Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Foto: Sara Williamsson

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR (ersätter PUL) vill vi informera om att ni finns med i vår "nyhetsbrevsförteckning". De uppgifter som kan finnas hos oss är förnamn, efternamn och e-post. Registret finns digitalt i  nyhetsbrevstjänsten Get a Newsletter och vi för inga anteckningar om någon i detta register. Det fungerar endast som en kontaktlista som vi använder för utskick av nyhetsbrev. Vi delar aldrig med oss av de uppgifter som du har lämnat och om ni avregistrerar er så tar vi bort alla uppgifter. 

Nyhetsbrev nr. 3 - juni 2018

Ordförande har ordet

För många människor stundar nu semestertider, men för oss i den ideella hembygdsrörelsen är det i många hembygds- och andra kulturföreningar ännu mer aktivt än vid andra tider på året. Hembygdsfester, hantverksvisningar, kvarndagar, ängsslåtter och mycket annat erbjuds i en aldrig sinande ström i hela det skånska landskapet. Förhoppningen är att så många som möjligt besöker våra evenemang. Jag önskar, att jag hann besöka alla medlemsföreningarna i sommar, men det är en utopi. Några ska jag hinna med i alla fall.

Vad väntar oss inför hösten? Ja, hembygdsrörelsen har antagit en ny vision: En levande hembygd öppen för alla och en ny hembygdsportal. Här har vi en del att arbeta med. Dessutom verkar flera föreningar för att rädda viktiga kulturmiljöer t.ex. i vattendragen, där andra intressen vill riva ut gamla dammkonstruktioner. Här har vi mycket att göra och kan tillföra mycket kunskaper. I många kommuner skrivs det nya översiktsplaner – granska dem och ge synpunkter och låt hembygdsrörelsen synas både i sådana sammanhang och i andra angelägna frågor där vårt kulturarv är i fara.

Jag önskar alla medlemmar i våra medlemsföreningar en riktigt fin och lyckad sommar. Ni gör ett fantastiskt arbete. Känn er stolta och låt alla som vill vara delaktiga i kulturarvet och i arbetet kring detta!

Sommarhälsningar

Sven Jensén

Ordförande i Skånes hembygdsförbund

Foto: Carina Johansson

Nu har vi 105 medlemsföreningar!

Vi hälsar föreningen Bengtemölla Gårds vänner välkomna till den skånska hembygdsrörelsen, och till krets 5! Föreningen som bildades 2016 har som syfte att stödja, skapa intresse och växtkraft för gårdens utveckling och kommande verksamhet. På gården vill man skapa en mötesplats för kultur och gastronomi. Byggnaderna på gården härstammar från 1700-talet, och vattenmöllan moderniserades på 1850-talet. Här finns maskineriet till möllan kvar, men själva vattenhjulet saknas. Det hoppas föreningen kunna återskapa, för att i framtiden åter kunna ha möllan igång. Den 30 juni, kl 11 – 16, bjuder man in till ”Öppen kvarn”. Läs mer om arrangemanget och om föreningen på deras hemsida

Bengtemölla ligger inbäddat i Brösarps backar inte långt från Brösarps by. Foto: Sven Persson

Styrelsen efter förbundsstämman

Skånes hembygdsförbunds styrelse har vid årsstämman fått två nya ledamöter, Johan Brinck och Anders Reisnert.

Johan är ordförande i Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening, och nyinvald ledamot i Ängelholms hembygdsförening. Hans ideella engagemang sträcker sig även till ett par andra föreningar i Ängelholm. Kultursällskapet, som anordnar föredrag samt resor, och Ängelholms filmstudio som visar filmer på stadens biograf Röda kvarn.

