta att den kommande vintern utan tvekan innebär många spännande utmaningar. 

En utmaning är också att vi kommer att behöva förändra vår administration och kansli. Hur vi inom PelletFörbundet möta detta och hur skall vi agera är frågor vi kommer att diskutera vid höstens Strategimöte i Lidköping den 31 okt. Här är alla medlemmar välkomna att  tillsammans med styrelsen vara med och  forma vår framtida verksamhet. Läs mer om vad kansliet gör idag här.

Syns vi inte så finns vi inte. PelletsFörbundet satsade i år på Almedalen. Detta med en större satsning än tidigare år, som även innehöll ett samarbete med Dagens Nyheter och en paneldiskussion ledd av Niclas Ekdahl. Om du missat detta kan du se hela den debatten (45 min) via länken. Den web-sändes även via DN:s TV-kanal  Se videoupptagningen från seminariet här

 

Vill du vera mer om vad vi gör och om pelletsvärme är du välkommen att kontakta kansliet eller något av våra medlemsföretag.

Peter Granborn
Ordf. PelletsFörbundet


Dags att börja fundera på effektiv och energisnål uppvärmning till vintern

Vi vet att klimatförändringen förväntas ge mer extremväder i framtiden. Det betyder att oavsett hur vi värmer våra hus så är det bra att redan nu tänka på den egna sårbarheten. Har du till exempel elbaserad uppvärmning kan det vara klokt att komplettera med en pelletskamin som du lätt får att fungera med ett bilbatteri och en omformare om strömmen skulle försvinna. Pelletskaminen kan ge dig en jämn och skön värme under många timmar även om huset i övrigt är strömlöst.

Även om vi tror att förra vinterns bristsituation på pellets var både extraordinär och oväntad, finns det inga garantier för att det inte skulle kunna hända igen. För villaägare kan det därför vara klokt att tidigt ta hem någon extra pall med pellets som man låter stå orörd till eldningssäsongen närmar sig sitt slut. Då har man ett eget ”beredskapslager” att ta till om det skulle krisa till sig igen. Det kan visa sig vara en billig trygghetsförsäkring för familjen.

Trots den otroligt varma sommaren kommer nu en period när det blir kallare och det är dags att värma upp företagslokalerna igen.

Vår medlem VUAB erbjuder hjälp med en energisnål och effektiv lösning för din uppvärmning. Läs mer om hur du kan halvera kostnaden. Läs mer om uppvärmning och process med bioenergi

Med dessa enkla råd vill vi önska alla våra nya och gamla kunder välkomna till en ny eldningssäsong med klimatneutralt pelletsbränsle. 


Ny kurs Certifierad Bioenergiinstallatör 3- 4 dec

Rätt värmeanläggning som är anpassad efter rådande behov tjänar alla på, inte minst miljön. Certifieringen av installatörer av förnybar energi är frivillig och gemensam för alla EU-länder. Att opartiskt kunna styrka sin kunskap som installatör kommer säkerligen att bli allt viktigare.

Nu verkar det äntligen som att Incert AB under september blir klar med ackediteringen för att certifiera Bioenergiinstallatörer. Energimyndigheten har lovat att nu gå ut aktivt med att marknadsföra nyttan av att vara certifierad.

Som ett led i att få ett större antal installatörer att genomföra certifieringen kommer Energimyndigheten att subventionera utbildningen i december med 50%. Missa inte den möjligheten. 

Utbidning och certifieringsprov sker hos Heta Utbildningar i Härnösand. Mer information och anmälan via länken här.


Från våra samarbetspartners

Aktuellt från SVEBIO & Bioenergitidningen

Bara bioenergi kan rena atmosfären från koldioxid
Precis som förslaget från Liberalerna om europeisk koldioxidskatt är detta förslag framsynt och rätt tänkt, men alltför optimistiskt, inte minst när det gäller tidplan och möjlighet att få förslaget genomfört de närmaste åren. När det gäller teknik och kostnader för BECCS finns det också en del frågetecken. Men grundförslaget är rätt: bioenergin kan användas för att minska halten koldioxid i atmosfären. Därför finns det anledning att ge stöd till att pröva och utveckla tekniken i stor skala under de närmaste åren.

