Svårt att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.

Det är varmt i förskolan nu!

Varmt av höga sommartemperaturer men också varmt av många relationer. Föräldrars/vårdnadshavares värme kring sina barn som nu ska börja förskolan med tankar som ”Hur ska det gå?” ”Vem kan trösta när inte jag finns här?” ”Kommer hen trivas här?”

Ett nytt läsår väntar. Många barn och föräldrar/vh stiftar i dagarna kontakt med förskolan för första gången. Sveriges skolväsendes första trappsteg står för dörren. Du kommer in som 1-åring och ska vistas många av dina vakna timmar i förskolan under 5-6 år. Starten på denna tid kan inte nog betonas. Den är så viktig! Både ur det lilla barnets perspektiv och ur föräldrarnas. Att möta nya människor, stora som små, i nya okända miljöer, ställer stora krav, speciellt när man bara är drygt 365 dagar gammal. Hjärnan är i denna ålder känslig för intryck, speciellt om det blir för mycket.

Nu är du som pedagog viktigare än någonsin. Men enkla små tips kan man underlätta anknytningsprocessen och även den stundande separationsprocessen för barnet. Att knyta an och att separera är de två största psykologiska processer vi är med om i livet. För detta krävs TID. Kom gärna och lyssna på detta ämne Anknytning och inskolning i förskolan på vetenskaplig grund i Malmö 29 augusti.

Du som pedagog behöver styra, vägleda, ”hålla i ratten” liksom och guida både barnet och föräldern/vh genom denna period. Den viktigaste ingrediensen är TID. Låt det ta tid. Tid till att lära känna miljön, dig som anknytningspedagog och senare hela arbetslaget. Att successivt får smaka av förskolan, i sin egen takt, är mums. Den blir så mycket ”godare” då!

 


Malmö
29 augusti

Kvällsföreläsning 17.00-20.00
995 kr + moms
Anmälan          Kursinformation

Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. Enligt läroplanen ska varje barn, tillsammans med sina föräldrar få en god start i förskolan. Vad innebär det?

Hur gör man för att möta det lilla barnets behov, föräldrarna och utgå från forskning om hjärnans utveckling och anknytningsteorin?

Kvällsföreläsningen berör följande områden:

Hjärnan, anknytning och separationer, att tänka på vid inskolningen, pedagogens respektive förälderns roll.

 


Materialtillverkningskurs  
Lund, 4 tillfällen hösten 2018, 18.00 - 21.00
4 500 kr + moms
OBS - begränsat antal platser!

Anmälan          Kursinformation


Under 4 kvällar får du möjlighet att tillverka stimulerande material för åldern 1-3.
Du blir inspirerad och får tillgång till att tillsammans med andra pedagoger göra utvecklande småbarnsmaterial.

Vid dessa 4 tillfällen kommer vi att gå igenom ämnena
MOTORIK – SINNENA – SPRÅK – LOGIK/MATEMATIK
Varje kväll inleds med en föreläsning och inspiration i ämnet.
Ni tillhandahålls idéer samt grundmaterial, därefter skapar vi.


Vi utgår från den senaste forskningen om vad de yngsta barnen behöver
för att stimuleras och utvecklas, samt Lpfö 98/16, Barnkonventionen,
Småbarnens egen läroplan och framför allt Maria Montessoris tankar.


Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan
Kvällsföreläsning 17.00-20.00
995 kr + moms
Anmälan          Kursinformation

Förskolan på 2000-talet - Det lilla barnet i ett helhetsperspektiv
Basbehoven mat, sömn & kärlek – Hjärnans utveckling
Den livsviktiga anknytningen - Pedagogens förhållningssätt

Allt utifrån den senaste forskning om små barn och deras omsorgsbehov, utveckling och lärande, skollagen, Lpfö 98/16, Barnkonventionen, Småbarnens egen läroplan, Maria Montessoris och Jesper Juuls tankar.

Göteborg

18 september

 

Hässleholm

8 oktober

Stockholm
16 oktober


  

 

Extrainsatt datum för nya deltagare 
Göteborg - 5 september


Kursinformation


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till Småbarnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

facebookhomepage

 Avregistrera mig från månadsutskicken