E-brev med fakta och uppdateringar runt en principiellt viktig fråga. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Logo för Båtfolket.se

Söndag 12 Aug 2018

Nyhetsbrev 34

Bankgiro 250-8109

Swish 123 223 88 06

Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!


Detta är ett informationsbrev från Båtfolket.se. Med fakta som verktyg och med stöd från fler än tjugotusen registrerade supporters vill vi få till en formell utvärdering och översyn av Sveriges unika 0.2-promilleregel för fritidsbåtar införd 1 juni 2010. Det finns nu dessutom ett riksdagsbeslut på att en utvärdering måste ske. Bara den som räds svaren motarbetar en översyn.

 

Lagar som kriminaliserar oss medborgare måste byggas på fakta    - inte myter!


- Sommarläsning -

Detta är ett nyhetsbrev med en politisk betraktelse och flera länkar till läsvärda debattartiklar. Vi återkommer innan valet med en uppdatering hur partierna står i 0.2 frågan. Innehåll:

  • Vi måste kunna tala nyktert om alkohol. Annie Löfs tafatta svar
  • Våra kommande frågor till partierna
  • Organisationen Båtfolket i Aftonbladet. Sluta bluffa om sjöfylla!
  • Peter Hjörne i en ledare i GP. Onödig lagstiftning!
  • Imitatör Göran Gabrielsson om det absurda med att lagen skapar "fyllon" och "underjordiska" grupper
  • Allvarligt sjöfylleri - med miljöskador - tas det lätt på!

Vi måste kunna tala nyktert om alkohol

Annie Lööf var först ut i valrörelsen i en radioutfrågning i veckan. Bl a fick hon en fråga om promillelagen. Svävande svarade hon då att det är ”rimligt med en promillegräns” och att vi därför bör ha ”samma regler som på väg” och att Centern inte har någon politik för att förändra promillelagen. Vi är övertygade att hon blev överraskad av frågans aktualitet samtidigt som hennes främlingskap är oroväckande. Dels därför att det finns starka krafter inom Centern som sakligt propagerar för en justerad lag (t ex Gustav Hemming som är Miljö-, Skärgårds- och Regionplanelandstingsråd i Stockholm och väl insatt i frågan och de problem som lagen förorsakar), dels för att frågan handlar om en levande glesbygd.

Än mer oroväckande är att Annie Lööf inte tycks känna till att det i Riksdagen redan ligger ett enigt beslut om att lagen ska utvärderas och att Högsta domstolen mer eller mindre sågat lagen genom att 2012 slå fast att i en dom att alkoholpåverkan till sjöss inte riskmässigt kan jämföras med risker i vägtrafik.

Tyvärr är nog okunnigheten stor hos många politiker och det är så svårt för politiker i gemen att tala nyktert om alkohol i Sverige. Det är som om politikerna är noll-ett-kodade i sina svar. Antingen ska lagen vara kvar som den är eller bort. Vi vill att den ska justeras!

Det blir därför extra viktigt att vi alla hjälps åt att upplysa politiker om lagens tokigheter, att samhällets resurser ska satsas på verklig brottslighet, hur fel det är att begränsa de kust- och skärgårdsboendes möjligheter att leva ett normalt socialt liv och inte kriminaliseras utan sakliga skäl och utan att det finns några offer. Det är viktiga utgångspunkter i en demokrati.

Våra frågor till partierna!

Innan valet kommer Båtfolket fråga partierna om deras inställning till 0,2 lagen. Vi kommer påminna dem om att det är c:a 250.000 båtägare plus familje-medlemmar och besättning som omfattas av den.

Båtfolkets frågor till partierna:

2010 infördes den så kallade 0,2 promillelagen till sjöss. Inget tyder på att den haft någon positiv effekt för sjösäkerheten. Sverige är unikt med denna lag och dess utformning. Både Finland och Norge har tagit del av erfarenheter från Sverige och bestämt att inte ändra sina promillegränser. 

Lagen har ett antal kända negativa effekter: den har lett till felprioritering av samhällets resurser, kriminaliserat människor på osaklig grund och utan att det funnits några offer och har kostat skattebetalarna pengar.

Mot denna bakgrund vill Båtfolket ställa följande frågor som många båtägare önskar svar på inför valet:

 

Fråga 1. Känner ni till att riksdagen enhälligt bestämt att  promillelagen ska utvärderas? Kommer ni arbeta för att en utvärdering sker? 

Fråga 2. Tycker ni att båtliv och bilkörning är samma sak med avseende på risker och den forskning som föreligger? Känner ni till HD:s dom?

Fråga 3. Har ni redan nu bestämt er för att motsätta er en justering utan att invänta utvärderingen?

Fråga 4. Vilka kriterier anser ni vara av vikt vid en utvärdering?