Välkommen till en högintressant branschdag den 7 november!
Ta tillfället att träffa kollegor, branschrepresentanter och myndigheter vid SBBA:s kommande branschdag i samband med vårt höstmöte den 7 november 2018. Vi inleder den öppna delen av mötet kl. 12:00 med gemensam lunch, varefter vi fokuserar på aktuella frågor kring energimärkning och ekodesign inför det viktiga datumet 1 januari 2019.

Biokraft växer runt Gröna havet – mest sker i Danmark, Finland och Litauen 
Investeringarna i Sverige i biokraft har de senaste åren saktat ner. Däremot har utbyggnad i några våra grannländer runt Gröna havet en stignde trend. I början av 2017 utnämnde tidningen Bioenergi Östersjön till Gröna havet, tack vare bioenergins stora betydelse i länderna runt havet. Här ger vi en uppdaterad lägesrapportom vad som sker runt Gröna havet i början av 2018. 

Mycket lönsamt för industrier att byta från olja till träpelletsBioenergi 
Tillverkande industrier sparar nu drygt 5 000 kronor per kubikmeter olja som ersätts med träpellets. Det har troligen aldrig varit mer gynnsamt för tillverkande industri att byta från fossilolja till förnybart biobränsle. Dessutom minskar företagets klimatpåverkan kraftigt.

Woodsafe miljonsatsar på toppmodern biobränsleanläggning 
ett investeringsprogram på 20 miljoner berättar Thomas Bengtsson, VD på Woodsafe att valet av biobränslepanna föll på ETA biopanna med generalagent Biovärme Sverige och återförsäljaren Em Biovärme. Kvalitet och anpassning till våra krav på värmeprioritering i produktionsfas som stod i fokus känns mycket glädjande att kunna genomföra. Byggnationen pågår och beräknas klar under hösten 2018.

Tävla och vinn pellets för ett år 
Vinn ett års pelletsförbrukning för din häst eller ditt hem. Allt du behöver göra är att skapa en bild av pellets som inspirerar dig, ladda upp den och fylla i registreringsformuläret i vår webshop. För större synlighet kan du också posta bilden på Facebook eller Instagram med hashtaggen #pelletsart. Den mest kreativa idén vinner. Lycka till!

De brinner för installatörsyrket
De har fått ett alldeles speciellt uppdrag – att få fler unga att vilja bli VVS-montörer och elektriker. 17 elever, tolv från VVS- och fastighetsprogrammet (VF) och fem från el- och energiprogrammet (EE), har fått uppdraget att vara ambassadörer för sitt yrkesprogram och sin bransch. Deras uppdrag är att få fler ungdomar att välja gymnasiets yrkesutbildningar VF och EE. Det är Installatörsföretagen som tillsammans med VVS-YN satt i gång satsningen där lärarna i godkända skolor väljer ut ambassadörerna.

Från våra vänner i Vasa.
Besök gärna en informativ webbsida om bioekonomi som finländska organisationen TAPIO upprätthåller, kolla närmare på: http://bioekonomi.fi/


Klimatfrågan lever även efter valet

Det började i Nederländerna 2015. En ilsken aktionsgrupp, Urgenda, menade att den lilla gasberoende nationen – som då hade mycket låga utsläppsminskningsmål – gjorde så lite för att motverka klimatförändringarna att de rent av bröt mot lagen. De utsatte medvetet sin egen befolkning för fara, var argumentet.

Under buller och bång, och stor internationell uppmärksamhet, tog Urgenda sin regering till domstol. Och vann. Domstolen beordrade Nederländerna att minska sina utsläpp med 25 procent till 2020.

Det blev startskottet på en våg av klimatprocesser världen över, i USA, Australien, Norge, EU – och så vidare. Bland dem som stämt EU finns representanter för svenska samer, vars levebröd hotas när klimatet förändras som SvD rapporterade om redan 2015.

