Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Rätt kompetens inom underhåll!

Det behövs fler utbildade underhållstekniker!

Sverige lider av en stor brist på välutbildad personal inom underhåll och framför allt är det underhållstekniker som är i fokus. Svensk industri måste därför medverka aktivt för att starta kvalitetsmässigt bra utbildningar och dessutom öka antalet studerande.

Om svensk industri ska klara av den internationella konkurrensen och hänga med i den industriella digitaliseringen så måste underhållet vara väl genomfört. Underhåll måste få betydligt mer uppmärksamhet och det är inom automation och ”smart underhåll” som utbildningsbehovet är störst, eftersom det är här utvecklingen går som snabbast.

Viktiga aktiviteter

Det finns fler sätt att få igång detta arbete:

  • Starta upp ansökningar genom att kontakta lämpliga yrkeshögskoleanordnare.
  • Intressera sökanden, gärna personer som varit ute på arbetsmarknaden.
  • Ställa upp i utbildningens ledningsgrupp.
  • Stötta utbildaren med bra material.
  • Ställa upp som LIA-anordnare.

Här måste alla företag medverka aktivt för att det ska ge effekt.

Yrkeshögskolemyndigheten behöver dessutom få mer kapital för att yrkeshögskolor ska kunna starta utbildningar för underhållstekniker.

YrkesVux – En alternativ väg

En annan väg som nu öppnar sig är YrkesVux. Här måste minst tre kommuner samverka och bedriva yrkesinriktade gymnasiekurser för de personer som valde fel gymnasieutbildning eller hoppade av för tidigt.

Svensk industri måste engagera sig för att få fram dessa utbildningar. Företagen kan tack vare denna insats skapa en bra rekryteringsplattform. Några som redan har utvecklat detta arbetssätt är Botkyrka kommun och Göteborgs Tekniska College, men det behöver fler intressenter för att öka takten.

Branschskola inom underhåll

De kommuner som inte har tillräckligt många elever inom området driftsäkerhet och underhåll kan få stöd av den nationella branschskolan Göteborgs Tekniska College. Syftet är att eleven här kan få de nödvändiga 400 gymnasiepoängen inom området genom att läsa dessa i Göteborg.


Certifiera dig som underhållsledare

Torsdagen den 4 oktober 2018
kl. 09.00 – 18.45 i Stockholm.

Certifiering av underhållsledares kvalifikationer sker i form av ett skriftligt prov som baseras på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Anmäl dig senast den 17 september

Anmälningsblankett hittar du här!

Certifiera dig som underhållstekniker

Fredagen den 5 oktober 2018
kl. 09.00 – 16.00 i Stockholm.

Certifiering av underhållsteknikers kvalifikationer, baserade på EFNMS kunskapskrav, sker med stöd av ett datoriserat valideringssystem samt ett antal olika övningar för att säkerställa den praktiska underhållskompetensen.

Anmäl dig senast den 17 september

Anmälningsblankett hittar du här!


Kompetenssäkring inom underhåll

Den 12 juni genomförde Svenskt Underhåll en konferens om ”Kompetenssäkring inom underhåll”. Konferensdeltagarna fick bland annat ta del av de möjligheter och utmaningar som finns inom området.

Bland annat gavs en uppskattad presentation om inlärning med hjälp av VR, Virtual Reality, samt en mycket intressant föreläsning om morgondagens arbetskraft samt hur de yngre generationerna ser på arbete inom industrin.

Konferensdeltagarna fick även en introduktion om Svenskt Underhålls arbete med kvalificering, validering och certifiering inom underhåll för personal på alla nivåer samt en bra bild gällande gymnasieutbildningar för framtidens underhållspersonal. 

Interaktiv inlärning med hjälp av Virtual reality presenteras av Jakob Johansson från Gleechi

Mathias Lewén från Industriqompetens talar om rekrytering av morgondagens personal.


Tomas Lindström, ABB

Exklusivt på Underhållsdagarna 2018: Uthållig cybersäkerhet för industriella system

På Underhållsdagarna 2018 kommer Tomas Lindström från ABB att berätta om hur industriella styrsystem i allt högre grad kopplas ihop med olika molnbaserade system. Det är bara ett av skälen till att cybersäkerhet blir allt viktigare.