Organisationen Båtfolket i Aftonbladet

Inget tyder på att lagen fungerar förebyggande för de som verkligen utgör en fara till sjöss - de som har höga alkoholhalter i blodet, skriver debattörerna. (Aftonbladet debatt torsdagen den 12 juli 2018).

Vi medborgare har all rätt att ställa krav på att ingrepp i vårt vardagsliv skall vara sakligt grundade. Den som hävdar motsatsen har mycket att bevisa.

Klicka på bilden nedan för att läsa hela artikeln

Debattartikel Aftonbladet

Göteborgsposten. Ledare av Peter Hjörne

LEDARKRÖNIKA "Även denna sommar vi tvingas leva med en onödig lag, som stiftats på måfå för att lösa ett problem som inte fanns och inte finns. Båtägare kriminaliseras utan skäl och resurser slösas som i stället skulle kunna användas för riktigt sjösäkerhetsarbete".

Klicka på bilden nedan för att läsa artikeln


Göran Gabrielsson om absurda konsekvenser

Göran Gabrielsson, känd imitatör, estradör och satiriker och tillika båtentusiast i SBU ansluten klubb. Så här genomsjukt är läget i skärgården: Båtfyllon" konstrueras genom en vansinnig lagskrivning som Alliansen införde 1 juni 2010. Den är i princip endast en födkrok åt Kustbevakningen - satiriskt en "skyddad verkstad/sysselsättning". Det finns inga rån, inbrott, misshandel, terrorister, knarklangare eller dödsskjutningar ute i skärgården. Båtmotorstölder på båtklubbar däremot är ett problem - och det har klubbarna själva fått ta hand om – i brist på samhällsresurser(!) – med egna vaktscheman. Sundsvalls Tidning 23 Juli

Klicka på bilden nedan för hela artikeln


Allvarligt sjöfylleri tas det lätt på! :-(

"Riktig" sjöfylla i tungt tonnage med dess stora konsekvenser för miljö och säkerhet tar vi lätt på i Sverige. Rejält berusade styrmän och kaptener i våra farvatten ertappas endast vid olyckor, får ytterst milda straff och svenska skattebetalare får ofta stå för kostnaderna! I år är exemplen många. Igen ett exempel på tokiga prioriteringar när vi i Stockholms skärgård ständigt ser KBV:s "promillejakt" bland ofarliga fritidsbåtsägare.

Överstyrmannen som berusad förde det stora transportfartyget Makassar Highway på grund (bild nedan) fick böter på endast 3 000 kronor. Det är den lägsta nivån som kan dömas ut och motsvarade vad styrmannen hade i sin plånbok! 14.000 liter olja i Småländska farvattnen fick vi ”på köpet”. Nyligen straffades en privatperson i en fritidsbåt med 0,26 promille med 27 600 kr plus 800 kr till Brottsfonden! Vem kan vid sunda vätskor tycka att promillelagen är rimlig i sin utformning?

Nedan en ledare i GP som tar upp problemet. Klicka på bilden för hela artikeln.

Grundstött Makassar Highway
Grundstött Makassar Highway. Ett av alla grundstötta fartyg med berusade kaptener och styrmän i våra farvatten detta år

Stötta oss - en kamp för att kriminaliserande lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter opinionsundersökningar och inte efter fakta och minoriteters rätt. Ett samhälle som allt mer styrs av tyckande och ängsliga eller ensidiga kvällstidnings-rubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara! 

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell aktionsgrupp. Vårt arbete med att få till en justering av 0.2-lagen är givetvis viktigt. Men frågan rymmer också dimensioner som är långt mycket viktigare än rätten att få framföra en båt med låga alkoholnivåer så länge man inte utgör en fara för andra. Även rätten att inte dömas galet hårt för ett påhittat brott där det bevisligen inte finns några offer! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, producera material. Vår verksamhet bygger endast på hjälp av privata bidrag.

 

Ikonisk dekal!
Denna symbol kan du sätta på din båt för att visa vad du står. Vi skickar några till dig om du sänder ett bidrag till oss

Lagar som kriminaliserar oss medborgare måste bygga på fakta – inte myter. Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor.

Vi är givetvis även intresserade av att du personligen engagerar dig :-) 

 

 

Du kan Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår ikoniska dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0.2. En absolut succé på båtmässan 2015 samt 16 och vi har levererat mer än 7.000 av dem! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare - maila oss bara så sänder vi! 


Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!

Facebook logo

Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen "Sjöfyllerilagen" där du finner oss och andra som debatterar. V.v notera att den INTE är modererad av oss i Båtfolket.

Vår 49 sidiga vitbok med "kalla fakta" (upplaga 2016 men lika aktuell) finns att ladda ner på www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig - sänd ett mail till Jim Huzell  jim@huzell.net

 

 


Du får detta nyhetsbrev eftersom du uttryckt ditt intresse för Båtfolket och vår kamp mot 0.2 lagen. Din address har vi fått från vår webbsida eller vid ett båtevenemang. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.