Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Norra Strö hembygdsförening förvaltar och visar Övarps gamla småskola. Foto: Sara Williamsson

Kurser och arrangemang, sommar och höst 2018

Kretsmöten

Medlemsföreningar är välkomna på vilket kretsmöte man vill. Större informations- och diskussionsfrågor kommer att vara de samma på alla mötena, men innehållet kan i övrigt variera. Mer information kommer i inbjudan till kretsmötena.

Krets, värdförening

1, OK Origo

Plats

Össjö församlingshem

Tid

13 sept, kl 18 - 21

2, Hästveda hembygdsförening

Hästveda hembygdspark

2 okt, kl 18 - 21

3, Göinge hembygdsförening

Hembygdsparken i Broby

4 okt, kl 18 - 21

4, Villands Härads hembygdsförening

Hembygdsgården, Kjugekull

26 sept, kl 18 - 21

5, Föreningen Tomelilla byagård

Hasse och Tage-museet, Tomelilla

3 okt, kl 18.30 - 21.30

6, Föreningen Jöns Henrikssons minne

Kulturhuset, Östra Sallerup

18 sept, kl 18 - 21

7 - 8, Torna Härads hembygdsförening

Norra Ugglarps bygdegård

27 sept, kl 18 - 21

9, Möllerikeföreningen

Kulturfabriken, Stockamöllan

11 okt, kl 16 - 19

Ordförandeträffar

Ta tillfället att träffa andra förtroendevalda från hembygdsföreningar i hela Skåne. Dagordningen bestäms av deltagarna. Under hösten hålls två ordförandeträffar.

Tid och plats: Tisdagen den 13 november i Kristianstad alt. Hässleholm, kl 17.30-20.30. Lördagen den 24 november på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 i Lund, kl 11 - 14

Anmälan och mer information, kontakta Sven Jensén, sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se eller 0708 - 421231 


Biskopens dag på Ivö

På Ivö finns Bikopskällaren, en välvd stenkällare från tidigt 1200-tal. Här fanns en gång i tiden ett biskopspalats, förmodligen uppfört av ärkebiskop Anders Sunesen. Skånes hembygdsförbund förvaltar fornlämningen, och arrangerar varje år i juli en publik dag med föredrag och visningar. I år berättar arkeolog Andreas Nilsson om det förhistoriska Ivö och historisk arkeolog Sara Williamsson visar källaren samt berättar om ärkebiskopens spännande liv. Se programmet på vår hemsida.

Tid: lördagen den 8 juli, kl 14 - 16

Plats: Biskopskällaren på Ivö, karta

Kostnad: fri entré

Mer information: kontakta Sara Williamsson, sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se

Förra årets arrangemang på Biskopskällaren, då arkeolog Tina Westergren berättade om medeltida örter och klosterträdgårdar. Foto: Olavi Olson

Ängaliv

Ängen har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Här finns en stor artrikedom bland både växter och djur. Man behöver inte ha en lantbruksgård för att skapa en äng, det kan lika gärna vara på hyreshusets grönytor eller i en villaträdgård. I Ängaliv lär vi oss mer om ängens växter, hur man sköter och anlägger en äng och dess betydelse för den biologiska mångfalden. Flera hembygdsföreningar och gårdar i norra Skåne erbjuder slåtterdagar, hässjning och annat som hör till ängens skötsel. Se affischen och flyern nedan.

Ängaliv i Ballingstorp

Lördagen den 4 augusti, kl 11 - 14, bjuder vi in till en Ängaliv-dag i byn Ballingstorp. Det blir lieslåtter, biodling och hässjning. Fika finns att köpa. Läs mer om arrangemanget på vår hemsida.

Slåtterkurs

Vi tränar oss i konsten att slå med lie och talar om olika sorters skärande redskap. Varför värnar vi om ängens biologiska mångfald? Varför är lien ett så bra redskap att sköta ängen med? Behöver man jordlägga en lie? Var köper man en lie? Hur slipar man sin lie? På kursen, som hålls av Sven Jensén, ekolog och ordförande i Skånes hembygdsförbund och Sivard Strand, ordförande i Göinge slåttersällskap, ges svaren! Kursen genomförs med stöd av Länsstyrelsen Skåne.