Totalt pågår just nu över 1 000 rättsfall där barn, familjer och organisationer av olika slag har stämt beslutsfattare i domstol för att få dem att öka tempot i omställningen.

Läs mer om detta här

Ulf Danielsson: Förstår vi hur hotade vi är av klimatförändringarna?

Skogsbrand utanför Norrköping i juni 2018. Foto: Niklas Luks/TT

Klimatförändringarna är väldiga och själlösa krafter som inte bryr sig ett dugg om människors liv och hälsa. Ulf Danielsson manar till större allvar i klimatdebatten.

De fastlåsta vädersystemen bakom den långvariga hettan på den tredje planetens norra halvklot sommaren 2018 är en förväntad konsekvens av klimatkollapsen kring Arktis. I framtiden kan vi förvänta oss andra och mer extrema väderhändelser. Och det handlar inte om en avlägsen framtid som vi räknar med att våra barn eller barnbarn skall lära sig att hantera, det handlar om hur det blir i höst, i vinter och nästa sommar. Får vi en respit eller kommer andra och värre överraskningar? Det är väldiga och själlösa krafter som satts i rörelse styrda av fysiska lagar som inte bryr sig om människors liv och hälsa. 

Kan det vara så att Vintergatan är full av misslyckade civilisationer som gått under på grund av svagheten hos de varelser som försökt bygga upp dem? Är det därför det är så tyst? Frågan är existentiell. Liksom en enskild människa har anledning att reflektera över sin egen dödlighet har också civilisationer det. Det är med detta allvar frågan om klimatförändringarna måste hanteras. Läs hela artikeln här

Klimatforskare varnar: Uppvärmningen av Arktis leder till ”extrema extremer”
Uppvärmningen av Arktis kan leda till ”extrema extremer” när starka hög- och lågtryck som tidigare passerade snabbt ”fastnar” mellan Arktis och ekvatorn. Det visar en ny studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications under måndagen.

Medan en kortvarig värmebölja kan vara angenäm leder långvariga värmeböljor till problem för samhällen och risker för människors hälsa. Ett plötsligt störtregn kan vara mysigt men dagar av skyfall kan översvämma städer och rasera infrastruktur. Den här typen av extremväder som varar extremt länge är något vi kommer att få se mer av varnar forskarna bakom rapporten. 
Läs hela artikeln här

"Dags att börja lagra in koldioxid"

Biokol av pellets, Foto KTH

DEBATT. Det krävs att vi tar bort en del av den koldioxid vi redan har släppt ut för att kunna rädda klimatet. Centerpartiet vill påbörja detta nu genom en satsning på biokol, skriver Henrik Jansson, riksdagskandidat Centerpartiet. 

Människan har orsakat koldioxidutsläpp motsvarande över 400 miljarder ton fossilt kol sen vi började använda fossila bränslen. Trots att vi vet om att dessa utsläpp leder till en ökad växthuseffekt fortsätter utsläppen, och i en ökande takt dessutom, så att vi nu årligen släpper ut ytterligare 8 miljarder ton kol. Detta leder till en ohållbar situation för jordens klimat och det kräver en mycket snabb omställning till ett fossilfritt samhälle. Men även med snabbast möjliga omställning så kommer utsläppen att fortsätta en tid till, och för att rädda klimatet måste vi därför börja titta på att även ta bort en del av den koldioxid vi redan har släppt ut.

Biokol är något så enkelt som förkolnad biomassa. Principen är ganska enkel. Växtligheten på jorden tar varje år upp koldioxid från atmosfären som är många gånger större än världens utsläpp genom fossila bränslen. Men när dessa växter helt naturligt förmultnar frigörs en lika stor del koldioxid igen i ett evigt naturligt nollsummespel. Men genom att förkolna, eller pyrolysera, biomassa varvid man samtidigt får ut pyrolysgaser som kan bli biodrivmedel, eller användas direkt för elproduktion och värme så bildas biokol som inte förmultnar. Då hindras kolet i biomassan från att bli koldioxid igen.

