Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev september 2018


På gång:

11 oktober 2018

MDK Workshop

Tid: 9:30 - 15:00
Plats: Hotel Rådmannen, Alvesta

17 oktober 2018

Regionala referensgruppsmötet Cervixcancerprevention

Tid: 9:30 - 16:15
Plats: Hotell Högland, Nässjö

17 oktober 2018

Palliation sydöst

Tid: 9:00 - 16:00
Plats: Kungsporten, Huskvarna
Tema: "En dag ska jag dö, alla andra dagar ska jag leva."

19 oktober 2018

Sydöstra sjukvårdsregionens möte om hudtumörer

Tid: 9:30 - 15:30
Plats: Hotell Högland, Nässjö

25 oktober 2018

Temadag cancerrehabilitering

Tid: 9:00 - 15:30
Plats: 
Höglandshotellet, Nässjö

För anmälan och mer "På gång" besök våran kalender »


Tarmcancerscreening kan rädda liv

RCC, Regionala cancercentrum, har beslutat att rekommendera landsting och regioner att under 2019 starta ett nationellt införande av generell tarmcancerscreening. Beslutet har fattats med stöd av Socialstyrelsens screeningråd. Screeningverksamheten ska omfatta alla kvinnor och män i Sverige i åldern 60–74 år och genomföras med test av blod i avföringen.

Läs hela artikeln här.


Avancerad sarkombehandling koncentreras till tre sjukhus

Alla landsting/regioner har beslutat följa RCCs rekommendation från februari 2018, att koncentrera avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med sarkom till tre ställen i landet.

Läs hela artikeln här.

Regionala och nationella sarkomcentrum

Det kommer att finnas fem regionala och tre nationella sarkomcentrum i landet.

– De utsedda regionala sarkomcentrum, där Universitetssjukhuset i Linköping är ett av dessa, ska även i fortsättningen diagnosticera, behandla och följa upp merparten av patienter med sarkom inom ramen för sina regionala uppdrag, säger Ann Josefsson produktionsenhetschef vid centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Universitetssjukhuset i Linköping och ledamot i RCC Sydösts ledningsgrupp.

Läs hela artikeln här.


Hjärtats rum - en plats för möte

Hjärtats rum är en mötesplats för personer som har fått ett cancerbesked, samt anhöriga. En plats där man får chansen att träffa människor i liknande situation som den man själv befinner sig i.

– Man får möjlighet att samtala med varandra, oavsett diagnos så gör man samma typ av resa, säger Yvonne Subay som tillsammans med Ulla-Karin Svensson driver denna mötesplats. 

Läs hela artikeln här.


Hur ska framtidens arbete mot hudcancer se ut?

Under 2018 ska Regionala cancercentrum särskilt arbeta med prevention och tidig diagnostik av hudcancer. Uppdraget ingår i årets canceröverenskommelse och målet är att stoppa den kraftiga ökningen av antalet hudcancerfall i Sverige.

Läs hela artikeln här.

Rapportera nya cancerfall innan 31 oktober

Den 31 oktober kommer RCC Sydöst rapportera alla nya cancerfall till och med diagnosår 2017 till Socialstyrelsen. Hälsodataregistret på Socialstyrelsen uppdateras en gång per år med data från respektive regions RCC.

Läs hela artikeln här.


Ytterligare tre SVF har uppdaterats – för införande 2019

Sju standardiserade vårdförlopp har reviderats under våren. De publiceras nu, men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019.

Läs hela artikeln här.

RCC får finansiering för utveckling av beslutsstöd

I dag saknas ett enhetligt beslutsstöd inom cancervården för att i samband med patientmötet enkelt kunna följa individens sjukdoms- och behandlingshistoria. Nu startar ett projekt för att utveckla beslutsstöd med finansiering från Swelife och Sjöbergstiftelsen.

Läs hela artikeln här.


Ny utbildning för patientföreträdare

Under 2018 har landets sex regionala cancercentrum (RCC), tillsammans med representanter från deras patient- och närståenderåd, tagit fram en ny interaktiv webbutbildning. Den vänder sig främst till alla patient- och närståendeföreträdare som är verksamma vid ett RCC. Med webbutbildningen vill man stärka möjligheterna för enskilda personer att verka som patientföreträdare på cancerområdet.

Läs hela artikeln här.


Goda exempel SVF

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Bilddiagnostik används i 28 av 30 standardiserade vårdförlopp. Och i alla dem ska undersökningen genomföras inom några dagar. För att ens ha en chans att klara det behövde all onödig tid kapas. På ett år lyckades Diagnostik Skånevård SUND fördubbla antalet SVF-relaterade undersökningar.

Läs hela artikeln här.

 

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

När kontaktsjuksköterskorna på urologen i Östersund tog över arbetsuppgifter från läkarna blev tiden mellan prostatabiopsi och behandlingsbeslut fem veckor kortare. Teambuilding och gemensamt ansvar gav resultat.

Läs hela artikeln här.


Vårdprogram

Reviderade vårdprogram

Nu finns reviderade vårdprogram publicerade på cancercentrum.se:

Vårdprogram på remiss

Remissrunda 1

  • Cancerrehabilitering
  • Follikulärt lymfom
  • Huvud- och halscancer
  • Långtidsuppföljning efter barncancer
  • Sköldkörtelcancer

 Remissrunda 2

  • Akut myeloisk leukemi
  • Akut onkologi
  • Kronisk lymfatisk leukemi
  • Neuroendokrina buktumörer GEP-NET
  • Prostatacancer

Läs mer via denna länk.


Underlag för organiserad PSA-testning på remiss

Regeringen har avsatt 8,4 miljoner kronor för att landstingen ska påbörja arbetet med att göra PSA-testningen mer strukturerad och jämlik. RCC kommer betala ut medlen till de landsting som vill delta i arbetet. Nu går ett underlag ut på remiss.

Läs hela artikeln här.

Kvalitetsrapport påvisar förbättring i prostatacancervården

Den nationella kvalitetsrapporten för prostatacancer för 2017 är publicerad och visar på en positiv utveckling för sjukvården inom prostatacancer.
- Vi drar slutsatsen att prostatacancersjukvården sakta men säkert förbättras i Sverige, säger David Robinson, processledare prostatacancer i sjukvårdsregion Sydöst.

Läs hela artikeln här.


Ny topplista ute nu!

Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret.

RCC Sydöst skickar efterforskningslistor till alla kliniker i sydöstra sjukvårdregionen för att stötta klinikerna att hitta saknade canceranmälningar och därmed förbättra sin täckningsgrad.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!


Palliation Sydöst 17 oktober 2018

När: 17 oktober 2018
Var: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna
Tema: En dag ska jag dö, alla andra dagar ska jag leva.

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av eller verksam inom palliativ vård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Besök gärna vår hemsida.

Anmäl dig här, senast den 3 oktober.
Program hittar du här.


Välkommen till temadag cancerrehabilitering!

När: 25 oktober 2018
Var: Höglandshotellet, Nässjö

Dagen riktar sig till dig som är verksam inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Både du som har direkt patientkontakt och du som arbetar med utvecklingsfrågor är välkommen.

Anmäl dig här, senast den 11 oktober.

Program hittar du här.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.