Tid: lördagen den 11 augusti, kl 10 - 15

Plats: Röstånga, vid gamla skolan

Kostnad: ingen avgift. Medtag mat och dryck

Anmälan och mer information, kontakta Sven Jensén, sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se eller tel. 0708 – 421231

Foto: Gun-Inger Arvidsson

Det gröna kulturarvet

Hur bevarar och dokumenterar vi kunskap om äldre kulturväxter? Vad vet vi om de växter som finns i den egna täppan eller balkonglådan, i närmiljön runt hembygdsgården eller vid gårdar, kyrkogårdar och i stadsmiljöer? Hur kan vi, som förening och privatpersoner, bidra till att sprida kunskap om odlingar av äldre växtmaterial som t.ex. perenner, köksväxter, träd och buskar?

Möt experter på Nationella genbanken och NordGen som samlar in växter och fröer för ett långsiktigt bevarande och odling. Tag gärna med egna skrifter, fröer och dokumentationer om det gröna kulturarvet.

Tid: tisdagen den 4 september, kl 8.30 - 16.00

Plats: Lantbruksuniversitet i Alnarp, hus Agricum, lokal Myllan

Kostnad: 200 kr/person inkl. för- och eftermiddagsfika, frukt, lunch och skrifter utgivna av Nationella genbanken och NordGen. Gäller medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund samt medlemsföreningar i andra hembygdsförbund. Övriga 400 kr/person

Anmälan och mer information, kontakta Pia Sander, pia.sander@skaneshembygdsforbund.se senast den 28 augusti.

Läs mer och se hela programmet på vår hemsida.

Kulturarvsdagen i Ballingstorp

Delad kunskap är dubbel kunskap – perspektiv på Ballingstorp
Kulturarvsdagen, utlyst av Riksantikvarieämbetet, har i år temat Dela kulturarvet! En biolog, en landskapsvetare och en byggnadsarkeolog berättar om och leder samtal kring Ballingstorp utifrån sina perspektiv. Möjlighet ges att som besökare dela med sig av berättelser och reflektioner i vår berättarhörna. Dessutom skattjakt och lekar för barn samt förstås fika!  Vi delar berättelser om platsen med varandra!

Tid: lördagen den 8 september, kl 13 - 16

Plats: Ballingstorp, karta

Kostnad: fri entré

Detaljerat program kommer på vår hemsida inom kort.

Foto: Sara Williamsson

Kurs Hembygdsportalen

I medlemskapet till Sveriges Hembygdsförbund och Skånes hembygdsförbund ingår en kostnadsfri hemsida för föreningen. Och nu har en ny Hembygdsportal kommit. Här finns nya möjligheter för hembygdsrörelsen att synas. Vi träffas för en gemensam genomgång av vad som finns i den nya portalen, och hur man bygger en informativ och bra hemsida i den.

Tid: måndagen den 24 september, kl 18 - 20

Plats: Kummingården, Krombyvägen 75, utanför Käglinge

Värdförening: Oxie Härads hembygdsförening

Kostnad: ingen avgift. Vi bjuder på fika

Anmälan och mer information, kontakta Sara Williamsson, sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se senast den 17 september

Seminarium - folkbildning och kulturarv

Välkomna på en föreläsning om folkbildning och kulturarv med historikern Samuel
Edqvist och efterföljande workshops där vi diskuterar begreppen med sikte på
framtiden. Seminariet arrangeras av Skånes Arkivförbund, Skånes Hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan.

Fokus kommer att ligga på organisationernas gemensamma begrepp folkbildning och kulturarv. Hur ser dess roll ut idag och i framtiden, deras betydelse för delaktighet och demokrati samt hur kan vi stärka och fördjupa vårt samarbetet. Seminariet riktar sig till förtroendevalda och anställda inom de arrangerande organisationerna.

