Almedalsveckans nyhetsbrev 9, 2018. Har du problem att läsa det? Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren.

Almedalsveckan 2018

Hög politisk närvaro 2018!

Alla partiledarna och alla ministrarna medverkade under årets Almedalsvecka och i vart fjärde evenemang medverkade en oftast fler politiker.

Röster har höjts angående upplevd politisk frånvaro. Vid analys av de två senaste årens officiella program kan konstateras att detta inte stämmer. Andelen medverkande politiker har nämligen ökat med närmare 20 procent per år under de senaste åren.

Däremot har partierna valt att medverka i andra arrangörers evenemang istället för att stå som arrangör egna evenemang.


Ideella organisationer fortsätter öka

Närmare vart fjärde evenemang i år arrangerades av en ideell organisation. Något färre arrangerades av företag och vart åttonde av hölls av en arrangör från massmedia. Nästan lika många evenemang arrangerades av en representant från den offentliga sektorn (stat/landsting/kommun).

En trend, som märktes även under valåret 2014, är att de ideella organisationerna arrangerar fler evenemang under valår och de statliga myndigheterna drar ned.


Arrangörernas förväntningar uppfylldes

På frågan om hur väl förväntningarna som deras organisation hade innan veckan har uppfyllt är snitet 7,9 på en tiogradig skala. Medelvärdet har ökat från något sedan 2017.

Bland de arrangörer som uppger att de varit på plats ett år tidigare är snittet 8,2 och de som varit på plats mer än 20 år är snittet högre, nämligen 8,4.

Mer än fyra av fem arrangörer rekommenderar andra att besöka Almedalsveckan.

Totalt antal svar är 553 och enkäten gick ut till 2 204 mottagare.


Vad betyder Almedalsveckan?

I enkäten ställs också frågan om vad Almedalsveckan betyder för de som svarar, sammanfattat i en mening. 

Möten, kontakter, möjligheter, nätverkande, kunskap och demokrati är några av de ord som förekommer mest frekvent.

Frågan ställs också till de journalister som ackrediterat sig hos Almedalsveckan. Ungefär samma ord används också av journalisterna, med tillägget; hårt arbete.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som delade med sig av sina åsikter, idéer och gav oss värdefull information i vårt fortsatta arbete. Tack!

5 oktober 2018

Nästa års vecka

Nästa års Almedalsvecka börjar söndagen den 30 juni och slutar den 7 juli. Miljöpartiet inleder och Sverigedemokraterna avslutar. Partiernas dagar finns här.


Vår gemensamma vision

Nu under hösten startar huvudarrangörerna upp ett arbete med att ta fram en gemensam vision för Almedalsveckan.

Det finns en styrka i att låta alla vara med och påverka, det är Almedalsveckans utveckling ett bevis för. Så gör vi det även i visionsarbetet.

På vår facebooksida under de närmaste veckorna uppmanar vi alla som vill att lämna sin syn på vad veckan är och ska vara. Håll utkik, så du inte missar att påverka utvecklingen av världens största demokratiska mötesplats.

Almedalsveckans facebooksida>>


Statistik

Hur många evenemang genomfördes? Vilka var arrangörerna? Hur många politiker var egentligen på plats? All statistik finns samlat på vår hemsida.

Statistik för årets veckan >>


Ta dig tillbaka!

Vill du minnas tillbaka på den gångna veckan så finns det bland annat postade instabilder i vårt flöde som kan hjälpa dig!

Scrolla ner för att se instaflödet >>


Almedalsveckan 2019

Även om det är hela 9 månader till nästa Almedalsvecka har vi redan börjat arbeta med planeringen.

En viktig fråga just nu är hur vi kan skapa fler billigare boenden och lokaler för ideella organisationer. Har du idéer på hur vi gemensamt skapar möjlighet för alla att komma till Almedalen? Maila oss på almedalsveckan@gotland.se


Följ Almedalsveckan på sociala medier!

facebookinstagramtwitterhomepage

Gilla oss gärna!


Sammanfattning av årets vecka

På frågan om vi är nöjda med årets vecka, svarar vi med JA. Vi är absolut nöjda med alla evenemang som närmare 2 000 arrangörer bidrog med. Vi är också stolta över att alla partiledare och ministrar var på plats.

Vi är ledsna över att höra vittnesmål om oroliga och rädda besökare. Vi är absolut inte nöjda med att personer skräms till tystnad.


Hann du inte med alla evenemang?

Ingen fara, det finns möjlighet att se i kapp. Mer än 25 procent av alla evenemang i det officiella programmet webbsändes under veckan. De flesta finns kvar och kan ses även i höst.

Sök upp webbsändning i det officiella programmet, gå igenom alla evenemang och gör en egen kompetenshöjjande dag. För dig själv eller för ditt team.

Länk till programmet >>


Nästa års programtidning

Den officiella programtidningen för 2019 kommer att göras av Gotlands Media och heter Almedalen Just Nu.

Appen Almedalen Just Nu finns på Appstore och Google play.

Almedalen Just nu kommer ut med fyra nummer per år.
De finns samlade här>>

 Region Gotland, Almedalsveckan

621 81 Visby, telefon 0498-26 93 10

Telefontid klockan 09.00–12.00 samt 13.00-15.00
almedalsveckan@gotland.se   www.almedalsveckan.info

Region Gotlands logotype

Nyhetsbrevet går till arrangörer, journalister, de som fått tillstånd om markupplåtelse under Almedalsveckan samt de som själva har registrerat sig.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.