Vi får också många andra positiva effekter av biokolet. Jorden blir mer bördig, den får bättre vattenhållande förmåga vilket kan öka skördarna kraftigt under torra förhållanden, något som hade varit passande den här torra sommaren. Biokolet gör också att jorden blir mer lättbrukad, rötterna tränger ner bättre, och den viktigaste bieffekten av dem alla, biokolet binder näringsämnen så att näringsläckaget minskar.  Läs helaHenrik Janssons debattartikel här


Intressant från branschen

Skogsindustrin säljer en falsk lösning på klimatkrisen

DEBATT. “För varje avverkat träd planterar vi två nya”. Svenska Skogen har med detta budskap i sina reklamkampanjer försökt utmåla sig som Sveriges klimathjältar. Men vad skogsindustrin inte berättar är att träden de återplanterar sker till priset av avverkad gammelskog. Med tanke på svensk skogsindustris metoder är de snarare klimatbovar, än klimathjältar.

Med ord som förnybart och fossilfritt försöker alltså skogsindustrin sälja oss en falsk lösning på klimatkrisen. Att något är förnybart och fossilfritt betyder inte att det är utan klimat- eller miljöpåverkan. Dagens trädplantage har väldigt lite gemensamt med den naturliga livscykeln i skogen. Läs mer här 

EU anklagas för skogsskövling

EU:s nya direktiv om förnybar energi riskerar att leda till skogsskövling och artutrotning, inom och utom EU, varnar en lång rad forskare. Det leder också, bisarrt nog, till att utsläppen av växthusgaser ökar, inte minskar, enligt en starkt kritisk artikel i Nature Communications.

Problemet, enligt forskarna, är att direktivet godkänner att länderna hugger ned hela träd och sedan bränner upp dem för att utvinna energi. Tidigare har man mestadels använt restprodukter från skogen – nu kan hela skogar komma att eldas upp. LÄS MER HÄR

Ny utbildning för affärsutveckling - Sälj & Marknad

Efter två lyckade utbildningar för affärsutveckling som genomförts under våren där IPR var först ut och sedan en online-utbildning inom Affärsmodeller där båda gav deltagande bolag 10h affärsutveckling av våra experter inom varje utbildning, lanserar vi nu en efterlängtad utbildning kring Sälj och Marknad som går av stapeln i mitten av oktober.

Sista anmälningsdag är 1/10 2018, 12:00

Innehållet i utbildningen är,  

  • Paketering, varumärke, storytelling
  • Kundvärde och affärsmodell
  • Kanalstrategi och verktyg för tillväxt
  • Export – var, när, hur

Detta inkluderar minst 10h affärsutveckling för varje deltagande bolag

Varmt välkomna med anmälan enligt nedan

Sälj & Marknad - Anmälan

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/gron-tillvaxt/formular/utbildning-salj-och-marknad/

Information om alla utbildningar för affärsutveckling


http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/gron-tillvaxt/okad-kunskap-inom-affarsutveckling-och-kommersialisering/

Växjö Energi erbjuder sommarkurs för tjejer

Växjö Energi erbjuder sommarkurs för tjejer. I den här omgången av ”Energi för tjejer” deltar sju tjejer som ska börja nian till hösten. Den 13–17 augusti varvas teori med praktik och studiebesök. Målet är att visa deltagarna möjligheterna som finns i den bransch som Växjö Energi verkar inom varje dag och är en del i Växjö Energis mångfaldsarbete. Kursen som är kostnadsfri vänder sig till tjejer som gått ut årskurs åtta. Syftet med veckan är att ge inblick i en spännande framtidsbransch och väcka intresse för en framtida karriär inom energi och teknik.

Biokraftvärmeverket i Umeå kan bli testanläggning för minusutsläpp

Annie Lööfs stora klimatnyhet på Valkonventet var Centerpartiets mångmiljardsatsning på minusutsläpp – en satsning på ny teknik som tar bort koldioxid från atmosfären. Detta var ett nationellt utspel inom ramen för Centerpartiets klimatpolitik
– Nedbrutet på konkret nivå handlar det i Sverige om ett 30-tal anläggningar, i första hand pappers- och massabruk samt kraftvärmeverk, som anses ha bra potential för att snabbt komma igång med minusutsläpp. Och en av dessa anläggningar är Dåva kraftvärmeverk här i Umeå, säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå. 