Foto: Maria Casagrande

När det gäller engagemanget i hembygdsrörelsen är det framför allt folkbildning och förmedling som Johan känner starkast för ”Visst brinner jag för hela kulturarvet, men saker förändras ju och allt kan och ska inte sparas. Men då är det desto viktigare att man berättar om hur det var, och hur saker och ting blev som det är.” Att berätta om Ängelholms historia är en passion som han haft ända sedan sin tid som bibliotekarie på stadsbiblioteket ”När jag flyttade till Ängelholm som 35-åring ville jag lära mig mer om min nya hembygd, och efter ett tag märkte jag att jag kunde börja berätta för andra också, och förmedla vidare det som jag hade lärt mig.” Intresset för lokalhistoria har bland annat tagit sig uttryck i hans medverkan till många lokalhistoriska böcker, och i en mängd olika vandringar och föredrag i bygden. När det gäller hans nya engagemang i Skånes hembygdsförbund konstaterar han att  det regionala förbundet både kan fungera sammanlänkande för regionens föreningar, och att man som lokal förening ibland kan behöva råd och stöttning ”Jag tror det är bra att man inte bara organiserar sig i sin egen förening, utan även på ett större plan. Då kan man byta erfarenheter med varandra. Skånes hembygdsförbund är dessutom så pass lokalt och nära att det är lätt att få hjälp.”

Anders höll i en guidad visning genom Malmös hembygder på förbundsstämman 2012. Foto: Jan Nilsson

Även Anders har engagerat sig länge i lokalhistoria, i synnerhet då i Malmös och stadens olika hembygder. Som stadsantikvarie i Malmö arbetade han med allt från stenålder till 1970-tal, och sedan många år är han ledamot i Malmös Kulturhistoriska Förening. Att han nu väljer att engagera sig i hembygdsförbundets styrelse hänger bl.a. samman med hans intresse för relationen mellan stad och landsbygd ”Jag bor själv på landet, utanför Bara, och när vi flyttade dit för 33 år sedan fanns olika kulturer i staden och på landet. Man åt olika saker, åkte på semester på olika ställen och hade olika intressen. Men nu ser det likadant ut, vare sig man bor i staden eller på landsbygden. Och hembygdsrörelsen ser jag som en spännande del av detta, för även i städerna finns det hembygder och människor som bor kvar i flera generationer. Staden är inte bara en tillfällig gästhamn som man ibland säger. Dessutom tycker jag att det känns som att hembygdsrörelsen har kommit in i en spännande utveckling, med en dynamik som jag är mycket intresserad av.”

Förutom vanan av att arbeta med kulturmiljöer och arkeologi har Anders även med sig en mångårig erfarenhet av bokutgivning, då han sitter med i redaktionskommittén för Malmö Kulturhistoriska Förenings årsbok Elbogen.

Kontaktuppgifter till alla i vår styrelse går att få via kansliet. Hör gärna av er till ledamöterna ifall ni har någon fundering eller idé!

Ny dataskyddsförordning – GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning i hela EU. Den förkortas GDPR, och innebär en del förändringar jämfört med den gamla Personuppgiftslagen. Syftet med förordningen är att ge enskilda ett stärkt skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att man har rätt att få information om hur och var ens personuppgifter finns lagrade, samt hur de hanteras. Förordningen ställer också högre krav på att man har samtyckte till att hantera personuppgifterna. Ett första steg för föreningen att efterleva GDPR är att gå igenom och dokumentera hur ni hanterar personuppgifter, och var de finns. Läs mer om GDPR på Dataskyddsinspektionens hemsida eller på Sveriges hembygdsförbunds hemsida.

Så här kommer ni igång:

 • Styrelsebeslut på att se över hur personuppgifter hanteras i föreningen
 • Tydliggör vem som har vilket ansvar för hantering av personuppgifter
 • Dokumentera vilka personuppgifter som finns i verksamheten samt var och hur de förvaras
 • Förteckna vilka personuppgifter ni använder och beskriv hur de används
 • Dokumentera vem som har tillgång till personuppgifter, säkerställ att ingen obehörig har tillgång till dem
 • Ta fram en rutin kring hur ett eventuellt intrång ska hanteras
 • Lägg upp en rutin för att plocka bort personuppgifter som det inte finns skäl att lagra
 • Se till att mottagare av utskick kan avsäga sig utskick
 • Inhämta samtycke för lagring av personuppgifter, t.ex. för medlemsregister
 • Upprätta rutiner för att radera e-post efter lämplig tid
 • Spara aldrig information om ni inte har anledning
 • En person har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats. Gäller även information i mailväxlingar.