För att nå framgång måste alla inblandade parter ha ett helhetstänk. De som utvecklar systemen ska ha processer för en säker design och de som installerar systemen måste göra det på ett säkert sätt.

De som sedan underhåller systemen behöver ha bra metoder för att behålla den höga säkerhetsstatusen. Den gemensamma strävan bör vara att ständigt öka cybersäkerheten i alla steg.

Läs mer om programmet på Underhållsdagarna 2018.


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!


Höstens aktiviteter 2018


Nyckeltal för underhåll

En workshop där vi går igenom den viktiga standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.

Datum: 11 oktober, Solna, kl. 10.00-17.00

Anmäl dig här!

Se program

Physical Asset Management

En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt öka värdet som de fysiska anläggningstillgångarna genererar.

Datum: 25 oktober, Solna, kl. 10.00-17.00

Anmäl dig här!

Underhållsdagarna 2018

I samarbete med tidningen U&D tar vi återigen ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Datum: 22-23 november, Lidingö, kl.13.00-13.00

Anmäl dig här!

Se program


Underhållsmässig upphandling ger ökad driftsäkerhet

Under sommaren har vi blivit uppmärksammade om att det uppenbarligen saknas insikt om vikten av ett effektivt förebyggande underhåll.

Det mest tydliga exemplet är rulltrapporna vid de nya pendeltågsstationerna i Stockholm. Konstruktionen var bristfällig vilket medförde att funktionssäkerheten blev lidande.

Detta är en konsekvens av att det inte har genomförts en underhållsmässig upphandling, troligen handlar det om ett funktionsavtal. Upphandlingen skedde utan att slutkunden hade någon insyn och kunde inte påverka.

Incitament för underhåll

Oavsett om detta skedde medvetet eller inte så var det ett mycket stort antal resenärer som drabbades under sommaren av detta driftstopp. Vad hade hänt om detta hade skett vid normal trafik?

Om ett driftstopp av den här omfattningen uppstått i ett industriföretag hade det rört sig om stora summor på grund av utebliven produktion!

Kostnaderna för återställande är betydande oavsett i vilken bransch de uppstår. De som avhjälper fel utses ofta till hjältar och detta kommer fortsätta tills polletten har trillat ned.

Ett effektivt underhåll sker före fel uppstår och syns därför sällan. Det är således viktigt att hitta relevanta incitament för att investera i förebyggande underhåll.

Infrastrukturutmaningen

Relaterat till detta är problematiken med tågtrafiken i Sverige där vardera part skyller på den andre. Dålig planering och bromsar som orsakar bränder är bara några exempel på detta.

Det är ett tufft uppdrag som underhållsleverantören Trafikverket står inför med en anläggning som byggts upp under drygt ett sekel och täcker hela Sverige!

Det krävs en betydligt mer modern syn på underhåll för att minska störningar och haverier i framtiden!.

Torsten Ekström, Vd på Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Effektivare underhåll utan ord!

När teknikutvecklingen går i rasande takt måste vi hitta nya och effektivare sätt att underhålla våra anläggningstillgångar. Svenskt Underhåll är då en nödvändighet för att säkerställa kompetensen och sprida goda exempel.

I en allt mer globaliserad värld och en arbetsmarknad, där det talas och skrivs tusentals olika språk, finns det många fördelar med ett mer visuellt språk för de olika dokument som används inom underhåll.

Det är därför viktigt att organisationer som Svenskt Underhåll både stöttar och uppmuntrar arbetet med att skapa underhållsinstruktioner, vilka har LEGO och IKEA som förebilder.

Detta bidrar till att medvetandegöra instruktioner samt olika processer inom underhåll, vilket höjer säkerheten och ökar både kvaliteten och produktiviteten.

Sverige är via IKEA redan världskänt för sina ordlösa och universella monteringsanvisningar. I framtiden kan kanske visuella underhållsinstruktioner läggas till listan för innovativa lösningar?

Johan Lundell, Styrelseledamot i Svenskt Underhåll
och ägare av företaget Nodd AB


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration 

Dataskyddspolicy