RISE blir partner i Treesearch

RISE Research Institutes of Sweden blir partner i Treesearch, Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

Tillsammans med akademi, industri, privata stiftelser och staten skapas en världsledande, öppen forskningsmiljö som lägger grunden för nya innovationer från skogen. Genom RISE medverkan stärks nu möjligheterna till uppskalning och vidareutveckling av de forskningsresultat som genereras inom Treesearch. Läs mer om partnerskapet här

Varifrån ska elen komma?

På GP Debatt 24/8 föreslår Ann-Sofie Hermansson (S) och Shahbaz Khan (S) att Göteborg ska bli en elbilshuvudstad. Det låter bra. Men varifrån ska all el komma, när nu ropen skalla ”el till alla”? skriver Björn O Gillberg.

Om alla personbilar framdeles ska drivas med batterier och elmotorer krävs på årsbasis en elproduktion motsvarande två atomreaktorer med en samlad nettoeffekt på cirka 2 000 MW. Ska elen levereras, under till exempel fyra timmars laddning per dygn, krävs under dessa timmar en uteffekt svarande mot hela tolv reaktorer. Den batterifabrik för elbilar som planeras i Skellefteå kommer dessutom att kontinuerligt ta i anspråk 40 procent av elproduktionen från en reaktor på 1 000 MW. Läs hela debattartikeln här


Myndighet och politik

Nytt expertråd för klimatanpassning
Regeringen tillsätter ett expertråd för klimatanpassning. Bland ledamöterna finns branschfolk från bland annat SLU, Boverket, SMHI och KI. Rådets uppdrag är att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. 

Grön tillväxt
Energimyndigheten arbetar för att främja svensk energiteknik och energiinnovationer både nationellt och internationellt. Det kan röra sig om allt från riktade stöd till företag för affärsutveckling och kommersialisering till bilaterala samarbeten av mer långsiktig karaktär på policynivå. Energimyndigheten har under våren gjort om vår hemsida 

Vägval för Sveriges nya byggregler
I rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler har Kommittén för modernare byggregler sammanställt synpunkter på regelverket som framförts till kommittén. Rapporten pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler. Läs mer här

Åsa Domeij ska leda Delegationen för cirkulär ekonomi 
På regeringssammanträdet i veckan beslutade regeringen att tillsätta den efterlängtade Delegationen för cirkulär ekonomi. Regeringen har försökt skapa en delegation med bred kompetens och med erfarenheter av samverkan. Den nya delegationen är en bra mix av både teoretisk och praktisk kunskap, säger miljöminister Karolina Skog (MP)

Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande, som gäller år 2018-2020.
Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Stödet omfattar totalt 275 miljoner kronor under år 2018-2020. Under 2018 kommer det att vara en ansökningsomgång som pågår från den 1 augusti till och med den 8 oktober. Det kan till exempel lämnas till projekt som bedrivs av företag och organisationer som introducerar ny teknik

”Varför ignoreras kunskapen om klimatkrisen?”
Efter en sommar där klimatkrisens konsekvenser i form av torka, bränder och nödslakt fick fäste borde politiken kännetecknas av kraftfull handling. Frågan är dock om så blir fallet, historien visar att vi är bra på att ignorera kunskapen, skriver Martin Hultman.

Ordning och reda i energidebatten
Tomas Kåberger ger här tre kommentarer till energifrågor i valdebatten: Insinuationer är svåra att hantera. Flera partiledare har i bisatser talat om svensk import av tysk kolkraft och om att Tyskland ersätter kärnkraft med fossil el. Partiledarna förstår nu uppenbarligen att många bryr sig om energi- och klimatfrågor. Men kanske underskattar de ändå väljarnas insikter.