Inventering av arkeologiska samlingar

Historiska museet vid Lunds Universitet erbjuder från och med hösten 2018 tillsammans med Skånes hembygdsförbund kostnadsfria besök till medlemsföreningar som har arkeologiska samlingar. Syftet från museets sida är att skaffa en bättre överblick av vad som finns i samlingarna hos hembygdsföreningarna. Detta då det finns många intressanta föremål i föreningarnas ägo som relativt få, inklusive forskarna, känner till. Besöken kommer därför att mynna ut i en rapport. 

Museet bjuder även in hembygdsföreningarna till sig, då man har dokumentation och föremål från hela Skåne. Dvs. om ni är intresserade av material och undersökningar från ert område så bistår museet gärna med att ta fram det. Man erbjuder sig också att ta emot arkeologiska föremål som föreningen önskar gallra ut. Föremålen tas då om hand, och finns givetvis tillgängliga för föreningen även i framtiden.

Önskar ni ett besök så kommer Joen Leffler, antikvarie vid museet och arkeolog, och Sara Williamsson, historisk arkeolog och kulturpedagog/hembygdskonsulent vid hembygdsförbundet, ut till er och hjälper er att klassificera samlingarna. I samband med besöket tittar vi även på hur föremålen kan presenteras på ett intressant sätt, samt hur man kan berätta om arkeologi. Om ni vill boka in ett besök, kontakta Sara eller Joen så snart som möjligt. E-post joen.leffler@luhm.lu.se eller sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se

Inventering av den arkeologiska samlingen hos Klippans hembygdsförening. Foto: Sara Williamsson

Arkeologiklubbar

Under 2017 och 2018 har Röke sockengille och Åstorps hembygdsförening provat att ha varsin arkeologiklubb. Totalt har 24 barn i åldrarna 10 – 12 år fått åka på exkursioner ut i landskapet där olika typer av fornlämningar har besökts. På vardera plats har klubben träffats tre lördagar under våren, och vid tillfällena har barnen även fått prova på praktiska inslag, som att göra upp eld med flinta och stål. Hembygdsförbundets kulturpedagog Sara Williamsson har deltagit i både planeringsarbete och genomförande, och både föreningar och barn har varit mycket nöjda. I Röke blev intresset så stort från övriga medlemmar att man efteråt även fick ordna en exkursion till fornlämningarna för de vuxna i föreningen…

Helsingborgs dagblad skrev en artikel om Arkeologiklubben i Åstorp och Norra Skåne skrev en artikel om den inledande Öppet hus-aktivitet som föreningen bjöd in till för att väcka intresse i byn. 

Nu söker vi en ny förening som vill starta en arkeologiklubb. Sara har möjlighet att hjälpa en klubb åt gången, så skynda er att anmäla intresse! Maila till sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se eller ring 046-15 80 72.

Nytt om Tidsmaskinen

Örkelljunga hembygdsförening är nu färdiga med sin runda till appen Tidsmaskinen. Vandringen, som är producerad tillsammans med barn, tar dig runt på det fantastiska friluftsmuseet Ingeborrarp. Appen Tidsmaskinen är fri att ladda ner och rundan är gratis. Det enda du behöver är en smartphone. Läs mer om Tidsmaskinen-rundorna vår hemsida.

Kanske vill din förening också producera rundvandringar för appen? Det är gratis för medlemsföreningar! En kurs i hur man gör blir det i höst, under november månad.

Bli Tidsgeografer tillsammans med skolan!

