Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyheter från Klimatsamverkan Skåne

Juli 2018


Hej!

Detta nyhetsbrev skickas till alla som har skrivit under uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020. 

Roligt och hoppingivande att se att det händer så mycket inom klimatområdet i Skåne just nu. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!

 

Trevlig sommar! 
Klimatsamverkan Skåne


Hurra vi har nått målet, nu siktar vi mot 2030!

Det skånska klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 30 procent till 2020 jämfört med 1990 har redan uppnåtts! Nu går vi vidare!

I juni beslutades en ny Klimat- och energistrategi för Skåne. Strategin siktar mot ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030 och innehåller delmål, prioriterade områden och åtgärder för att minska klimatpåverkan. Strategin riktar sig till alla aktörer i Skåne, och är framtagen av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.


11 september – Save the date!

Boka redan nu in förmiddagen den 11 september i din kalender. Då kommer Klimatsamverkan Skåne bjuda in till en nätverksträff för alla som skrivit på uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020!  

Detta kommer att vara en möjlighet för er att utbyta erfarenheter med varandra, få tips och lyssna på goda exempel. Mer information om plats och innehåll kommer, men boka gärna in datumet redan nu!


Förverkliga din idé med hjälp av Miljövårdsfonden!

Snart öppnar årets ansökningsperiod till Region Skånes miljövårdsfond! Mellan den 15 augusti till 15 september kan du söka bidrag till ett projekt av utvecklings- eller pilotkaraktär som gynnar den skånska miljön.

Du som söker kan vara:

·         Organisation

·         Kommun

·         Högskola

·         Universitet

·         Enskild person

·         Företagare

Du kan få bidrag för:

·         Konkreta åtgärder (till exempel konferenser, filmer, böcker)

·         Information (till exempel utbildningar, nätverk)

·         Kartläggning (till exempel förstudier, inventeringar)

·         Tillämpad forskning (till exempel steget efter grundforskning)


Råd och tips vid värmebölja

En kampanj för att sprida information och råd kring hälsorisker vid värmebölja pågår just nu. Kampanjen riktar sig till allmänheten, med syfte att nå bland annat riskgrupper och deras anhöriga. Hälsoriskerna vid värmebölja är framför allt en ökad överdödlighet, främst i riskgrupperna äldre och personer med vissa kroniska sjukdomar. 


Ny cykelkarta för Skåne

Cykla i Skåne är en ny cykelkarta för Skåne. Kartan visar inte bara be bästa stråken inom och mellan Skånes alla städer och byar utan visar även hur cykelvänliga alla vägar i hela Skåne är. Kartan är ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad.


Vem saknar 6,4 miljoner liter disel?

Tack vare projekten Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner minskat sin fossila energianvändning motsvarande 6,4 miljoner liter diesel på två år. Det är lika mycket som 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm. Ta del av det framgångsrika arbetet i rapporten ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet” genom att klicka på länken nedan. 


En kärleksförklaring till skånska kommunarbetare

Det är ni tusentals medarbetare i kommunen som gör det möjligt för en kommun att bli fossilbränslefri. Stort tack!


Eslöv – årets raketkommun inom fossilbränslefria transporter

Eslövs kommunorganisation har ökat andelen fossilbränslefritt drivmedel från 34 % till fantastiska 61 % under år 2017, mycket tack vare att kommunen tecknat avtal om 100 % biogas och att biodieseln har ökat. Detta i takt med att kommunens fordonsflotta energieffektiviseras och att fordonen byts ut till gas och elfordon.


Skåneleden 40 år

I år fyller Skåneleden 40 år vilket firas hela året! Nya etapper invigs under året och en ny hemsida har lanserats med tydlig koppling till service, boende, restauranger och sevärdheter. Dessutom tas en vandrings-app fram för bättre planering för alla vandrare. Från och med nu finns också Skåneleden på recept, som en del av Fysisk aktivitet på recept.


Solpotentialstudie för Skåne

Genom att sätta upp solceller på lämpliga tak kan solen stå för en fjärdedel av Skånes elanvändning år 2030. Det visar en ny studie som genomförts av Uppsala universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne inom projektet Sol i Syd.

Resultaten från studien uppdelad per kommun ska analyseras vidare med förhoppning om att kunna stötta kommunerna i Skåne vid den fortsatta solenergiutvecklingen. Även andra aspekter måste beaktas så som elnätskapacitet med mera. Rapporten hittar du här! 
 

Är du nyfiken på hur mycket solceller som ryms i din kommun? Prata med oss för att bli en pilotkommun för solenergi i det kommande projektet Sol i Syd 2.0! 

Frågor? Kontakta:
Veronica Lindeberg
, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Skåne, veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se, 0768-40 03 14 

Marcus Larsson, Projektledare Sol i Syd, Energikontoret Skåne, marcus.larsson@kfsk.se, 0728 - 85 49 39 


Skånes vindkraftspris 2018

Skånes vindkraftspris 2018 går till de boende i Simris för deras engagemang och positiva attityd till att Sveriges första lokala energisystem med endast förnybara energikällor, vind-, solkraft och energilagring, testas i byn. 
 
Juryns hedersomnämnande går till Lennart Värmby (postumt) och Mandelmanns Gård.
Se motiveringarna, juryn och mer här! 
E.ON Energilösningar och Malmö stad  Serviceförvaltningen är huvudsponsorer av Skånes vindkraftspris  

Vinnare av Skåne Solar Award 2018 är...

...ägaren av solcellsanläggningen på Hässleberga i Genarp. Leverantör och utformning av anläggningen, Futura Energi AB och N2Bygg AB, tilldelas diplom. De övriga finalisterna var Ystad Energi AB och Österlens Lastvagnar AB. 

Skåne Solar Award stöds av E.ON och Malmö Stad Serviceförvaltningen.

Vinnaren av årets pris presenterades under Skånes Energiting 2018, den 19 juni. 

Läs mer om vinnaren och juryns motivering på Solar Region Skånes hemsida.


Solel och laddstolpar tema för energi- och klimatrådgivarna 2018/2019

Nu har Skånes energi- och klimatrådgivare valt vilka insatsprojekt de kommer att arbeta intensivt med under cirka 1,5 år. Valet föll på solel och laddstolpar. 

Läs mer på deras hemsida!

Elbilslandet Syd har börjat rekrytera!

Elbilslandet Syd är ett EU-finansierat projekt som syftar till att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur och främja omställningen av näringslivets personbilsflotta till att bli fossilfri. 

Flera företag i Skåne och Blekinge har redan rekryterats och kommer därmed få stöttning i sin omställning. Vill ditt företag också ta ett steg närmare mot att nå era klimat-, energi- och miljömål?

Besök Elbilslandet Syds hemsida för mer information och kontaktuppgifter! 


Klimat- och energifrågor i Almedalen

Almedalsveckan är i full gång och för oss som är specialintresserade av klimat- och energifrågor finns det mycket intressant att följa på distans. Många seminarier och samtal sänds på webben, här är ett axplock:

Tisdag: "Vad räcker skogen till?" (SLU)

Onsdag: "Fossiloberoende transporter - Vad krävs av branschen och politiken för att nå 2030-målen?"  (KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg)

Torsdag: "100 procent fossilfritt idag – räcker det?" (Kraftringen)

Fredag: "Är det för sent att rädda världen?" (Aftonbladet)


facebooklinkedinhomepage

Följ oss i sociala medier!

Gå med om du vill bli uppdaterad om klimatarbetet i Skåne. 


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.