Kommer Sverige att nå sina uppsatta klimatmål till år 2045?
Sverige har ambitiösa klimatmål, men utsläppen minskar inte i takt för att dessa mål ska nås. Naturvårdsverkets analys av Sveriges klimatarbete visar därmed att flera och kraftfullare åtgärder behövs. Du kan läsa mer i rapporten Med de nya svenska klimatmålen i sikte. 

Regeringen skärper regleringen av elnätsavgifterna
Regeringen kommer beslutar om nya bestämmelser för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet och främja investeringar. Det kommer att innebära att de flesta elnätskunderna kan få upp till 21 procent lägre elnätsavgifter från 2020. Läs mer här

Vägledning om LCA för byggnader
Denna vägledning riktar sig framförallt till dig som funderar på att beställa en livscykelanalys (LCA) för en byggnad. Den kan också vara relevant för alla som vill lära sig mer om LCA för byggnader. Syftet är att uppmuntra och motivera fler till att efterfråga och beställa en LCA vid uppförande av byggnader. Denna övergripande vägledning ska byggas på med mer information om LCA under kommande år.

Ändringar i plan- och bygglagen, PBL, från den 1 augusti
Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Exempelvis ett nytt undantag i PBL från krav på bygglov för vissa solfångare och solscellspaneler. Boverket har även publicerat ny vägledning, dels för de nya reglerna och dels för andra delar som efterfrågats.

SEB erbjuder Grönt bolån – för dig med klimatsmart boende
Idag kommer nära 40 procent av all energi som förbrukas i Sverige från byggnader enligt Världsnaturfonden WWF. Med ett grönt bolån vill vi bidra till att minska energianvändningen och uppmuntra dig till att välja ett så klimatsmart boende som möjligt. Det här är ett steg på vår väg mot en grönare framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Energiläget 2018- en översikt
Denna trycksak ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige. Trycksaken utgår från Energiläget, som är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Energiläget ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Läget på energimarknaderna för biodrivmedel augusti 2018
Läget på energimarknaderna – Biodrivmedel och fasta biobränslen är nu tillbaka efter ett uppehåll under sommarsemestern. Marknadsbrevet redogör även nu för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen och beskriver... Read more

Läget på de globala energimarknaderna sommaren 2018
I veckans Läget på de globala energimarknaderna sammanfattar vi sommarens händelser på oljemarknaden och naturgasmarknaden. Read more

Verifiering med kund – utlysning öppen
Nu har Energimyndighten öppnat upp vår utlysning där bolag som vill verifiera en lösning mot en eller flera kunder kan söka upp till 2 miljoner kronor. Läs mer här


Mer klipp från media

Foto: GRAFIK: EXPRESSEN

Kalla fakta del 1 - Klimathotet
Längd:44 minI TV4 Play Säsongsstart. Sommarens bränder och extremväder har satt klimatfrågan högst på agendan. Kalla fakta granskar vad våra politiker egentligen gjort för att minska koldioxidutsläppen.

Skog för över 900 miljoner kronor har brunnit
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är det totalt ungefär 25 000 hektar skog och mark som har brunnit. Det motsvarar cirka 2,6 miljoner skogskubikmeter till ett sammanlagt värde av drygt 900 miljoner kronor, enligt en beräkning som Skogsstyrelsen har gjort utifrån MSB:s totalsiffra.

Här växer norra Europas största bostadsområde i trä fram
Skövde tar storsteg när det kommer till trähusbyggande. Inom kort kommer staden ha norra Europas största bostads­område i trä, men resan dit har inte varit helt spikrak.

Säljer förgasning till Tyskland
Cortus Energy har skrivit ett intentionsavtal (LOI) med det tyska företaget Infinite Fuels GmbH. Syftet med LOI:et är att ett samarbete ska utvärderas för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi baserad på förgasning av biomassa med WoodRoll-processen. En första projektmöjlighet för biometan, syntetisk naturgas (SNG) har valts för start av det kommande samarbetet.