Skånes hembygdsförbund har tagit fram ett pedagogiskt koncept för hur skolan kan arbeta med appen Tidsmaskinen. Skolor och hembygdsföreningar kan tillsammans låna kostnadsfria väskor som innehåller allt man behöver för att eleverna skall komma igång och skapa egna rundvandringar till Tidsmaskinen. Informationen till platserna i rundan kan de t.ex. hitta i hembygdsföreningens arkiv och minne. Hittills finns två rundor, skapade av elever i Osby och Limhamn. Ladda ner fakta_om_osby och jarnvagsgatan i Tidmaskinen för att se rundorna. Om ni är intresserade av Tidsgeograferna, kontakta Sara Williamsson, e-post sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se

Idéburna konferenslokaler

Skånes idéburna organisationer förfogar sammantaget över många lokaler, inte minst i hembygdsrörelsen. Nu inventerar NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne, där Skånes hembygdsförbund är medlem, vilka av alla dessa som kan hyras ut till konferens. Syftet är att göra det möjligt för organisationer att i högre utsträckning än idag hyra lokaler av varandra och att hyra ut till andra aktörer som söker platser med mer atmosfär än traditionella konferenslokaler har. Vill din förening hyra ut oftare? Svara då på NÄTVERKETS enkät, så att era lokaler kommer med i inventeringen. Det finns ingen deadline, men de låter hälsa att det bästa är om det sker innan första augusti 2018. 

Hembygdsföreningarnas miljöer är vackra och intressanta mötesplatser. På bilden Perslunds hembygdsgård, Åstorps hembygdsförening. Foto: Maria Casagrande

KONTEXT

Projektet KONTEXT - att låta tingen tala, som handlar om hur hembygdsrörelsen kan bli bättre på att berätta om föremål på olika sätt, för olika målgrupper och med hjälp av olika media, rullar vidare. Nio föreningar i sex kommuner deltar aktivt, som pilotföreningar, men det vi kommer fram till ska förstås komma hela rörelsen till del. Redan under projektets gång anordnas en del utbildningar som alla föreningar bjuds in till. Seminariet Tillgängligt berättande var ett sådant tillfälle. Den 14 maj gavs, i Hässleholms kulturhus, inspirerande föreläsningar om hur vi kan nå fler och nya målgrupper. Vi fick goda exempel på innovativ pedagogik och lyckat fokusgruppsarbete och vi fick höra hur vi på olika sätt kan anpassa vårt berättande för att nå så många som möjligt. Nästa kurs som är öppen för alla heter Att producera och redigera film med enkel teknik och ges någon gång i oktober, på flera platser. Håll utkik!

Projektet finansieras av PostkodStiftelsen och Region Skånes kulturnämnd

En databas med hembygdsaktiviteter för barn och unga…

Hembygdsförbundet för Jämtland och Härjedalen, Heimbygda, har tillsammans med sina medlemsföreningar börjat bygga en databas med tips på barn och unga-aktiviteter. Där delar föreningarna med sig av sina bästa idéer och man kan söka fram aktiviteter för en särskilt åldersgrupp eller på olika teman. Databasen är öppen för alla hembygdsföreningar, och de tar gärna emot fler idéer och tips. Läs mer på Heimbygdas hemsida.

Skolklass på besök hos Norra Strö hembygdsförening provar på att hoppa hage. Foto: Sara Williamsson

… och en databas över mattraditioner

Institutionen för språk och folkminnen har gått igenom sitt arkiv, och plockat fram över åttahundra äldre recept. De kan man nu söka fram genom en digital karta, där man även får fram den ursprungliga nedteckningen. Här kan man bl.a. hitta enbärsdricka från Örkened, kalvdans från Harlösa och brunkål från Åhus. Databasen finns på www.matkult.se

Gå inte över ån efter information om vatten…

Länsstyrelsen i Örebro har tagit fram en arkivguide för den som är intresserade av att forska kring vatten, vattendrag eller kulturmiljöer som finns där. Guiden finns som pdf på deras hemsida

Sommarens och höstens kurser och arrangemang...

... är så många och intressanta att de kommer i ett eget utskick!

Trevlig sommar!

/Sara Williamsson

facebookinstagram

Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Där lägger vi bl.a. upp aktuell information och fina tips på utflytksmål!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.