Tid: Onsdagen den 10 oktober, kl 12 - 16

Plats: Arkivcentrum Syd, porfyrvägen 20 i Lund

Kostnad: ingen avgift. Vi bjuder på lunchmacka och fika

Anmälan via formulär senast den 30 september. För mer information, kontakta Pia Sander, pia.sander@skaneshembygdsforbund.se

Cyklande folkbildning i hembygden, arrangerat av Bara Härads hembygdsförening 2016. Foto: Maria Casagrande

Skånska bokmässan 2018

Temat för Skånska bokmässan 2018 är berättande. Berättelser om människoöden idag, igår och i framtiden. Berättelsen som en form där vi låter fakta och fiktion mötas och berika varandra. Det blir bokbord, föredrag, samtal och mycket mer. Välkomna på en heldag där vi möts kring hembygd och böcker!

Se hela programmet, och läs mer om hur ni bokar ett bokbord på vår hemsida.

Arkivens dag 2018

Årets tema är Fest och glädje! Kom och fira Riksarkivet 400 år, Skånes Arkivförbund 25 år och Skånes hembygdsförbund 90 år med oss! Vi bullar upp med godbitar ur arkiven, gamla kalasbilder och glömda festligheter! Vi deltar på två platser i länet: på Arkivcentrum Syd i Lund blir det föredrag av bl.a journalist Kalle Lind och historiker Eva Helen Ulvros. På Kävlinge bibliotek blir det bland mycket annat hembygdstivoli. 

Mer information och detaljerat program kommer på vår hemsida, håll utkik!

Tid: lördagen den 10 november

Plats: Arkivcentrum Syd, porfyrvägen 20 i Lund och Kävlinge stadsbibliotek

Läs mer om arrangemanget, och anmält ert arrangemang, på Arkivens dags hemsida.

Studiebesök i Historiska museets magain

Vad händer med de arkeologiska föremålen efter att de har grävts upp? Följ med på studiebesök i magasinet, se hur antikvarierna och konservatorerna på Historiska museet vid Lunds Universitet arbetar för att bevara de arkeologiska fynden. Vi pratar också om hur man som hembygdsförening skall gå tillväga om man är intresserad av att få se föremål från hembygden. Visning och presentation av verksamheten. Studiebesöket riktar sig till medlemsföreningar.

Tid: tisdagen den 13 november, kl 13 – 15

Plats: Historiska Museet vid Lunds Universitets magasin. Samling på Porfyrvägen 19, Lund

Kostnad: ingen avgift. Vi bjuder på fika

Anmälan och mer information, kontakta Sara Williamsson, sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se senast den 6 november

Fönsterglas hittat vid arkeologisk undersökning i Åstorp. Förvaras på Historiska museet vid Lunds Universitet. Foto: Sara Williamsson

Dessutom planeras...

... en kurs i den nya Hembygdsportalen, på Österlen

... en kurs i hur man med enkel teknik kan producera och redigera film 

... en kurs i hur man med enkel teknik kan producera och redigera ljud

... en utbildningsdag kring frågor som rör uthyrning av lokaler, t.ex. prissättning, skattetekniska frågor, försäkringsfrågor m.m.

... en kurs i hur man bygger egna rundor i appen Tidsmaskinen

... ytterligare firande av att Skånes hembygdsförbund fyller 90 år!


Kurser om alltid kan bokas av medlemsföreningar

En eller flera föreningar kan gå samman och boka någon av nedstående kurser. Samtliga kurser kostar 500 kr. inkl reseersättning:

  • Att prata inför grupp - en grundkurs i guideteknik
  • QR-koder, hur man gör och använder dem
  • Tips på hur man skapar en inbjudande och informativ hemsida
  • Föremålsvård
  • Tips på hur man med enkla medel kan bygga spännande utställningar
  • Vart är vi på väg? Samtal kring föreningsutveckling
  • Kurs i hur man byggder rundor till appen Tidsmaskinen

Föreningsbesök

Ni har väl inte missat att konsulenterna på Skånes hembygdsförbunds kanli gärna kommer till er förening på besök? Ni sätter agendan och tar upp frågor som är viktiga för er förening. Veckorna och områdena som gäller för  hösten 2018 är:

  • v. 42 – sydväst
  • v. 43 – nordväst

Glöm inte bort att våra kurser och arrangemang nästan alltid är öppna för alla!


Kansliet har semesterstängt v. 28-31

Trevlig sommar!

/Sara Williamsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.