Torkan kan ge brist på virke: ”Kämpigt”
Det börjar bli ont om virke till industrier och sågverk. Torkan gör att skogsbranschen inte kan avverka, och eftersom vintern också var tuff blir det allt glesare i virkeslagren. Den supertorra sommaren gör att skogsmaskinerna står stilla på många håll. Det är helt enkelt för riskabelt att avverka – en enda liten gnista kan tända eld på skogen.

När slår klockan för norska oljeindustrin?
I Norge går åsikterna isär om hur länge landets oljeindustri kan finnas kvar, med tanke på klimathotet. Nordsjöns oljeplattformar har gett Norge enorma intäkter de senaste 50 åren. Samtidigt står själva produktionen av olja och gas för en fjärdedel av alla klimatgasutsläpp inom Norges gränser. Mångdubbelt mer koldioxid släpps ut i atmosfären när norsk olja och gas förbränns runt om i världen.

Utvecklar ny biokraft
Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft. Tekniken, kallad BTC (Biomass-fired TopCycle), är en kraftvärmeteknik som kan producera både elkraft till elnätet och värme till exempelvis ett fjärrvärmenät. 

Därför är elpriset så högt
Elpriset är rekordhögt och ser ut att ligga kvar på höga nivåer. Torrt väder, höga råvarupriser och lägre kapacitet på kärnkraften är några av anledningarna till att priset har gått upp. Frågan är när det går ner igen?

Fem års hetta väntar
VETENSKAP/MILJÖ En stor del av jordklotet har plågats av höga temperaturer de senaste månaderna, och 2018 blir sannolikt ett av de varmaste åren i modern tid. Men detta kanske bara är början. Enligt en ny studie kommer även de kommande fem åren att bli onormalt varma på jorden. 

Över 90 procent av fordonsgasen är förnybar
Andelen biogas i fordonsgasen fortsätter att öka. Ny statistik från SCB visar att den förnybara andelen ligger på drygt 90 procent. Dessutom pekar nybilsregistreringen för juli på att införandet av bonus malus-reglerna redan kan ha fått effekt på gasbilsförsäljningen. Det skriver Energigas Sverige i ett pressmeddelande, enligt VA Insight.

Elanvändningen fortsätter att öka
Vår elanvändning fortsätter att öka men utan energieffektiviseringar skulle ökningen varit ännu högre. Samtidigt som elanvändningen ökar sker det en expansiv utveckling av förnybar produktion och vi kopplar samman oss med fler ledningar mot Europa. Bixias långtidsprognos för nordiska elprisets utveckling pekar på en prisnedgång fram till 2019 och därefter en ökning fram till 2030.

Trånga elnät hindrar tillväxt
Elnäten utgör ett växande hinder för nya företagsetableringar i Sverige, enligt en ny rapport från Pöyry. Om få år har kapaciteten slagit i taket, säger Mats Wang-Hansen.

Kli­matet be­höver bättre po­li­tik
San­no­lik­heten för att världen ska klara Paris­av­talets mål att tem­pe­ra­tur­ök­ningen på jorden ska stiga mind­re än två grader, med in­rikt­ningen 1,5 grader, är låg. 1,5-gradersmålet har till och med be­skrivits som ”ex­tremt osan­no­likt” av en grupp fors­ka­re. Det här visar att mer måste göras av alla länder – även Sverige. Här har ut­veck­lingen ty­värr stag­nerat de senaste åren. 

 


Internationellt

Generalsekreteraren uppmanar hela FN att få ”ledare att lyssna”
Förenta Nationernas generalsekreterare António Guterres kommer att förbinda hela FN-systemet till en gemensam ansträngning för att ”få våra ledare att lyssna” och tackla klimatförändringen som det ”direkta, existentiella hot” det är – innan det är för sent.

Priset för koldioxidutsläpp i Europa stiger till skyarna 
Under augusti har priset på utsläppsrätter stigit till över 21 dollar per ton, den högsta nivån på ett decennium. Det gör att sol- och vindenergi nu på allvar konkurrerar ut kol och gas som billigare alternativ. 

IEA Bioenergy newsletter July 2018 published
The latest newsletter of the IEA Bioenergy Technology Cooperation programme covers bioenergy in Canada, an article on Task 33 – Gasification of Biomass and Waste and the latest updates from the Executive Committee.

Analys: Ministerns avhopp en varningsklocka för både Frankrike och EU 
Inget av EU:s medlemsländer kommer att klara Paris-avtalets klimatmål till 2020. Inte heller Frankrike. I det föga smickrande ljuset väljer president Macron att anklaga sin besvikna och avhoppade miljöminister för att sakna kontakt med ”verkligheten”. Att en av Europas mest respekterade klimataktivister väljer att lämna den politiska scenen är en varningsklocka för både Frankrike och EU. De politiska utmaningarna är monumentala.

Trump drar tillbaka Obamas största klimatreform
Trumpadministrationen presenterade i dag nya utsläppsregler som innebär att en av företrädaren Barack Obamas största klimatreformer rivs upp, skriver Politico. Trumps förslag innebär att delstater har mycket större frihet att fortsätta använda kolkraft, och att de till och med har möjlighet att ansöka om att få dispens från regelverket, skriver Politico.

Exploring drivers wood pellet demand Europe
An analysis of the European wood pellet markets, pellet demand elasticities, the relationship with natural gas & heating oil prices and a possible levy of carbon taxes on fossil fuels. Please find attached the full article in the Baltic Forestry (August 2018), with a brief summary on the first page (page 86). 

UK - Mayor launches new £10m boiler scrappage scheme for small businesses 
The Mayor’s Cleaner Heat Cashback scheme – the first of its kind in the UK – will provide between 30 to 40 per cent cashback to small and medium-sized businesses (SMEs) when they replace older, polluting boilers, with new, cleaner heating systems. This is part of the Mayor’s comprehensive programme of air quality measures, and will also help to make London’s workplaces more energy efficient and cut the capital’s carbon emissions.

2018 förväntas istäcket bli mellan 4:e till 9:e lägst på 40 år men...
Det har inte varit rekordlite is i Arktis i sommar. Men nu bryts den allra äldsta havsisen precis norr om Grönland. Den som skulle vara stabil i ytterligare några årtionden. Läs mer i the Guardian.

Tidvattenverk genererar »fenomenalt resultat
En tidvattenturbin utanför Orkneyöarna har genererat mer el under sitt första år än Skottlands hela våg- och tidvattensektor producerat före den.

Northern Energy reveal Miramichi pellet plant plans
In Canada, Northern Energy Solutions Ltd has held a public hearing on the company's proposed wood pellet project in Miramichi, New Brunswick. According to local media reports, Northern Energy Solutions Ltd plans to build and operate a 275 000 tonne-per-annum wood pellet plant in Miramichi, New Brunswick. The plant is to be built at the former UPM kraft mill that closed in December 2007.

Germany tallies record wood pellet production 
Wood pellet production in Germany reached a record 1.18 million tonnes in the first six months of 2018, an increase of 107 000 tonnes or 10 percent compared to the same period in 2017 that reached 1.07 million tonnes according to figures from the German pellet industry association, Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbands e.V. (DEPV).

Pinnacle reports "very successful" quarter, focus ahead on capacity increase
Canada's largest and the world's second largest wood pellet producer, Pinnacle Renewable Holdings Inc (Pinnacle) has announced its financial results for the 13-week period (Q2 2018) and 26-week period (YTD 2018) ended June 29, 2018. The company signed new long-term contracts totaling CA$2.2 billion with new customers in Asia during Q2 2018 including its first long-term contract in South Korea, representing the first long-term industrial wood pellet contract to ever be signed in that market.

Full steam ahead for Drax Group
According to a statement, Drax continues to be at the heart of decarbonising UK energy, securing government support to convert a fourth unit to biomass and piloting a Bioenergy Carbon Capture and Storage project, supporting the UK Government’s carbon capture and storage ambitions. However, first half EBITDA was lower, principally due to two specific generation outages, full-year EBITDA expectations remain unchanged.


Få mer information via kansiet - tel 0510- 285 30

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har rekommenderats som en duktig pelletsinstallatör. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.